Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+7DBC, 綼
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7DBC

[U+7DBB]
CJK Unified Ideographs
[U+7DBD]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 120, +8, 14 strokes, cangjie input 女火竹田十 (VFHWJ), four-corner 26940, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 928, character 13
  • Dai Kanwa Jiten: character 27589
  • Dae Jaweon: page 1366, character 3
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3416, character 4
  • Unihan data for U+7DBC

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*preːʔ
*breː, *breː
*breː, *bre, *be
*breː, *be, *breːŋʔ
*breːʔ, *breː
*breːs
*breːs
𥱼 *breː
*peː
*peː, *pe, *peʔ
*pʰeː, *pe
*pʰeːs
*pʰeːs, *pe
*beː
*beː, *pe, *peʔ, *peːŋʔ
*beː, *pe, *beɡ, *beːɡ
*beː, *peʔ
*beːʔ, *peʔ, *piʔ
*pe
*pe, *pʰiɡ
*pe, *be
*pe
*pre
*peʔ, *beʔ
*pʰeʔ
*be
*be
*be
*be, *mbew
*be
*be, *breːŋʔ
*beʔ
*biːŋ
*beɡ, *slɯʔ
*biɡ, *peːɡ

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (3) (1)
Final () (48) (127)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III IV
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/biɪt̚/ /pek̚/
Pan
Wuyun
/bit̚/ /pek̚/
Shao
Rongfen
/bjet̚/ /pɛk̚/
Edwin
Pulleyblank
/bit̚/ /pɛjk̚/
Li
Rong
/biĕt̚/ /pek̚/
Wang
Li
/bĭĕt̚/ /piek̚/
Bernard
Karlgren
/bʱi̯ĕt̚/ /piek̚/
Expected
Mandarin
Reflex
bi
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 405 406
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*biɡ/ /*peːɡ/

Definitions[edit]

  1. decorated margin of cloth