Appendix:1000 most common Vietnamese words

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
Broom icon.svg A user suggests that this appendix be cleaned up, giving the reason: "SoP's, non-words, occasional English words where Vietnamese should be and numerous mistranslations - perhaps just acceptable Vietnamese terms should be listed?".
Please see the discussion on Requests for cleanup(+) for more information and remove this template after the problem has been dealt with.

No. Vietnamese - English

 1. như - as
 2. tôi - I
 3. mình - his
 4. - that
 5. ông - he
 6. - be
 7. cho - for
 8. trên - on
 9. - are
 10. với - with
 11. họ - they
 12. được - be
 13. tại - at
 14. một - one
 15. - have
 16. này - this
 17. từ - from
 18. bởi - by
 19. nóng - hot
 20. từ - word
 21. nhưng - but
 22. những gì - what
 23. một số - some
 24. - is
 25. - it
 26. anh - you
 27. hoặc - or
 28. - had
 29. các - the
 30. của - of
 31. để - to
 32. - and
 33. một - a
 34. trong - in
 35. chúng tôi - we
 36. có thể - can
 37. ra - out
 38. khác - other
 39. - were
 40. - which
 41. làm - do
 42. của họ - their
 43. thời gian - time
 44. nếu - if
 45. sẽ - will
 46. như thế nào - how
 47. nói - said
 48. một - an
 49. môi - each
 50. nói - tell
 51. không - no; not
 52. bộ - set
 53. ba - three
 54. muốn - want
 55. không khí - air
 56. cũng - well
 57. cũng - also
 58. chơi - play
 59. nhỏ - small
 60. cuối - end
 61. đặt - put
 62. nhà - home
 63. đọc - read
 64. tay - hand
 65. cổng - port
 66. lớn - large
 67. chính tả - spell
 68. thêm - add
 69. thậm chí - even
 70. đất - land
 71. ở đây - here
 72. phải - must
 73. lớn - big
 74. cao - high
 75. như vậy - such
 76. theo - follow
 77. hành động - act
 78. lý do tại sao - why
 79. xin - ask
 80. người đàn ông - men
 81. thay đổi - change
 82. đi - went
 83. ánh sáng - light
 84. loại - kind
 85. tắt - off
 86. cần - need
 87. nhà - house
 88. hình ảnh - picture
 89. thử - try
 90. chúng tôi - us
 91. một lần nữa - again
 92. động vật - animal
 93. điểm - point
 94. mẹ - mother
 95. thế giới - world
 96. gần - near
 97. xây dựng - build
 98. tự - self
 99. đất - earth
 100. cha - father
 101. bất kỳ - any
 102. mới - new
 103. công việc - work
 104. một phần - part
 105. - take
 106. được - get
 107. nơi - place
 108. thực hiện - made
 109. sống - live
 110. nơi - where
 111. sau khi - after
 112. trở lại - back
 113. ít - little
 114. chỉ - only
 115. chung quanh - round
 116. người đàn ông - man
 117. năm - year
 118. đến - came
 119. chương trình - show
 120. mỗi - every
 121. tốt - good
 122. tôi - me
 123. cung cấp cho - give
 124. của chúng tôi - our
 125. dưới - under
 126. tên - name
 127. rất - very
 128. thông qua - through
 129. chỉ - just
 130. hình thức - form
 131. câu - sentence
 132. tuyệt vời - great
 133. nghi - think
 134. nói - say
 135. giúp - help
 136. thấp - low
 137. dòng - line
 138. khác nhau - differ
 139. lần lượt - turn
 140. nguyên nhân - cause
 141. nhiều - much
 142. có nghĩa là - mean
 143. trước - before
 144. di chuyển - move
 145. ngay - right
 146. cậu bé - boy
 147. - old
 148. quá - too
 149. như nhau - same
 150. - she
 151. tất cả - all
 152. - there
 153. khi - when
 154. lên - up
 155. sử dụng - use
 156. của bạn - your
 157. cách - way
 158. về - about
 159. nhiều - many
 160. sau đó - then
 161. họ - them
 162. viết - write
 163. sẽ - would
 164. như - like
 165. để - so
 166. các - these
 167. - her
 168. lâu - long
