Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+4D83, 䶃
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D83

[U+4D82]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+4D84]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 208, +4, 17 strokes, composition)

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (33) (28)
Final () (159) (159)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦʌm/ /kʌm/
Pan
Wuyun
/ɦəm/ /kəm/
Shao
Rongfen
/ɣɒm/ /kɒm/
Edwin
Pulleyblank
/ɦəm/ /kəm/
Li
Rong
/ɣᴀm/ /kᴀm/
Wang
Li
/ɣɒm/ /kɒm/
Bernard
Karlgren
/ɣăm/ /kăm/
Expected
Mandarin
Reflex
hán gān

Definitions[edit]

  1. a kind of rat
  2. lizard