ဆူ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: ဆု and ဆူး

Burmese[edit]

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

ဆူ ‎(hcu) (Romanization: MLCTS: hcu • ALA-LC: chū • BGN/PCGN: hsu • Okell: hsu)

  1. (intransitive) to boil

Verb[edit]

ဆူ ‎(hcu) (Romanization: MLCTS: hcu • ALA-LC: chū • BGN/PCGN: hsu • Okell: hsu)

  1. to rebuke, scold

Adjective[edit]

ဆူ ‎(hcu) (Romanization: MLCTS: hcu • ALA-LC: chū • BGN/PCGN: hsu • Okell: hsu)

  1. fat (thick)

Classifier[edit]

ဆူ ‎(hcu) (Romanization: MLCTS: hcu • ALA-LC: chū • BGN/PCGN: hsu • Okell: hsu)

  1. (Buddhism) numerical classifier for pagodas, images of the Buddha, and other sacred objects
    ဘုရား နှစ်ဆူ
    hpăya: hnăhsu
    two pagodas

References[edit]