Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also:
U+9EA5, 麥
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EA5

[U+9EA4]
CJK Unified Ideographs
[U+9EA6]

Translingual[edit]

Stroke order
麥-order.gif

Han character[edit]

(radical 199, +0, 11 strokes, cangjie input 十人弓戈 (JONI), four-corner 40207, composition)

 1. Kangxi radical #199, .

Derived characters[edit]

References[edit]

 • KangXi: page 1512, character 8
 • Dai Kanwa Jiten: character 47717
 • Dae Jaweon: page 2041, character 1
 • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4600, character 1
 • Unihan data for U+9EA5

Chinese[edit]

trad.
simp. *

Glyph origin[edit]

Historical forms of the character
Shang Western Zhou Shuowen Jiezi (compiled in Han) Liushutong (compiled in Ming)
Oracle bone script Bronze inscriptions Small seal script Transcribed ancient scripts
麥-oracle.svg 麥-bronze.svg 麥-seal.svg 麥-bigseal.svg
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*m·rɯːɡ
*rɯː, *rɯːs
*rɯː
*rɯː, *rɯːs
*rɯː
*rɯː, *ruːlʔ, *ruːlʔ
*rɯː
*rɯː
*rɯː
*rɯː
*rɯː
*rɯː
*rɯː, *rɯ
*rɯː, *rɯːs
*rɯː
*rɯːʔ, *rrɯː
*rɯːs
*rɯːs
*rɯːs
*rɯːs, *r̥ʰɯ, *r̥ʰɯs, *r̥ʰɯs
*rɯ
*ŋrɯns
*ŋrɯns
*mrɯːɡ

Phono-semantic compound (形聲, OC *mrɯːɡ): phonetic  (OC *m·rɯːɡ) + semantic  (foot; to walk slowly). was the original character for “wheat”. Several possible interpretations:

 • This character originally meant “to come”. Because the simpler was commonly used for this (borrowed) sense, its original meaning (“wheat”) switched with .
 • represents the ancient concept that wheat came from the heavens.
 • represents growth of the wheat plant.

Etymology[edit]

Etymologically unrelated to (OC *m·rɯːɡ, “to come”). Schuessler (2007) suggests it is from Proto-Sino-Tibetan *m‑rə(k) (buckwheat) and cognate with Tibetan བྲ་བོ (bra bo, buckwheat); also compare Proto-Lolo-Burmese *g-ra² (buckwheat). STEDT compares (OC *mrɯːɡ, “wheat”) to Proto-Tibeto-Burman *bra (buckwheat) (provisional).

Starostin (2009), on the other hand, compares (OC *mrɯːɡ, “wheat”) to Proto-Tungusic *murgi (barley), Middle Korean (milh, wheat), Old Japanese [script needed] (mugji, wheat; barley)

Pronunciation[edit]


Note: maak6 - variant.
Note:
 • măk - vernacular;
 • mĕk - literary.
 • Min Nan
 • Note:
  • be̍h/be̍eh - vernacular;
  • be̍k/bia̍k - literary.
 • Wu
 • Xiang

  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /mai⁵¹/
  Harbin /mai⁵³/
  Tianjin /mai⁵³/
  Jinan /mei²¹/
  Qingdao /me⁴²/
  Zhengzhou /mɛ²⁴/
  Xi'an /mei²¹/
  Xining /mɨ⁴⁴/
  Yinchuan /mia¹³/
  /mɛ¹³/
  Lanzhou /mə¹³/
  Ürümqi /mai²¹³/
  /mei⁴⁴/
  Wuhan /mɤ²¹³/
  Chengdu /me³¹/
  Guiyang /mɛ²¹/
  Kunming /mə³¹/
  Nanjing /məʔ⁵/
  Hefei /mɐʔ⁵/
  Jin Taiyuan /mai⁴⁵/
  Pingyao /miʌʔ⁵³/
  Hohhot /miaʔ⁴³/
  Wu Shanghai /maʔ¹/
  Suzhou /mɑʔ³/
  Hangzhou /mɑʔ²/
  Wenzhou /ma²¹³/
  Hui Shexian /mɛ²²/
  Tunxi /ma¹¹/
  Xiang Changsha /mə²⁴/
  Xiangtan /mai²⁴/
  Gan Nanchang /mɑʔ²/
  Hakka Meixian /mak̚⁵/
  Taoyuan /mɑk̚⁵⁵/
  Cantonese Guangzhou /mɐk̚²/
  Nanning /mɐk̚²²/
  Hong Kong /mɐk̚²/
  Min Xiamen (Min Nan) /bik̚⁵/
  /beʔ⁵/
  Fuzhou (Min Dong) /maʔ⁵/
  Jian'ou (Min Bei) /ma⁴²/
  Shantou (Min Nan) /beʔ⁵/
  Haikou (Min Nan) /vɛ³³/

