ទិដ្ឋាការ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic ទិដ្ឋាការ
diṭ̥ṭʰākār
Phonemic ទិ-ដ្ឋា-កា
di-ṭ̥ṭʰā-kā
WT romanisation tɨtthaakaa
(standard) IPA(key) /tɨt.tʰaː.kaː/

Noun[edit]

ទិដ្ឋាការ (tɨtthaakaa)

  1. visa