അച്ഛന്‍

Definition from Wiktionary, the free dictionary
(Redirected from അച്ഛന്)
Jump to: navigation, search

Malayalam[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

അച്ഛന്‍ (acchan‍)

  1. father

Declension[edit]

Declension of അച്ഛന്‍
Singular Plural
Nominative അച്ഛന്‍ (acchan‍) അച്ഛന്‍‌മാര്‍ (acchan‍‌mār‍)
Vocative അച്ഛാ (acchā) അച്ഛന്‍‌മാരേ (acchan‍‌mārē)
Accusative അച്ഛനെ (acchane) അച്ഛന്‍‌മാരെ (acchan‍‌māre)
Dative അച്ഛനു (acchanu) അച്ഛന്മാര്‍ക്ക് (acchanmār‍kk)
Genitive അച്ഛന്റെ (acchanṟe) അച്ഛന്‍‌മാരുടെ (acchan‍‌māruṭe)
Locative അച്ഛനില്‍ (acchanil‍) അച്ഛന്‍‌മാരില്‍ (acchan‍‌māril‍)
Sociative അച്ഛനോട് (acchanōṭ) അച്ഛന്‍‌മാരൊട് (acchan‍‌māroṭ)
Instrumental അച്ഛനാല്‍ (acchanāl‍) അച്ഛന്‍‌മാരാല്‍ (acchan‍‌mārāl‍)

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

See also[edit]