Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+978E, 鞎
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-978E

[U+978D]
CJK Unified Ideographs
[U+978F]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 177, +6, 15 strokes, cangjie input 廿十日女 (TJAV), four-corner 47532, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1387, character 26
  • Dai Kanwa Jiten: character 42817
  • Dae Jaweon: page 1902, character 7
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4335, character 10
  • Unihan data for U+978E

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*krɯːn
*kʰrɯːnʔ, *kʰɯːnʔ, *ŋɯn
*ŋrɯːnʔ
*ɡrɯːn
*ɡrɯːnʔ
*ɡrɯːnʔ
*kʰɯːnʔ, *kʰɯːnʔ, *kʰuːn
*ɡlɯːnʔ, *kɯːnʔ, *kɯːns
*kɯːn
*kɯːn
*kɯːn, *kɯːns, *ŋrɯn
*kɯːns
*kɯːns
*kʰɯːnʔ
*kʰɯːnʔ
*ŋɯːn, *ŋrɯn, *ŋɯn
泿 *ŋɯːn, *ŋrɯn
*ɡɯːn
*ɡɯːn
*ɡɯːn
*ɡɯːnʔ
*ɡɯːns
*ŋrɯn
*ŋrɯn

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (33)
Final () (53)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦən/
Pan
Wuyun
/ɦən/
Shao
Rongfen
/ɣən/
Edwin
Pulleyblank
/ɦən/
Li
Rong
/ɣən/
Wang
Li
/ɣən/
Bernard
Karlgren
/ɣən/
Expected
Mandarin
Reflex
hén
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 3936
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡɯːn/

Definitions[edit]

  1. decoration on the front of a carriage