 169. làm - make
 170. điều - thing
 171. thấy - see
 172. anh - him
 173. hai - two
 174. - has
 175. xem - look
 176. hơn - more
 177. ngày - day
 178. có thể - could
 179. đi - go
 180. đến - come
 181. đã làm - did
 182. số - number
 183. âm thanh - sound
 184. không có - no
 185. nhất - most
 186. nhân dân - people
 187. của tôi - my
 188. hơn - over
 189. biết - know
 190. nước - water
 191. hơn - than
 192. gọi - call
 193. đầu tiên - first
 194. người - who
 195. có thể - may
 196. xuống - down
 197. bên - side
 198. được - been
 199. bây giờ - now
 200. tìm - find
 201. đầu - head
 202. đứng - stand
 203. riêng - own
 204. trang - page
 205. nên - should
 206. nước - country
 207. tìm thấy - found
 208. câu trả lời - answer
 209. trường - school
 210. phát triển - grow
 211. nghiên cứu - study
 212. vẫn - still
 213. học - learn
 214. nhà máy - plant
 215. bìa - cover
 216. thực phẩm - food
 217. ánh nắng mặt trời - sun
 218. bốn - four
 219. giữa - between
 220. nhà nước - state
 221. giữ - keep
 222. mắt - eye
 223. không bao giờ - never
 224. cuối cùng - last
 225. cho phép - let
 226. nghĩ - thought
 227. thành phố - city
 228. cây - tree
 229. qua - cross
 230. trang trại - farm
 231. cứng - hard
 232. bắt đầu - start
 233. might - might
 234. câu chuyện - story
 235. cưa - saw
 236. đến nay - far
 237. biển - sea
 238. vẽ - draw
 239. còn lại - left
 240. cuối - late
 241. chạy - run
 242. không - don’t
 243. trong khi - while
 244. báo chí - press
 245. gần - close
 246. đêm - night
 247. thực - real
 248. cuộc sống - life
 249. số - few
 250. bắc - north
 251. sách - book
 252. thực hiện - carry
 253. mất - took
 254. khoa học - science
 255. ăn - eat
 256. phòng - room
 257. người bạn - friend
 258. bắt đầu - began
 259. ý tưởng - idea
 260. - fish
 261. núi - mountain
 262. ngăn chặn - stop
 263. một lần - once
 264. cơ sở - base
 265. nghe - hear
 266. ngựa - horse
 267. cắt - cut
 268. chắc chắn - sure
 269. xem - watch
 270. màu - color
 271. khuôn mặt - face
 272. gỗ - wood
 273. chính - main
 274. mở - open
 275. dường như - seem
 276. cùng - together
 277. tiếp theo - next
 278. trắng - white
 279. trẻ em - children
 280. bắt đầu - begin
 281. - got
 282. đi bộ - walk
 283. Ví dụ - example
 284. giảm bớt - ease
 285. giấy - paper
 286. nhóm - group
 287. luôn luôn - always
 288. nhạc - music
 289. những - those
 290. cả hai - both
 291. đánh dấu - mark
 292. thường - often
 293. thư - letter
 294. cho đến khi - until
 295. dặm - mile
 296. sông - river
 297. xe - car
 298. chân - feet
 299. chăm sóc - care
 300. thứ hai - second
 301. đủ - enough
 302. đồng bằng - plain
 303. cô gái - girl
 304. thông thường - usual
 305. trẻ - young
 306. sẵn sàng - ready
 307. trên đây - above
 308. bao giờ - ever
 309. màu đỏ - red
 310. danh sách - list
 311. mặc dù - though
 312. cảm thấy - feel
 313. nói chuyện - talk
 314. chim - bird
 315. sớm - soon
 316. cơ thể - body
 317. con chó - dog
 318. gia đình - family
 319. trực tiếp - direct
 320. đặt ra - pose
 321. lại - leave
 322. bài hát - song
 323. đo lường - measure
 324. cửa - door
 325. sản phẩm - product
 326. đen - black
 327. ngắn - short
 328. chữ số - numeral
 329. lớp - class
 330. gió - wind
 331. câu hỏi - question
 332. xảy ra - happen
 333. hoàn thành - complete
 334. tàu - ship
 335. khu vực - area
 336. một nửa - half
 337. đá - rock
 338. để - order
 339. lửa - fire
 340. nam - south
 341. vấn đề - problem
 342. mảnh - piece
