Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+4D75, 䵵
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D75

[U+4D74]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+4D76]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 203 +14, 26 strokes, composition𥬥)

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (19) (18)
Final () (72) (84)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Closed Closed
Division () II Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ʃʰˠuat̚/ /t͡ʃˠiuᴇt̚/
Pan
Wuyun
/ʈ͡ʂʰʷᵚat̚/ /ʈ͡ʂʷᵚiet̚/
Shao
Rongfen
/t͡ʃʰuɐt̚/ /t͡ʃiuæt̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʈ͡ʂʰwaɨt̚/ /ʈ͡ʂwiat̚/
Li
Rong
/t͡ʃʰuat̚/ /t͡ʃjuɛt̚/
Wang
Li
/t͡ʃʰwat̚/ /t͡ʃĭuɛt̚/
Bernard
Karlgren
/ʈ͡ʂʰwăt̚/ /ʈ͡ʂi̯wɛt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
chua zhuo

Definitions[edit]

  1. yellowish black and white
  2. short and black
  3. over-fatigued, weary, tired