  Rime
  Character
  Reading # 1/1
  Initial () (4)
  Final () (119)
  Tone (調) Checked (Ø)
  Openness (開合) Open
  Division () II
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /mˠɛk̚/
  Pan
  Wuyun
  /mᵚæk̚/
  Shao
  Rongfen
  /mɐk̚/
  Edwin
  Pulleyblank
  /məɨjk̚/
  Li
  Rong
  /mɛk̚/
  Wang
  Li
  /mæk̚/
  Bernard
  Karlgren
  /mæk̚/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  BaxterSagart system 1.1 (2014)
  Character
  Reading # 1/1
  Modern
  Beijing
  (Pinyin)
  mài
  Middle
  Chinese
  ‹ mɛk ›
  Old
  Chinese
  /*m-rˁək/ (dialect: *m-rˁ > *mˁr-)
  English wheat

  Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

  * Parentheses "()" indicate uncertain presence;
  * Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
  * Angle brackets "<>" indicate infix;
  * Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

  * Period "." indicates syllable boundary.
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/1
  No. 7630
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  0
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*mrɯːɡ/

  Definitions[edit]

  1. wheat; barley; oats
  2. (Hainanese) corn; maize
  3. Short for 麥克風麦克风 (màikèfēng, “microphone”).
  4. Short for 麥克斯韋麦克斯韦 (Màikèsīwéi).
  5. A surname​.

  Synonyms[edit]

