អាកាសយានដ្ឋាន

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

អាកាស (ʼaakaah, air) +‎ យានដ្ឋាន (yiənaʼthaan, garage).

Pronunciation[edit]

Orthographic អាកាសយានដ្ឋាន
ʼākāsyānṭ̥ṭʰān
Phonemic អា-កាស យា-ន៉ៈ-ឋាន
ʼā-kās yā-n″`-ṭʰān
WT romanisation ʼaakaah yiənaʼthaan
(standard) IPA(key) /ʔaː.kaːh jiə.naʔ.tʰaːn/

Noun[edit]

អាកាសយានដ្ឋាន (ʼaakaah yiənaʼthaan)

  1. airport

Synonyms[edit]