Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+8D89, 趉
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D89

[U+8D88]
CJK Unified Ideographs
[U+8D8A]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 156, +5, 12 strokes, cangjie input 土人山山 (GOUU), four-corner 42807, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1216, character 26
  • Dai Kanwa Jiten: character 37108
  • Dae Jaweon: page 1686, character 9
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3484, character 6
  • Unihan data for U+8D89

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*r̥ʰuːlʔ, *ŋrɯd, *ʔr'uːd, *ŋruːd
*kljods
*sqʰluds
*kʰljuds, *kʰljud
*ʔl'ɯd, *skruːd, *skrod, *skrud
*qʰlɯd, *l̥ʰud
*ŋr'uːd
*ŋr'oːd
*ʔl'oːd, *ʔl'uːd
*sɡloːd, *ʔl'uːd
*kljod
*kljod, *l̥ʰud
*ɡlod, *ɡlud
*l'uːd
*kluːd, *qʰluːd
*kluːd, *ɡluːd
*kʰluːd
*kʰluːd, *ʔl'ud
*kʰluːd, *ɡlud
*kʰluːd
*ʔl'ud
*ʔl'ud
*l̥ʰud
*klud, *kʰlud
*klud
*klud
*kʰlud
*ɡlud
*ɡlud, *ŋɡlud

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (28)
Final () (60)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Closed
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kɨut̚/
Pan
Wuyun
/kiut̚/
Shao
Rongfen
/kiuət̚/
Edwin
Pulleyblank
/kut̚/
Li
Rong
/kiuət̚/
Wang
Li
/kĭuət̚/
Bernard
Karlgren
/ki̯uət̚/
Expected
Mandarin
Reflex
ju
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 1580
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2
Corresponding
MC rime
𠀔
Old
Chinese
/*klud/

Definitions[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.