Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+9A3D, 騽
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A3D

[U+9A3C]
CJK Unified Ideographs
[U+9A3E]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 187, +11, 21 strokes, cangjie input 尸火尸一日 (SFSMA), four-corner 77362, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1444, character 9
  • Dai Kanwa Jiten: character 44955
  • Dae Jaweon: page 1968, character 10
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4575, character 17
  • Unihan data for U+9A3D

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ruːb, *ʔljob
*ruːb
*ʔljob, *l'ɯːb, *ljub, *ɦljub
*ʔljob, *l'ɯːb
*slub, *ljub
*ljub
*ljub
*ljub, *ɢrub
*ljub
*ljub
*ɢrub, *lub

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (17) (35)
Final () (141) (142)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ziɪp̚/ /ɦˠiɪp̚/
Pan
Wuyun
/zip̚/ /ɦᵚip̚/
Shao
Rongfen
/zjep̚/ /ɣiep̚/
Edwin
Pulleyblank
/zip̚/ /ɦjip̚/
Li
Rong
/ziəp̚/ /ɣjəp̚/
Wang
Li
/zĭĕp̚/ /ɣĭĕp̚/
Bernard
Karlgren
/zi̯əp̚/ /i̯əp̚/
Expected
Mandarin
Reflex
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 13389 13396
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ljub/ /*ɢrub/

Definitions[edit]

  1. black horse with yellow back