កូរ៉េ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Proper noun[edit]

កូរ៉េ (kooree)

  1. Korea, Korean
    ភាសាកូរ៉េpʰiesaa kooreeKorean (language)
    ប្រទេសកូរ៉េprɑteeh kooreeKorea (country)
    កូរ៉េ​ខាង​​ត្បូងkooree kʰaaŋ tbooŋSouth Korea
    កូរ៉េខាងជើងkooree kʰaaŋ cəəŋNorth Korea