Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Etymology[edit]

Phono-semantic compound (形聲, OC *ruːn, *ruːns, *run): semantic  ‎(say) + phonetic  ‎(OC *run)

Han character[edit]

(radical 149 +8, 15 strokes, cangjie input 卜口人一月 (YROMB), four-corner 08627, composition)

 1. debate
 2. discuss
 3. discourse

References[edit]

 • KangXi: page 1168, character 13
 • Dai Kanwa Jiten: character 35658
 • Dae Jaweon: page 1633, character 19
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3988, character 3
 • Unihan data for U+8AD6

Chinese[edit]

trad.
simp.

Etymology 1[edit]

Pronunciation[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /luən⁵¹/
Harbin /luən⁵³/
Tianjin /luən⁵³/
Jinan /luẽ⁴²/
Qingdao /luə̃⁴²/
Zhengzhou /luən⁴²/
Xi'an /lyẽ²⁴/
Xining /lyə̃²¹³/
Yinchuan /luŋ⁵³/ ~語
/luŋ¹³/ 言~
Lanzhou /lũn¹³/
Ürümqi /lun²¹³/
Wuhan /nən³⁵/
Chengdu /nən¹³/
/nuən¹³/
Guiyang /len²¹³/
Kunming /luə̃²¹²/
Nanjing /lun⁴⁴/
Hefei /lən⁵³/
Jin Taiyuan /luəŋ¹¹/
/lyəŋ¹¹/
/luəŋ⁴⁵/
/lyəŋ⁴⁵/
Pingyao /luŋ³⁵/
Hohhot /lũŋ⁵⁵/
Wu Shanghai /ləŋ²³/
Suzhou /lən³¹/
Hangzhou /len²¹³/
Wenzhou /lø³¹/
Hui Shexian /lʌ̃²²/
Tunxi /luːə/
Xiang Changsha /lən¹³/
Xiangtan /nən¹²/
Gan Nanchang
Hakka Meixian /lun⁵³/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /løn²²/
Nanning /lɐn²²/
Hong Kong /løn²²/
Min Xiamen (Min Nan) /lun³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /lɔuŋ²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /lɔŋ⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /luŋ³⁵/
Haikou (Min Nan) /lun³³/

Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (37) (37) (37)
Final () (47) (55) (55)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Closed Closed Closed
Division () III I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/liuɪn/ /luən/ /luənH/
Pan
Wuyun
/lʷin/ /luon/ /luonH/
Shao
Rongfen
/ljuen/ /luən/ /luənH/
Edwin
Pulleyblank
/lwin/ /lwən/ /lwənH/
Li
Rong
/liuĕn/ /luən/ /luənH/
Wang
Li
/lĭuĕn/ /luən/ /luənH/
Bernard
Karlgren
/li̯uĕn/ /luən/ /luənH/
Expected
Mandarin
Reflex
lún lún lùn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 8649 8656 8667
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ruːn/ /*ruːns/ /*run/

Noun[edit]

 1. debate
 2. discuss
 3. discourse

Compounds[edit]

Etymology 2[edit]

Pronunciation[edit] • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /luən⁵¹/
Harbin /luən⁵³/
Tianjin /luən⁵³/
Jinan /luẽ⁴²/
Qingdao /luə̃⁴²/
Zhengzhou /luən⁴²/
Xi'an /lyẽ²⁴/
Xining /lyə̃²¹³/
Yinchuan /luŋ⁵³/ ~語
/luŋ¹³/ 言~
Lanzhou /lũn¹³/
Ürümqi /lun²¹³/
Wuhan /nən³⁵/
Chengdu /nən¹³/
/nuən¹³/
Guiyang /len²¹³/
Kunming /luə̃²¹²/
Nanjing /lun⁴⁴/
Hefei /lən⁵³/
Jin Taiyuan /luəŋ¹¹/
/lyəŋ¹¹/
/luəŋ⁴⁵/
/lyəŋ⁴⁵/
Pingyao /luŋ³⁵/
Hohhot /lũŋ⁵⁵/
Wu Shanghai /ləŋ²³/
Suzhou /lən³¹/
Hangzhou /len²¹³/
Wenzhou /lø³¹/
Hui Shexian /lʌ̃²²/
Tunxi /luːə/
Xiang Changsha /lən¹³/
Xiangtan /nən¹²/
Gan Nanchang
Hakka Meixian /lun⁵³/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /løn²²/
Nanning /lɐn²²/
Hong Kong /løn²²/
Min Xiamen (Min Nan) /lun³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /lɔuŋ²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /lɔŋ⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /luŋ³⁵/
Haikou (Min Nan) /lun³³/

Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (37) (37) (37)
Final () (47) (55) (55)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Closed Closed Closed
Division () III I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/liuɪn/ /luən/ /luənH/
Pan
Wuyun
/lʷin/ /luon/ /luonH/
Shao
Rongfen
/ljuen/ /luən/ /luənH/
Edwin
Pulleyblank
/lwin/ /lwən/ /lwənH/
Li
Rong
/liuĕn/ /luən/ /luənH/
Wang
Li
/lĭuĕn/ /luən/ /luənH/
Bernard
Karlgren
/li̯uĕn/ /luən/ /luənH/
Expected
Mandarin
Reflex
lún lún lùn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 8649 8656 8667
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ruːn/ /*ruːns/ /*run/

Proper noun[edit]

 1. Abbreviation of 論語.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(grade 6 “Kyōiku” kanji)

 1. argument, discussion

Readings[edit]

Compounds[edit]

Noun[edit]

‎(hiragana ろん, romaji ron)

 1. theory

Korean[edit]

Hanja[edit]

‎(ron>non, ryun>yun) (hangeul >, >, revised ron>non, yun, McCune-Reischauer ron>non, ryun>yun, Yale lon>non, lyun>yun)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Compounds[edit]


Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(luận, gọn, lấn, lẩn, lọn, lộn, lòn, lụn, chọn, giọn, lốn, luồn, trọn, trộn)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.