കൊള്ളക്കാരൻ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Malayalam[edit]

Etymology[edit]

കൊള്ള (koḷḷa) +‎ കാരൻ (kāraṉ)

Noun[edit]

കൊള്ളക്കാരൻ (koḷḷakkāraṉm

  1. male robber
    Antonym: കൊള്ളക്കാരി f (koḷḷakkāri)