 343. nói - told
 344. biết - knew
 345. vượt qua - pass
 346. từ - since
 347. đầu - top
 348. toàn bộ - whole
 349. vua - king
 350. đường phố - street
 351. inch - inch
 352. nhân - multiply
 353. không có gì - nothing
 354. Tất nhiên - course
 355. ở lại - stay
 356. bánh xe - wheel
 357. đầy đủ - full
 358. lực - force
 359. màu xanh - blue
 360. đối tượng - object
 361. quyết định - decide
 362. bề mặt - surface
 363. sâu - deep
 364. mặt trăng - moon
 365. đảo - island
 366. chân - foot
 367. hệ thống - system
 368. bận rộn - busy
 369. kiểm tra - test
 370. ghi - record
 371. thuyền - boat
 372. phổ biến - common
 373. vàng - gold
 374. có thể - possible
 375. máy bay - plane
 376. thay - stead
 377. khô - dry
 378. tự hỏi - wonder
 379. cười - laugh
 380. ngàn - thousand
 381. trước - ago
 382. ran - ran
 383. kiểm tra - check
 384. trò chơi - game
 385. hình dạng - shape
 386. đánh đồng - equate
 387. nóng - hot
 388. bỏ lỡ - miss
 389. mang - brought
 390. nhiệt - heat
 391. tuyết - snow
 392. lốp xe - tire
 393. mang lại - bring
 394. vâng - yes
 395. xa - distant
 396. điền - fill
 397. đông - east
 398. sơn - paint
 399. ngôn ngữ - language
 400. trong - among
 401. đơn vị - unit
 402. điện - power
 403. thị trấn - town
 404. tốt - fine
 405. nhất định - certain
 406. bay - fly
 407. giảm - fall
 408. dẫn - lead
 409. kêu - cry
 410. tối - dark
 411. máy - machine
 412. ghi - note
 413. đợi - wait
 414. kế hoạch - plan
 415. con số - figure
 416. sao - star
 417. hộp - box
 418. danh từ - noun
 419. lĩnh vực - field
 420. phần còn lại - rest
 421. chính xác - correct
 422. thể - able
 423. bảng - pound
 424. Xong - done
 425. vẻ đẹp - beauty
 426. ổ đĩa - drive
 427. đứng - stood
 428. chứa - contain
 429. trước - front
 430. dạy - teach
 431. tuần - week
 432. thức - final
 433. đã - gave
 434. màu xanh lá cây - green
 435. oh - oh
 436. nhanh chóng - quick
 437. phát triển - develop
 438. đại dương - ocean
 439. ấm áp - warm
 440. miễn phí - free
 441. phút - minute
 442. mạnh mẽ - strong
 443. đặc biệt - special
 444. tâm - mind
 445. sau - behind
 446. trong - clear
 447. đuôi - tail
 448. sản xuất - produce
 449. thực tế - fact
 450. không gian - space
 451. nghe - heard
 452. tốt nhất - best
 453. giờ - hour
 454. tốt hơn - better
 455. đúng - TRUE
 456. trong khi - during
 457. trăm - hundred
 458. năm - five
 459. nhớ - remember
 460. bước - step
 461. đầu - early
 462. giư - hold
 463. tây - west
 464. mặt đất - ground
 465. quan tâm - interest
 466. đạt - reach
 467. nhanh chóng - fast
 468. động từ - verb
 469. hát - sing
 470. lắng nghe - listen
 471. sáu - six
 472. bảng - table
 473. du lịch - travel
 474. ít - less
 475. buổi sáng - morning
 476. mười - ten
 477. đơn giản - simple
 478. nhiều - several
 479. nguyên âm - vowel
 480. hướng - toward
 481. chiến tranh - war
 482. đặt - lay
 483. chống lại - against
 484. mô hình - pattern
 485. chậm - slow
 486. trung tâm - center
 487. tình yêu - love
 488. người - person
 489. tiền - money
 490. phục vụ - serve
 491. xuất hiện - appear
 492. đường - road
 493. Bản đồ - map
 494. mưa - rain
 495. quy tắc - rule
 496. phối - govern
 497. kéo - pull
 498. lạnh - cold
 499. thông báo - notice
 500. giọng nói - voice
 501. năng lượng - energy
 502. săn - hunt
 503. có thể xảy ra - probable
 504. giường - bed
 505. anh trai - brother
 506. trứng - egg
 507. đi xe - ride
 508. pin - cell
 509. tin - believe
 510. có lẽ - perhaps
