អ្នកបកប្រែ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

អ្នក (nĕək) +‎ បកប្រែ (bɑɑk prae)

Pronunciation[edit]

Orthographic អ្នកបកប្រែ
ʼ̥nkpkp̥rae
Phonemic នាក់ បក ប្រែ
nāk´ pk p̥rae
WT romanisation nĕək bɑɑk prae
(standard) IPA(key) /nĕəʔ ɓɑːʔ prae/

Noun[edit]

អ្នកបកប្រែ (nĕək bɑɑk prae)

  1. interpreter, translator