Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+8D8C, 趌
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D8C

[U+8D8B]
CJK Unified Ideographs
[U+8D8D]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 156, +6, 13 strokes, cangjie input 土人土口 (GOGR), four-corner 44806, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1216, character 34
  • Dai Kanwa Jiten: character 37117
  • Dae Jaweon: page 1686, character 17
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 5, page 3484, character 10
  • Unihan data for U+8D8C

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Pronunciation 1[edit]Rime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4
Initial () (28) (29) (30)
Final () (48) (48) (49)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kiɪt̚/ /kʰiɪt̚/ /ɡˠiɪt̚/
Pan
Wuyun
/kit̚/ /kʰit̚/ /ɡᵚit̚/
Shao
Rongfen
/kjet̚/ /kʰjet̚/ /ɡiet̚/
Edwin
Pulleyblank
/kit̚/ /kʰit̚/ /gjit̚/
Li
Rong
/kiĕt̚/ /kʰiĕt̚/ /ɡjĕt̚/
Wang
Li
/kĭĕt̚/ /kʰĭĕt̚/ /ɡĭĕt̚/
Bernard
Karlgren
/ki̯ĕt̚/ /kʰi̯ĕt̚/ /gi̯ĕt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
ji qi
Expected
Cantonese
Reflex
gat1 hat1 gat6
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 2/4 3/4 4/4
No. 5693 5699 5705
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*klid/ /*kʰid/ /*ɡrid/

Definitions[edit]

  1. leave in rage
  2. walk straight on

Pronunciation 2[edit]Rime
Character
Reading # 4/4
Initial () (28)
Final () (83)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kˠiᴇt̚/
Pan
Wuyun
/kᵚiɛt̚/
Shao
Rongfen
/kiæt̚/
Edwin
Pulleyblank
/kiat̚/
Li
Rong
/kjɛt̚/
Wang
Li
/kĭɛt̚/
Bernard
Karlgren
/ki̯ɛt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
jue
Expected
Cantonese
Reflex
git3
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/4
No. 5680
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ked/

Definitions[edit]

  1. to jump up

Compounds[edit]