Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+7330, 猰
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7330

[U+732F]
CJK Unified Ideographs
[U+7331]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 94, +9, 12 strokes, cangjie input 大竹手竹大 (KHQHK), four-corner 47234, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 715, character 7
  • Dai Kanwa Jiten: character 20542
  • Dae Jaweon: page 1127, character 8
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1356, character 4
  • Unihan data for U+7330

Chinese[edit]

simp. and trad.
variant forms

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*pʰoŋ, *boŋ, *ɡaːds
*kreːds
*kʰjeds, *ɡeːds, *kʰjed
*ɡjeds
*kʰeːds, *kʰeːd, *kʰeːd, *kʰɯd
*kʰeːds
*ɡeːds
*ɡeːds
*kreːd, *sqʰeːd
*kʰreːd
*qreːd, *kraːd, *kʰeːd
*qreːd
*sqʰeːd
*sqʰeːd
*keːd
*keːd, *ɡeːd
*keːd, *kʰeːd
*kʰeːd
*kʰeːd
*ŋeːd
*qʰeːd
*ŋ̊ʰeːɡ

Pronunciation[edit]


Note: The zero initial /∅-/ is commonly pronounced with a ng-initial /ŋ-/ in some varieties of Cantonese, including Hong Kong Cantonese.

Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (34) (28) (29)
Final () (75) (71) (87)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () II II IV
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔˠɛt̚/ /kˠat̚/ /kʰet̚/
Pan
Wuyun
/ʔᵚæt̚/ /kᵚat̚/ /kʰet̚/
Shao
Rongfen
/ʔæt̚/ /kɐt̚/ /kʰɛt̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʔəɨt̚/ /kaɨt̚/ /kʰɛt̚/
Li
Rong
/ʔɛt̚/ /kat̚/ /kʰet̚/
Wang
Li
/æt̚/ /kat̚/ /kʰiet̚/
Bernard
Karlgren
/ʔat̚/ /kăt̚/ /kʰiet̚/
Expected
Mandarin
Reflex
ya jia qie
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 6500 6502 6513
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 1 2
Corresponding
MC rime
𪈟
Old
Chinese
/*qreːd/ /*kraːd/ /*kʰeːd/
Notes

Definitions[edit]

  1. a kind of dog
  2. Used in 猰犺 and 猰㺄.

Compounds[edit]

References[edit]