 511. chọn - pick
 512. đột ngột - sudden
 513. tính - count
 514. vuông - square
 515. lý do - reason
 516. chiều dài - length
 517. đại diện - represent
 518. nghệ thuật - art
 519. Tiêu đề - subject
 520. khu - region
 521. kích thước - size
 522. khác nhau - vary
 523. giải quyết - settle
 524. nói - speak
 525. trọng lượng - weight
 526. chung - general
 527. băng - ice
 528. vấn đề - matter
 529. vòng tròn - circle
 530. đôi - pair
 531. bao gồm - include
 532. chia - divide
 533. âm tiết - syllable
 534. cảm thấy - felt
 535. lớn - grand
 536. bóng - ball
 537. nhưng - yet
 538. sóng - wave
 539. rơi - drop
 540. tim - heart
 541. - am
 542. hiện nay - present
 543. nặng - heavy
 544. khiêu vũ - dance
 545. động cơ - engine
 546. vị trí - position
 547. cánh tay - arm
 548. rộng - wide
 549. buồm - sail
 550. tài liệu - material
 551. phần - fraction
 552. rừng - forest
 553. ngồi - sit
 554. cuộc đua - race
 555. cửa sổ - window
 556. cửa hàng - store
 557. mùa hè - summer
 558. đào tạo - train
 559. ngủ - sleep
 560. chứng minh - prove
 561. đơn độc - lone
 562. chân - leg
 563. tập thể dục - exercise
 564. tường - wall
 565. bắt - catch
 566. mount - mount
 567. muốn - wish
 568. bầu trời - sky
 569. hội đồng quản trị - board
 570. niềm vui - joy
 571. mùa đông - winter
 572. ngồi - sat
 573. bằng văn bản - written
 574. hoang dã - wild
 575. cụ - instrument
 576. giữ - kept
 577. kính - glass
 578. cỏ - grass
 579. - cow
 580. công việc - job
 581. cạnh - edge
 582. dấu hiệu - sign
 583. lần - visit
 584. qua - past
 585. mềm - soft
 586. vui vẻ - fun
 587. sáng - bright
 588. khí - gas
 589. thời tiết - weather
 590. tháng - month
 591. triệu - million
 592. chịu - bear
 593. kết thúc - finish
 594. hạnh phúc - happy
 595. hy vọng - hope
 596. hoa - flower
 597. mặc - clothe
 598. lạ - strange
 599. ra đi - gone
 600. thương mại - trade
 601. giai điệu - melody
 602. chuyến đi - trip
 603. văn phòng - office
 604. nhận - receive
 605. hàng - row
 606. miệng - mouth
 607. chính xác - exact
 608. biểu tượng - symbol
 609. chết - die
 610. nhất - least
 611. rắc rối - trouble
 612. hét lên - shout
 613. trừ - except
 614. đã viết - wrote
 615. hạt giống - seed
 616. giai điệu - tone
 617. tham gia - join
 618. đề nghị - suggest
 619. sạch - clean
 620. nghỉ - break
 621. phụ nữ - lady
 622. sân - yard
 623. tăng - rise
 624. xấu - bad
 625. đòn - blow
 626. dầu - oil
 627. máu - blood
 628. chạm - touch
 629. tăng - grew
 630. phần trăm - cent
 631. trộn - mix
 632. đội - team
 633. dây - wire
 634. chi phí - cost
 635. thua - lost
 636. nâu - brown
 637. mặc - wear
 638. vườn - garden
 639. như nhau - equal
 640. gửi - sent
 641. chọn - choose
 642. giảm - fell
 643. phù hợp với - fit
 644. chảy - flow
 645. công bằng - fair
 646. ngân hàng - bank
 647. thu thập - collect
 648. lưu - save
 649. kiểm soát - control
 650. số thập phân - decimal
 651. tai - ear
 652. khác - else
 653. khá - quite
 654. đã phá vỡ - broke
 655. khi - case
 656. trung - middle
 657. giết - kill
 658. con trai - son
 659. hồ - lake
 660. thời điểm - moment
 661. quy mô - scale
 662. lớn - loud
 663. mùa xuân - spring
 664. quan sát - observe
 665. con - child
 666. thẳng - straight
 667. phụ âm - consonant
 668. quốc gia - nation
 669. từ điển - dictionary
 670. sưa - milk
 671. tốc độ - speed
 672. phương pháp - method
 673. cơ quan - organ
 674. trả - pay
 675. tuổi - age
 676. phần - section
 677. váy - dress
