ἐξίστημι

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From ἐκ (ek) +‎ ῐ̔́στημῐ (hístēmi)

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

ἐξῐ́στημῐ (exístēmi)

 1. (transitive) I displace; I change
  • 428 BCE – 347 BCE, Plato, Cic. 10
   καὶ παντὸς εἶναι τοῦ τολμήσαντος ἐκστῆσαι τὴν πολιτείαν
   and it was in the power of any bold man to overthrow the commonwealth
  1. (figuratively) I drive one out of their senses; I amaze, excite
   • 405 BCE, Euripides, The Bacchae 850
    πρῶτα δ᾽ ἔκστησον φρενῶν
    First drive him out of his senses
   • 50 CE – 100 CE, The Gospel of Luke 24:22
    ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς
    Also, some women of our company amazed us
  2. I get rid of
 2. (intransitive)
  1. I am displaced, I make way; I stand aside from
   • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Sym. 4.31
    καὶ ὁδῶν ἐξίστανται οἱ πλούσιοι
    and rich men stand aside for me on the street
   • 405 BCE, Euripides, The Bacchae 928
    ἀλλ᾽ ἐξ ἕδρας σοι πλόκαμος ἐξέστηχ᾽ ὅδε
    But this lock of hair is displaced
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 3.76
    ἐνθαῦτα ἐκστάντες τῆς ὁδοῦ ἐδίδοσαν αὖτις σφίσι λόγους
    Then they argued there, standing beside the road
   1. (with accusative) I shrink from, shun
    • 497 BCE – 405 BCE, Sophocles, Ajax 82
     φρονοῦντα γάρ νιν οὐκ ἂν ἐξέστην ὄκνῳ
     I would not shrink from him in fear, if he were sane.
   2. I go out of joint
    • 460 BCE – 370 BCE, Hippocrates, Aphorisms 6.59
     ἐξίσταται τὸ ἰσχίον, καὶ πάλιν ἐμπίπτει
     if the hip-bone comes out of joint and returns to its socket
  2. (with genitive of object) I retire from, give up possession of
   • 480 BCE – 411 BCE, Antiphon of Rhamnus, First Tetralogy 2.9
    ἁλοὺς μὲν γὰρ τὴν γραφὴν τῆς μὲν οὐσίας ᾔδη ἐκστησόμενος
    If I was convicted on the indictment, I knew that I should be stripped of my property
   1. I abandon
    • 445 BCE – 380 BCE, Lysias, Accusation of Calumny 18
     ἐγὼ τοίνυν ἑκὼν ὑμῖν ἐξίσταμαι τῆς φιλίας
     I therefore willingly resign your friendship
    • 428 BCE – 347 BCE, Plato, Laws 907d
     προαγορεύων ἐξίστασθαι πᾶσι τοῖς ἀσεβέσι τρόπων τῶν αὑτῶν
     forewarning all the impious to quit their ways
   2. I lose, give up
    • 422 BCE, Aristophanes, The Wasps 477
     ἦ μοι κρεῖττον ἐκστῆναι τὸ παράπαν τοῦ πατρὸς
     it would be better to give up my father completely
   3. I lose my wits; I am distraught, astonished
   4. (absolutive) I change my position or opinion
   5. (language) I am removed from common usage
  3. I stand out, project

Usage notes[edit]

The present, imperfect, future, and first aorist active forms govern the transitive senses, while the middle voices, second aorist and active perfect and pluperfect forms govern the intransitive.

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]