Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+732D, 猭
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-732D

[U+732C]
CJK Unified Ideographs
[U+732E]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 94, +9, 12 strokes, cangjie input 大竹女弓人 (KHVNO), four-corner 47232, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 715, character 3
  • Dai Kanwa Jiten: character 20538
  • Dae Jaweon: page 1127, character 4
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1361, character 8
  • Unihan data for U+732D

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*reːlʔ, *rel, *roːl
*reːlʔ, *reːl
*l̥ʰjelʔ, *hljelʔ, *l̥ʰoːns
*l'els
*hlods, *l̥ʰjods
*hlods
*ʔslon, *l̥ʰon
*l̥ʰon, *l̥ʰons
*l̥ʰons, *l'uːns
*l'on
*l'onʔ
*l'onʔ
*l'onʔ
*lon
*lon, *lons
*lon
*lons
*l̥ʰoːns
*l̥ʰoːns

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (10) (10)
Final () (80) (80)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Closed Closed
Division () Chongniu III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈʰˠiuᴇn/ /ʈʰˠiuᴇnH/
Pan
Wuyun
/ʈʰʷᵚiɛn/ /ʈʰʷᵚiɛnH/
Shao
Rongfen
/ȶʰiuæn/ /ȶʰiuænH/
Edwin
Pulleyblank
/ʈʰwian/ /ʈʰwianH/
Li
Rong
/ȶʰjuɛn/ /ȶʰjuɛnH/
Wang
Li
/ȶʰĭwɛn/ /ȶʰĭwɛnH/
Bernard
Karlgren
/ȶʰi̯wɛn/ /ȶʰi̯wɛnH/
Expected
Mandarin
Reflex
chuān chuàn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 12518 12520
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*l̥ʰon/ /*l̥ʰons/
Notes

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.