 678. điện toán đám mây - cloud
 679. bất ngờ - surprise
 680. yên tĩnh - quiet
 681. đá - stone
 682. nhỏ - tiny
 683. lên cao - climb
 684. mát mẻ - cool
 685. thiết kế - design
 686. người nghèo - poor
 687. rất nhiều - lot
 688. thí nghiệm - experiment
 689. dưới - bottom
 690. chính - key
 691. sắt - iron
 692. đơn - single
 693. thanh - stick
 694. phẳng - flat
 695. hai mươi - twenty
 696. da - skin
 697. nụ cười - smile
 698. nếp - crease
 699. lỗ - hole
 700. nhảy - jump
 701. - baby
 702. tám - eight
 703. làng - village
 704. đáp ứng - meet
 705. gốc - root
 706. mua - buy
 707. nâng cao - raise
 708. giải quyết - solve
 709. kim loại - metal
 710. liệu - whether
 711. đẩy - push
 712. bảy - seven
 713. đoạn - paragraph
 714. thứ ba - third
 715. có trách nhiệm - shall
 716. được tổ chức - held
 717. lông - hair
 718. mô tả - describe
 719. nấu ăn - cook
 720. sàn - floor
 721. hoặc - either
 722. kết quả - result
 723. ghi - burn
 724. đồi - hill
 725. an toàn - safe
 726. mèo - cat
 727. thế kỷ - century
 728. xem xét - consider
 729. loại - type
 730. pháp luật - law
 731. bit - bit
 732. bờ biển - coast
 733. bản sao - copy
 734. cụm từ - phrase
 735. im lặng - silent
 736. cao - tall
 737. cát - sand
 738. đất - soil
 739. cuộn - roll
 740. nhiệt độ - temperature
 741. ngón tay - finger
 742. ngành công nghiệp - industry
 743. giá trị - value
 744. cuộc chiến - fight
 745. lời nói dối - lie
 746. đánh bại - beat
 747. kích thích - excite
 748. tự nhiên - natural
 749. xem - view
 750. ý nghĩa - sense
 751. vốn - capital
 752. sẽ không - won’t
 753. ghế - chair
 754. nguy hiểm - danger
 755. trái cây - fruit
 756. giàu - rich
 757. dày - thick
 758. người lính - soldier
 759. quá trình - process
 760. hoạt động - operate
 761. thực hành - practice
 762. riêng biệt - separate
 763. khó khăn - difficult
 764. bác sĩ - doctor
 765. xin vui lòng - please
 766. bảo vệ - protect
 767. trưa - noon
 768. cây trồng - crop
 769. hiện đại - modern
 770. yếu tố - element
 771. nhấn - hit
 772. sinh viên - student
 773. góc - corner
 774. bên - party
 775. cung cấp - supply
 776. - whose
 777. xác định vị trí - locate
 778. vòng - ring
 779. nhân vật - character
 780. côn trùng - insect
 781. bắt - caught
 782. thời gian - period
 783. chỉ ra - indicate
 784. radio - radio
 785. nói - spoke
 786. nguyên tử - atom
 787. con người - human
 788. lịch sử - history
 789. hiệu lực - effect
 790. điện - electric
 791. mong đợi - expect
 792. xương - bone
 793. đường sắt - rail
 794. tưởng tượng - imagine
 795. cho - provide
 796. đồng ý - agree
 797. do đó - thus
 798. nhẹ nhàng - gentle
 799. người phụ nữ - woman
 800. đội trưởng - captain
 801. đoán - guess
 802. cần thiết - necessary
 803. sắc nét - sharp
 804. cánh - wing
 805. tạo - create
 806. hàng xóm - neighbor
 807. rửa - wash
 808. bat - bat
 809. thay - rather
 810. đám đông - crowd
 811. ngô - corn
 812. so sánh - compare
 813. bài thơ - poem
 814. chuỗi - string
 815. chuông - bell
 816. phụ thuộc - depend
 817. thịt - meat
 818. chà - rub
 819. ống - tube
 820. nổi tiếng - famous
 821. đồng đô la - dollar
 822. sông - stream
 823. sợ hãi - fear
 824. cảnh - sight
 825. mỏng - thin
 826. tam giác - triangle
 827. hành tinh - planet
 828. nhanh - hurry
 829. trưởng - chief
 830. thuộc địa - colony
 831. đồng hồ - clock
 832. tôi - mine
 833. cà vạt - tie
 834. nhập - enter
 835. chính - major
 836. tươi - fresh
 837. tìm kiếm - search
 838. gửi - send
