From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+37C5, 㟅
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-37C5

[U+37C4]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+37C6]

Translingual

[edit]

Han character

[edit]

(Kangxi radical 46, +6, 9 strokes, cangjie input 山山大山 (UUKU), composition )

  1. lofty, high
  2. steep

References

[edit]

Chinese

[edit]
simp. and trad.

Pronunciation

[edit]


Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (37) (31) (31)
Final () (1) (1) (9)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () I I II
Fanqie
Baxter luwng nguwng ngaewng
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/luŋ/ /ŋuŋ/ /ŋˠʌŋ/
Pan
Wuyun
/luŋ/ /ŋuŋ/ /ŋᵚɔŋ/
Shao
Rongfen
/luŋ/ /ŋuŋ/ /ŋɔŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ləwŋ/ /ŋəwŋ/ /ŋaɨwŋ/
Li
Rong
/luŋ/ /ŋuŋ/ /ŋɔŋ/
Wang
Li
/luŋ/ /ŋuŋ/ /ŋɔŋ/
Bernard
Karlgren
/luŋ/ /ŋuŋ/ /ŋɔŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
lóng wéng yáng
Expected
Cantonese
Reflex
lung4 jung4 ngong4

Definitions

[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.