ὑπογράφω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

ῠ̔πο- (hupo-) +‎ γρᾰ́φω (gráphō)

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

ῠ̔πογρᾰ́φω (hupográphō)

  1. to write under
  2. to sign (one’s name)
  3. to trace, outline
    Epicurus, Letter to Menoikeus
    Πρῶτον μὲν τὸν θεὸν ζῷον ἄφθαρτον καὶ μακάριον νομίζων͵ ὡς ἡ κοινὴ τοῦ θεοῦ νόησις ὑπεγράφη͵...
    First believe that God is a living being immortal and happy, as the common notion of a god has indicated,...

Conjugation[edit]

See also[edit]

References[edit]