  Dialectal synonyms of 玉米 (“corn; maize”) [map]
  Variety Location Words
  Formal (Written Standard Chinese) 玉米, 玉蜀黍
  Taxonomic name 玉米, 玉蜀黍
  Mandarin Beijing 老玉米, 玉米, 棒子
  Taiwan 玉米
  Tianjin 玉米, 棒子
  Harbin 玉米, 包米
  Shenyang 玉米, 包米
  Hailar 包米
  Ulanhot 包米
  Tongliao 包米
  Chifeng 玉米, 包米, 棒子
  Bayanhot 玉米
  Jinan 玉米, 棒子
  Muping 棒棒兒, 包兒米, 玉米
  Luoyang 棒子, 包穀, 玉蜀黍, 蜀黍, 玉蜀黍兒, 老玉米, 玉米
  Wanrong 玉䵚秫, 玉米
  Xi'an 玉米, 包穀, 玉麥
  Qingdao 玉米, 包米兒, 包米
  Zhengzhou 玉蜀黍
  Xining 包穀, 包穀棒子
  Xuzhou 棒子, 玉秫秫, 大秫秫, 玉米棒子
  Yinchuan 玉米
  Lanzhou 包穀
  Ürümqi 包穀, 包米
  Wuhan 包穀, 玉米
  Huanggang 玉榴
  Chengdu 玉麥, 玉米, 包穀
  Guiyang 包穀
  Guilin 包穀, 玉米
  Liuzhou 玉米, 包穀
  Kunming 包穀, 玉麥
  Yangzhou 玉蘆書, 棒頭
  Nanjing 包蘆, 包穀, 玉蜀黍, 玉米
  Hefei 六穀, 玉米
  Nantong 玉米
  Malaysia 玉米
  Singapore 玉米
  Sokuluk (Gansu Dungan) 玉米
  Masanchin (Shaanxi Dungan) 包米
  Cantonese Guangzhou 粟米, 包粟
  Hong Kong 粟米, 包粟
  Hong Kong (San Tin Weitou) 包粟
  Hong Kong (Kam Tin Weitou) 粟米
  Hong Kong (Ting Kok) 包粟
  Hong Kong (Tung Ping Chau) 包粟
  Macau 粟米
  Panyu 粟米
  Huadu (Huashan) 粟米
  Conghua 粟米
  Zengcheng 包粟
  Foshan 粟米
  Nanhai (Shatou) 粟米
  Shunde 粟米
  Sanshui 粟米
  Gaoming (Mingcheng) 粟米
  Zhongshan (Shiqi) 粟米
  Zhuhai (Qianshan) 粟米
  Doumen (Shangheng Tanka) 粟米
  Doumen 粟米
  Jiangmen (Baisha) 粟米
  Xinhui 粟米
  Taishan 粟米
  Kaiping (Chikan) 粟米
  Enping (Niujiang) 包粟
  Heshan (Yayao) 粟米
  Dongguan 包粟, 粟米
  Bao'an (Shajing) 包粟
  Dapeng 包粟
  Shaoguan 包粟
  Yunfu 包粟
  Yangjiang 珍珠粟
  Xinyi 包粟, 飯包粟
  Lianjiang 粟米, 包粟
  Nanning 玉米, 包粟
  Wuzhou 玉米, 包粟
  Yulin 包粟
  Hepu 包粟
  Danzhou 包麥
  Kuala Lumpur 包粟, 楂弓
  Ho Chi Minh City 粟米, 𥟼
  Gan Nanchang 玉米
  Lichuan 包粟, 金豆
  Pingxiang 包粟
  Hakka Meixian 包粟
  Xingning 包粟
  Huizhou (Huicheng Bendihua) 包粟, 包粟米
  Huizhou (Shuikou Bendihua) 包粟
  Huizhou (Hengli Bendihua) 包粟
  Huiyang 包粟
  Huidong (Pingshan Bendihua) 包粟
  Huidong (Daling) 包粟
  Dongguan (Qingxi) 包粟
  Longmen (Pingling Bendihua) 包粟
  Longmen (Luxi Bendihua) 包粟
  Boluo (Bendihua) 包粟
  Shenzhen (Shatoujiao) 包粟
  Zengcheng (Zhengguo) 包粟
  Zhongshan (Wuguishan) 包粟
  Zhongshan (Nanlang Heshui) 包粟
  Wuhua (Shuizhai) 包粟
  Wuhua (Huacheng) 包粟
  Wuhua (Changbu) 包粟
  Wuhua (Mianyang) 包粟
  Heyuan (Bendihua) 包粟
  Zijin (Guzhu Bendihua) 包粟
  Longchuan (Tuocheng Bendihua) 包粟
  Longchuan (Sidu Bendihua) 包粟
  Heping (Linzhai Bendihua) 包粟
  Lianping (Zhongxin Bendihua) 粟米, 包粟
  Lianping (Longjie Bendihua) 包粟
  Qujiang 包粟
  Xinfeng (Matou Bendihua) 包粟
  Xinfeng (Daxi Bendihua) 包粟
  Lianshan (Xiaosanjiang) 包麥
  Liannan 包麥
  Conghua (Lütian) 包粟
  Jiexi 包粟
  Luchuan 包粟
  Luchuan (Daqiao) 包粟
