Ἀλβανία

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: Αλβανία

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From Ἀλβᾰνός (Albanós) +‎ -ῐ́ᾱ (-íā).

Pronunciation[edit]

 

Proper noun[edit]

Ἀλβᾰνῐ́ᾱ (Albaníāf (genitive Ἀλβᾰνῐ́ᾱς); first declension

  1. (geography) Caucasian Albania
    • 1st century AD, Στράβων (Strábōn), Γεωγραφικά (Geōgraphiká), 11.14.1
      πολλοὶ δ' αὐλῶνες οἱ μὲν μέσως οἱ δὲ καὶ σφόδρα εὐδαίμονες καθάπερ τὸ Ἀραξηνὸν πεδίον, δι' οὗ ὁ Ἀράξης ποταμὸς ῥέων εἰς τὰ ἄκρα τῆς Ἀλβανίας καὶ τὴν Κασπίαν ἐκπίπτει θάλατταν, καὶ μετὰ ταῦτα ἡ Σακασηνὴ καὶ αὐτὴ τῇ Ἀλβανίᾳ πρόσχωρος καὶ τῷ Κύρῳ ποταμῷ,
      There are also many valleys, some rather fertile, and some very much so. For example, there is the Araxenian Plain, through which flows the Araxes River to the extremities of Albania and empties into the Caspian Sea. Next is the Sacasene, which borders on Albania and the Cyrus River.

Inflection[edit]

References[edit]