Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also:
U+816C, 腬
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-816C

[U+816B]
CJK Unified Ideographs
[U+816D]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 130, +9, 13 strokes, cangjie input 月弓竹木 (BNHD), composition)

References[edit]

  • KangXi: page 989, character 7
  • Dai Kanwa Jiten: character 29699
  • Dae Jaweon: page 1441, character 11
  • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 2100, character 5
  • Unihan data for U+816C

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*muː, *mu
*muːʔ, *moːɡ
*ml'uː, *mljiwʔ, *ml'us
*mruː
*mruː, *muːŋ
*mruː, *mu, *mo, *moɡs
*mruː
*moːɡs, *mroːɡ
*moːɡs
*mus
*mus, *mu, *muːŋ, *muːŋs
*mus
*mus
*mu
*mu
*mu, *muːŋ
*mu
*mu, *moːɡ
*ml'us
*ml'us, *mlju
*mlju
*mju
*mju, *mjuʔ, *mjus
*mju
*mju
*mju
*mju, *mjuʔ
*mju, *mjus
*mju
*mju
*mju
*mjuʔ
*mjuʔ, *mjus
*mjuʔ, *mjus
*mjuʔ
*moʔ, *mos
*moɡs
*moɡs, *moːɡ
*moɡs
*moɡs
*moɡs, *moːŋ
*moɡs
*moɡs, *moːŋ
*moːŋ, *moːŋs
*moːɡ

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (38) (12)
Final () (136) (136)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ȵɨu/ /ɳɨuH/
Pan
Wuyun
/ȵiu/ /ɳiuH/
Shao
Rongfen
/ȵʑiəu/ /niəuH/
Edwin
Pulleyblank
/ȵuw/ /ɳuwH/
Li
Rong
/ȵiu/ /niuH/
Wang
Li
/ȵʑĭəu/ /nĭəuH/
Bernard
Karlgren
/ȵʑi̯ə̯u/ /ni̯ə̯uH/
Expected
Mandarin
Reflex
róu niù
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 8823 8835
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ml'us/ /*mlju/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.