  Changting 包粟
  Pingyu 包粟
  Wuping 包粟
  Ninghua 包鬚
  Yudu 包粟
  Ruijin 包粟
  Shicheng 包粟
  Shangyou 包粟
  Miaoli (N. Sixian) 包粟
  Liudui (S. Sixian) 包粟
  Hsinchu (Hailu) 包粟
  Dongshi (Dabu) 包粟
  Hsinchu (Raoping) 包粟
  Yunlin (Zhao'an) 番麥
  Hong Kong 包粟
  Sabah (Longchuan) 包粟
  Senai 包粟
  Singkawang 包粟
  Huizhou Jixi 包蘿
  Shexian 包蘆
  Tunxi 包蘿, 包蘿兒
  Xiuning 包蘆
  Yixian 包蘆, 金蘆
  Qimen 包蘆
  Wuyuan 包蘿
  Fuliang 玉米
  Dexing 包粟
  Jingde 包蘆
  Xianyu (formerly Zhanda) 包蘆
  Jin Taiyuan 玉茭子
  Pingyao 玉䵚黍, 玉茭子, 玉茭
  Xinzhou 玉茭子
  Baochang 棒子
  Jining 玉茭茭
  Hohhot 玉茭子, 玉米
  Baotou 玉茭茭
  Dongsheng 玉茭子
  Linhe 玉茭子
  Haibowan 玉茭子
  Min Bei Jian'ou 包蘿, 觀音豆, 觀豆
  Dikou 包蘿
  Songxi 包蘿
  Zhenghe 包蘿
  Zhenqian 包蘿
  Jianyang 番米
  Wuyishan 包黍
  Shibei 包蘿
  Min Dong Fuzhou 油甜苞
  Changle 油甜苞
  Fuqing 番黍, 玉秫黍, 油甜苞
  Yongtai 油甜苞
  Gutian 金豆
  Fu'an 番豆
  Ningde 番豆
  Shouning 包蘿
  Zhouning 包蘿
  Fuding 番豆
  Matsu 包果
  Min Nan Xiamen 麥穗, 番麥 dated, 蘆黍 dated
  Tong'an 番仔蘆黍
  Quanzhou 番大麥, 蘆黍 dated
  Jinjiang 番大麥
  Yongchun 玉穗
  Dehua 玉穗
  Zhangzhou 麥穗, 番黍, 番麥 dated, 蘆黍 dated
  Longhai 番麥穗
  Changtai 番麥
  Pinghe 番麥
  Zhangpu 麥穗
  Yunxiao 番仔麥穗
  Zhao'an 番麥
  Dongshan 番麥, 玉米
  Taipei 番麥
  Kaohsiung 番麥
  Tainan 番麥
  Taichung 番麥
  Wuqi 番麥
  Hsinchu 番麥
  Taitung 番麥
  Lukang 番麥
  Sanxia 番麥
  Yilan 番麥
  Kinmen 包果, 番麥
  Magong 番仔蘆黍
  Penang 惹穬
  Singapore 惹穬, 番麥, 番蘆黍
  Philippines (Manila) 玉米
  Zhangping 番黍
  Zhangping (Yongfu) 番黍
  Datian 番黍
  Pingnan (Shangdu) 包粟
  Chaozhou 薏米仁
  Shantou 幼米仁
  Johor Bahru 惹穬
  Wenchang 包麥,
  Haikou 珍珠米
  Leizhou
  Puxian Min Putian 黍秫
  Xianyou 番黍
  Pinghua Nanning (Tingzi) 玉米
  Guilin (Dahe) 玉米
  Wu Shanghai 珍珠米, 玉米
  Suzhou 御麥, 珍珠米
  Wuxi 珍珠米
  Hangzhou 六穀, 玉黍, 玉米
  Wenzhou 包蘿粟, 糯米粟, 粟麥, 飯糰粟, 珍珠粟
  Chongming 大米
  Danyang 玉米粟, 珍珠粟
  Jinhua 包蘿
  Ningbo 六穀
  Xiang Changsha 玉米, 包穀
  Shuangfeng 包穀, 玉米子
  Loudi 玉米子
  Quanzhou 包穀

  Compounds[edit]

  Descendants[edit]

  Sino-Xenic ():
  • Japanese:  (ばく) (baku)
  • Korean: (, maek)
  • Vietnamese: mạch ()

  References[edit]


  Japanese[edit]

  Shinjitai

  Kyūjitai

  Kanji[edit]

  (uncommon “Hyōgai” kanjikyūjitai kanji, shinjitai form )

  1. wheat

  Readings[edit]

  • Go-on: みゃく (myaku)
  • Kan-on: ばく (baku)
  • Kun: むぎ (mugi, )

  Korean[edit]

  Hanja[edit]

  (maek)

  • Eumhun:
   • Sound (hangeul): (revised: maek, McCune–Reischauer: maek, Yale: mayk)
   • Name (hangeul): 보리 (revised: bori, McCune–Reischauer: pori)
  1. wheat

  Compounds[edit]


  Vietnamese[edit]

  Han character[edit]

  (mạch)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.