πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒ½

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Gothic[edit]

Verb[edit]

πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒ½ β€’ (barusnjan)

  1. to show loyalty towards, to show (familial) piety towards

Conjugation[edit]

Class 1 weak
Infinitive πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒ½
barusnjan
Indicative Present Past Present passive
1st singular πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°
barusnja
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΉπŒ³πŒ°
barusnida
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
barusnjada
2nd singular πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒ΄πŒΉπƒ
barusneis
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΉπŒ³πŒ΄πƒ
barusnidΔ“s
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒΆπŒ°
barusnjaza
3rd singular πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒ΄πŒΉπŒΈ
barusneiΓΎ
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΉπŒ³πŒ°
barusnida
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°
barusnjada
1st dual πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπ‰πƒ
barusnjōs
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏ
barusnidΔ“du
2nd dual πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°π„πƒ
barusnjats
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπ„πƒ
barusnidΔ“duts
1st plural πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒΌ
barusnjam
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΌ
barusnidΔ“dum
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
barusnjanda
2nd plural πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒ΄πŒΉπŒΈ
barusneiΓΎ
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒΈ
barusnidΔ“duΓΎ
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
barusnjanda
3rd plural πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³
barusnjand
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΏπŒ½
barusnidΔ“dun
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°
barusnjanda
Subjunctive Present Past Present passive
1st singular πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒΏ
barusnjau
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΎπŒ°πŒΏ
barusnidΔ“djau
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
barusnjaidau
2nd singular πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒΉπƒ
barusnjais
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπƒ
barusnidΔ“deis
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒΉπŒΆπŒ°πŒΏ
barusnjaizau
3rd singular πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒΉ
barusnjai
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒΉ
barusnidΔ“di
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒΉπŒ³πŒ°πŒΏ
barusnjaidau
1st dual πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒΉπ…πŒ°
barusnjaiwa
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ…πŒ°
barusnidΔ“deiwa
2nd dual πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒΉπ„πƒ
barusnjaits
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπ„πƒ
barusnidΔ“deits
1st plural πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒΉπŒΌπŒ°
barusnjaima
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΌπŒ°
barusnidΔ“deima
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
barusnjaindau
2nd plural πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒΉπŒΈ
barusnjaiΓΎ
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒΈ
barusnidΔ“deiΓΎ
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
barusnjaindau
3rd plural πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ°
barusnjaina
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΉπŒ³πŒ΄πŒ³πŒ΄πŒΉπŒ½πŒ°
barusnidΔ“deina
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒΉπŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
barusnjaindau
Imperative
2nd singular πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒ΄πŒΉ
barusnei
3rd singular πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒ³πŒ°πŒΏ
barusnjadau
2nd dual πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°π„πƒ
barusnjats
2nd plural πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒ΄πŒΉπŒΈ
barusneiΓΎ
3rd plural πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πŒ°πŒΏ
barusnjandau
Present Past
Participles πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΎπŒ°πŒ½πŒ³πƒ
barusnjands
πŒ±πŒ°π‚πŒΏπƒπŒ½πŒΉπŒΈπƒ
barusniΓΎs