Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+9A1D, 騝
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A1D

[U+9A1C]
CJK Unified Ideographs
[U+9A1E]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 187, +9, 19 strokes, cangjie input 尸火弓大手 (SFNKQ), four-corner 75344, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1441, character 30
  • Dai Kanwa Jiten: character 44858
  • Dae Jaweon: page 1965, character 31
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4563, character 16
  • Unihan data for U+9A1D

Chinese[edit]

trad.
simp. 𩨃

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ɡran, *kan
*ɡran, *kan
*ɡran, *ɡranʔ, *ɡanʔ
*ɡran, *kanʔ
*kan
*kan, *ɡans
*kanʔ
*kans
*kans
*ɡanʔ
*ɡans

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (28) (30)
Final () (65) (79)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kɨɐn/ /ɡˠiᴇn/
Pan
Wuyun
/kiɐn/ /ɡᵚiɛn/
Shao
Rongfen
/kiɐn/ /ɡiæn/
Edwin
Pulleyblank
/kɨan/ /gian/
Li
Rong
/kiɐn/ /ɡjɛn/
Wang
Li
/kĭɐn/ /ɡĭɛn/
Bernard
Karlgren
/kɨ̯ɐn/ /gi̯ɛn/
Expected
Mandarin
Reflex
jiān qián
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 6210 6217
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
𢳚
Old
Chinese
/*ɡran/ /*kan/

Definitions[edit]

  1. black horse with yellow back