Appendix:Hmong surnames

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

There are 18 principal Hmong clans (xeem) according to the Laotian Hmong. Surnames may vary according to dialect or country of origin.

Totemic Influences

[edit]
Hmong Clan Name Common English Spelling Chinese Characters Tsiaj (Associated Totem)
Faj, Faaj Fang, Fau, Fa
Ham, Haam Hang, Ha, Tang Heev Ncawstaw, Zaaj
Hawj Her, Herr, Heu Liab (Monkey)
Kha, Khab, Khaab Khang, Kang, Keng
Koo, Xoom Kong/Soung, Ko ,
Kwm Kue, Ku, Kou Khawsca (Funeral Drum), Nruastuag, Hmoob Kwv
Lis Le, Lee, Li, Ly, LyFoung, LyNhiavu LyPayia, LyJalao Plum
Lauj Lor, Lao, Lo, Lau Nruasneeb (Shaman Drum) Tsov
Muas Moua, Mua, Zag Horse, pig pen
Phab, Phaab Phang, Pha, Fa Hlub (Love)
Thoj Thao, Thor, Tao, Toa Tropical Bird,
Tsab, Tsaab Cha, Chang cha di, Heevnrig Ntaus
Tswb Chue, Chu, Chou, Cho, Zhu , , , , , , Npua (Pig), Bell
Tsheej Cheng
Vaj, Vaaj Va, Vang, Vaughn, Vong, Wang, King, Qaum Vag, garden
Vwj Vue, Vu, Vou Hma (Fox), fwj (Bottle)
Xyooj Xiong, Song, Xong Dais (Bear), Xyoob (bamboo) Xyoo (year)
Yaj, Yaaj Yang, Young, Ya tus yaj (Ram) Also has bear

See also

[edit]
[edit]