πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Gothic[edit]

Etymology[edit]

From πŒ°π„- (at-) +β€Ž π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒ½ (wairpan).

Verb[edit]

πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒ½ β€’ (atwairpan)

  1. to throw (to), to hurl forth (to)

Conjugation[edit]

Class 3 strong
Infinitive πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒ½
atwairpan
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°
atwairpa
πŒ°π„π…πŒ°π‚π€
atwarp
πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒ³πŒ°
atwairpada
2nd singular πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒΉπƒ
atwairpis
πŒ°π„π…πŒ°π‚π†π„
atwarft
πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒΆπŒ°
atwairpaza
3rd singular πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒΉπŒΈ
atwairpiΓΎ
πŒ°π„π…πŒ°π‚π€
atwarp
πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒ³πŒ°
atwairpada
1st dual πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€π‰πƒ
atwairpōs
πŒ°π„π…πŒ°πŒΏπ‚π€πŒΏ
atwaurpu
β€”
2nd dual πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°π„πƒ
atwairpats
πŒ°π„π…πŒ°πŒΏπ‚π€πŒΏπ„πƒ
atwaurputs
β€”
1st plural πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒΌ
atwairpam
πŒ°π„π…πŒ°πŒΏπ‚π€πŒΏπŒΌ
atwaurpum
πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
atwairpanda
2nd plural πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒΉπŒΈ
atwairpiΓΎ
πŒ°π„π…πŒ°πŒΏπ‚π€πŒΏπŒΈ
atwaurpuΓΎ
πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
atwairpanda
3rd plural πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒ½πŒ³
atwairpand
πŒ°π„π…πŒ°πŒΏπ‚π€πŒΏπŒ½
atwaurpun
πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
atwairpanda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒΏ
atwairpau
πŒ°π„π…πŒ°πŒΏπ‚π€πŒΎπŒ°πŒΏ
atwaurpjau
πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
atwairpaidau
2nd singular πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒΉπƒ
atwairpais
πŒ°π„π…πŒ°πŒΏπ‚π€πŒ΄πŒΉπƒ
atwaurpeis
πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
atwairpaizau
3rd singular πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒΉ
atwairpai
πŒ°π„π…πŒ°πŒΏπ‚π€πŒΉ
atwaurpi
πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
atwairpaidau
1st dual πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒΉπ…πŒ°
atwairpaiwa
πŒ°π„π…πŒ°πŒΏπ‚π€πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
atwaurpeiwa
β€”
2nd dual πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒΉπ„πƒ
atwairpaits
πŒ°π„π…πŒ°πŒΏπ‚π€πŒ΄πŒΉπ„πƒ
atwaurpeits
β€”
1st plural πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
atwairpaima
πŒ°π„π…πŒ°πŒΏπ‚π€πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
atwaurpeima
πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
atwairpaindau
2nd plural πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒΉπŒΈ
atwairpaiΓΎ
πŒ°π„π…πŒ°πŒΏπ‚π€πŒ΄πŒΉπŒΈ
atwaurpeiΓΎ
πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
atwairpaindau
3rd plural πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
atwairpaina
πŒ°π„π…πŒ°πŒΏπ‚π€πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
atwaurpeina
πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
atwairpaindau
Imperative
2nd singular πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€
atwairp
3rd singular πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
atwairpadau
2nd dual πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°π„πƒ
atwairpats
2nd plural πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒΉπŒΈ
atwairpiΓΎ
3rd plural πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
atwairpandau
Present Past
Participles πŒ°π„π…πŒ°πŒΉπ‚π€πŒ°πŒ½πŒ³πƒ
atwairpands
πŒ°π„π…πŒ°πŒΏπ‚π€πŒ°πŒ½πƒ
atwaurpans