សំស្ក្រឹត

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

From Sanskrit संस्कृत (saṃskṛta).

Pronunciation[edit]

Orthographic សំស្ក្រឹត
sṃs̥k̥rẏt
Phonemic ស័ង-ស្ក្រឹត
s˘ṅ-s̥k̥rẏt
WT romanisation sangskrət
(standard) IPA(key) /saŋ.ˈskrət/

Proper noun[edit]

សំស្ក្រឹត (sangskrət)

  1. Sanskrit