Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+6DE2, 淢
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6DE2

[U+6DE1]
CJK Unified Ideographs
[U+6DE3]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 85 +8, 11 strokes, cangjie input 水戈口一 (EIRM), four-corner 33150)

 1. ditch

References[edit]

 • KangXi: page 630, character 20
 • Dai Kanwa Jiten: character 17662
 • Dae Jaweon: page 1033, character 1
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1643, character 4
 • Unihan data for U+6DE2

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

‎(Jyutping gwik1, Yale gwik1)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(yeok) (hangeul , revised yeok, McCune-Reischauer yŏk, Yale yek)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

‎(Pinyin (xu4), (yu4), Wade-Giles hsü4, yü4)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(hức, vực)

 • ditch, synonym of "hức"
 • torrent, flow, stream ("vực")
 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville