Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+70B8, 炸
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70B8

[U+70B7]
CJK Unified Ideographs
[U+70B9]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(Kangxi radical 86, +5, 9 strokes, cangjie input 火人尸 (FOS), four-corner 98811, composition)

References[edit]

 • KangXi: not present, would follow page 669, character 10
 • Dai Kanwa Jiten: character 18979
 • Dae Jaweon: page 1078, character 14
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 3, page 2196, character 1
 • Unihan data for U+70B8

Chinese[edit]

Etymology 1[edit]

trad.
simp. #

Pronunciation[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂa⁵¹/
/ʈ͡ʂa³⁵/
Harbin /ʈ͡ʂa²⁴/
/ʈ͡ʂa⁵³/
Tianjin /t͡sɑ⁵³/ 爆~
/t͡sɑ⁴⁵/ 油~
Jinan /ʈ͡ʂa⁴²/ 油~
/ʈ͡ʂa²¹/ ~彈
Qingdao /ʈ͡ʂa⁴²/
Zhengzhou /ʈ͡ʂa³¹²/ ~彈
Xi'an /t͡sa²⁴/
Xining /t͡sa²⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂa¹³/
Lanzhou /ʈ͡ʂa¹³/
Ürümqi /t͡sa⁵¹/
Wuhan /t͡sa²¹³/
Chengdu /t͡sa³¹/
/t͡sa¹³/
Guiyang /t͡sa²¹³/
Kunming /ʈ͡ʂa̠³¹/
Nanjing /ʈ͡ʂɑ⁴⁴/
Hefei /ʈ͡ʂɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /t͡saʔ⁵⁴/
Pingyao /t͡sʌʔ⁵³/
Hohhot /t͡saʔ⁴³/
Wu Shanghai /t͡so³⁵/
/t͡sa³⁵/
Suzhou /t͡so⁵¹³/
Hangzhou /zɑʔ²/
Wenzhou /t͡so⁴²/
Hui Shexian /t͡sʰa²²/
Tunxi /t͡sɔ⁴²/
Xiang Changsha /t͡sa²⁴/ 油~
Xiangtan /t͡sɒ⁵⁵/
Gan Nanchang /t͡sʰaʔ²/ 水煮
/t͡saʔ⁵/ 油~
Hakka Meixian /t͡sa⁵³/
Taoyuan /t͡sɑ⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /t͡sa³³/
Nanning /t͡sa³³/
Hong Kong /t͡sa³³/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sap̚⁵/
/saʔ⁵/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sɑ²¹²/
Jian'ou (Min Bei) /t͡sa⁵⁴/
/t͡sa⁴²/
Shantou (Min Nan) /t͡saʔ⁵/
Haikou (Min Nan) /ta³³/ 水煮
/t͡sa³⁵/ 油~

Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2
No. 16649
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ʔr'aːɡs/
Notes

Definitions[edit]

 1. to explode; to burst
  煤氣煤气  ―  Méiqì guàn zhà le.  ―  The gas tank exploded.
 2. to blow up; to bomb
    ―  bǎ qiáo zhà le  ―  to blow up the bridge
 3. (colloquial) to fly into a rage

Compounds[edit]

Etymology 2[edit]

trad.
simp. #
alternative forms

Pronunciation[edit]


Note:
 • 2tso - vernacular;
 • 2tsa - literary.

 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂa⁵¹/
/ʈ͡ʂa³⁵/
Harbin /ʈ͡ʂa²⁴/
/ʈ͡ʂa⁵³/
Tianjin /t͡sɑ⁵³/ 爆~
/t͡sɑ⁴⁵/ 油~
Jinan /ʈ͡ʂa⁴²/ 油~
/ʈ͡ʂa²¹/ ~彈
Qingdao /ʈ͡ʂa⁴²/
Zhengzhou /ʈ͡ʂa³¹²/ ~彈
Xi'an /t͡sa²⁴/
Xining /t͡sa²⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂa¹³/
Lanzhou /ʈ͡ʂa¹³/
Ürümqi /t͡sa⁵¹/
Wuhan /t͡sa²¹³/
Chengdu /t͡sa³¹/
/t͡sa¹³/
Guiyang /t͡sa²¹³/
Kunming /ʈ͡ʂa̠³¹/
Nanjing /ʈ͡ʂɑ⁴⁴/
Hefei /ʈ͡ʂɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /t͡saʔ⁵⁴/
Pingyao /t͡sʌʔ⁵³/
Hohhot /t͡saʔ⁴³/
Wu Shanghai /t͡so³⁵/
/t͡sa³⁵/
Suzhou /t͡so⁵¹³/
Hangzhou /zɑʔ²/
Wenzhou /t͡so⁴²/
Hui Shexian /t͡sʰa²²/
Tunxi /t͡sɔ⁴²/
Xiang Changsha /t͡sa²⁴/ 油~
Xiangtan /t͡sɒ⁵⁵/
Gan Nanchang /t͡sʰaʔ²/ 水煮
/t͡saʔ⁵/ 油~
Hakka Meixian /t͡sa⁵³/
Taoyuan /t͡sɑ⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /t͡sa³³/
Nanning /t͡sa³³/
Hong Kong /t͡sa³³/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sap̚⁵/
/saʔ⁵/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sɑ²¹²/
Jian'ou (Min Bei) /t͡sa⁵⁴/
/t͡sa⁴²/
Shantou (Min Nan) /t͡saʔ⁵/
Haikou (Min Nan) /ta³³/ 水煮
/t͡sa³⁵/ 油~

Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 2/2
No. 16660
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2
Corresponding
MC rime
𥯦
Old
Chinese
/*zreːb/
Notes

Definitions[edit]

 1. to fry in oil; to deep-fry
  飯糰饭团  ―  zhá fàntuán  ―  deep-fried rice ball
Synonyms[edit]

See also[edit]

Compounds[edit]

References[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings[edit]

Compounds[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(jak) (hangeul )

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

: Hán Nôm readings: tạc

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.