 839. vàng - yellow
 840. súng - gun
 841. cho phép - allow
 842. in - print
 843. chết - dead
 844. tại chỗ - spot
 845. sa mạc - desert
 846. phù hợp với - suit
 847. hiện tại - current
 848. thang máy - lift
 849. tăng - rose
 850. đến - arrive
 851. chủ - master
 852. theo dõi - track
 853. mẹ - parent
 854. bờ - shore
 855. phân chia - division
 856. tờ - sheet
 857. chất - substance
 858. ủng hộ - favor
 859. kết nối - connect
 860. bài - post
 861. chi tiêu - spend
 862. hợp âm - chord
 863. chất béo - fat
 864. vui - glad
 865. ban đầu - original
 866. chia sẻ - share
 867. trạm - station
 868. cha - dad
 869. bánh mì - bread
 870. phí - charge
 871. thích hợp - proper
 872. thanh - bar
 873. phục vụ - offer
 874. phân khúc - segment
 875. nô lệ - slave
 876. vịt - duck
 877. ngay lập tức - instant
 878. thị trường - market
 879. mức độ - degree
 880. - populate
 881. - chick
 882. thân yêu - dear
 883. kẻ thù - enemy
 884. trả lời - reply
 885. ly - drink
 886. xảy ra - occur
 887. hỗ trợ - support
 888. bài phát biểu - speech
 889. thiên nhiên - nature
 890. phạm vi - range
 891. hơi nước - steam
 892. chuyển động - motion
 893. con đường - path
 894. chất lỏng - liquid
 895. đăng nhập - log
 896. có nghĩa là - meant
 897. thương - quotient
 898. răng - teeth
 899. vỏ - shell
 900. cổ - neck
 901. oxy - oxygen
 902. đường - sugar
 903. chết - death
 904. khá - pretty
 905. kỹ năng - skill
 906. phụ nữ - women
 907. mùa - season
 908. giải pháp - solution
 909. nam châm - magnet
 910. bạc - silver
 911. cảm ơn - thank
 912. chi nhánh - branch
 913. trận đấu - match
 914. hậu tố - suffix
 915. đặc biệt là - especially
 916. sung - fig
 917. sợ - afraid
 918. to - huge
 919. em gái - sister
 920. thép - steel
 921. thảo luận - discuss
 922. về phía trước - forward
 923. tương tự - similar
 924. hướng dẫn - guide
 925. kinh nghiệm - experience
 926. điểm - score
 927. táo - apple
 928. mua - bought
 929. dẫn - led
 930. sân - pitch
 931. áo - coat
 932. khối lượng - mass
 933. thẻ - card
 934. ban nhạc - band
 935. dây - rope
 936. trượt - slip
 937. giành chiến thắng - win
 938. - dream
 939. buổi tối - evening
 940. điều kiện - condition
 941. thức ăn chăn nuôi - feed
 942. công cụ - tool
 943. tổng số - total
 944. cơ bản - basic
 945. mùi - smell
 946. thung lũng - valley
 947. cũng không - nor
 948. đôi - double
 949. ghế - seat
 950. tiếp tục - continue
 951. khối - block
 952. biểu đồ - chart
 953. - hat
 954. bán - sell
 955. thành công - success
 956. công ty - company
 957. trừ - subtract
 958. sự kiện - event
 959. riêng - particular
 960. thỏa thuận - deal
 961. bơi - swim
 962. hạn - term
 963. ngược lại - opposite
 964. vợ - wife
 965. giày - shoe
 966. vai - shoulder
 967. lây lan - spread
 968. sắp xếp - arrange
 969. trại - camp
 970. phát minh - invent
 971. bông - cotton
 972. Sinh - born
 973. xác định - determine
 974. lít - quart
 975. chín - nine
 976. xe tải - truck
 977. tiếng ồn - noise
 978. mức - level
 979. cơ hội - chance
 980. thu thập - gather
 981. cửa hàng - shop
 982. căng ra - stretch
 983. ném - throw
 984. tỏa sáng - shine
 985. tài sản - property
 986. cột - column
 987. phân tử - molecule
 988. chọn - select
 989. sai - wrong
 990. màu xám - gray
 991. lặp lại - repeat
 992. yêu cầu - require
 993. rộng - broad
 994. chuẩn bị - prepare
 995. muối - salt
 996. mui - nose
 997. số nhiều - plural
 998. tức giận - anger
 999. xin - claim
 1000. lục - continent