Appendix:Hmong surnames

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

There are 18 principal Hmong clans (xeem) according to the Laotian Hmong. Surnames may vary according to dialect or country of origin.

Totemic Influences[edit]

Hmong Clan Name Common English Spelling Chinese Characters Tsiaj (Associated Totem)
Faj, Faaj Fang, Fau, Fa
Ham, Haam Hang, Ha Heev Ncawstaw, Zaaj
Hawj Her, Heu Liab (Monkey)
Khab, Khaab Khang, Kang, Keng
Koo, Xoom Kong, Ko 龔,宋
Kwm Kue, Ku, Kou Khawsca (Funeral Drum), Nruastuag, Hmoob Kwv
Lis Lee, Li, Ly Goat, Sheep
Lauj Lor, Lao, Lo, Lau Nruasneeb (Shaman Drum)
Muas Moua, Mua Horse, pig pen
Phab, Phaab Phang, Pha, Fa Hlub (Love)
Thoj Thao, Thor, Tao, Toa Tsov (Tiger), Tropical Bird,
Tsab, Tsaab Cha, Chang cha di, Heevnrig Ntaus
Tswb Chue, Chu, Chou, Cho Npua (Pig)
Tsheej Cheng, Chang
Vaj, Vaaj Vang, Va, Vong, Wang, Wong King, Qaum Vag, garden
Vwj Vue, Vu, Vou Hma (Fox), fwj (Bottle)
Xyooj Xiong, Song, Xong Dais (Bear), Xyoob (bamboo)
Yaj, Yaaj Yang, Young, Ya tus yaj (Ram) Also has bear

See also[edit]

External links[edit]