Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+4DB2, 䶲
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4DB2

[U+4DB1]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+4DB3]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 213 +5, 21 strokes, composition)

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (8) (38)
Final () (159) (153)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () I III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/nʌm/ /ȵiᴇm/
Pan
Wuyun
/nəm/ /ȵiɛm/
Shao
Rongfen
/nɒm/ /ȵʑjæm/
Edwin
Pulleyblank
/nəm/ /ȵiam/
Li
Rong
/nᴀm/ /ȵiɛm/
Wang
Li
/nɒm/ /ȵʑĭɛm/
Bernard
Karlgren
/năm/ /ȵʑi̯ɛm/
Expected
Mandarin
Reflex
nán rán

Definitions[edit]

  1. edge
  2. the hem or the margin of a tortoise shell

References[edit]