Appendix:Austroasiatic Swadesh lists

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This list includes: This is a Swadesh list of Austroasiatic languages, specifically Khmer, Mon, Vietnamese, Sedang, Bahnar, Pacoh, Khmu, Blang and Khasi, compared with that of English.

 • Khmer — Cambodia; Khmer branch
 • Mon — Eastern Burma/Myanmar; Monic branch
 • Vietnamese — Vietnam; Vietic branch
 • Sedang — Vietnam; North Bahnaric, Bahnaric branch
 • Bahnar — Vietnam; Central Bahnaric, Bahnaric branch
 • Katu — as spoken in the Quảng Nam province of Vietnam; Katuic branch
 • Khmu — particularly the Khmu Cuang dialect spoken in Laos; glosses given in broad transcription (such as that kndrɔːŋ is phonetically [kəndrɔːŋ]); Khmuic branch
 • Blang — as spoken in the La Gang village in China, with supplement from the Bang Deng and Man Noi varieties when needed; Palaungic branch
 • Khasi — Meghalaya, India; Khasic branch
 • Santali — India; Munda branch

List[edit]

No. Gloss Khmer Mon Vietnamese Sedang Bahnar Katu Khmu Blang Khasi Santali
1 I ខ្ញុំ (khñom), អញ (ʼañ), គ្នា (kniə), various hierarchical terms အဲ (ʼay) tôi, tao, mình, various kinship terms á inh aku ʔoʔ ʔɯ́t nga ᱤᱧ ()
2 you (singular) អ្នក (nĕək), លោក (look), various hierarchical terms ဗှ်ေ (beh) bạn (generic), mi, mày, various kinship terms eh, chuô (respecful, used when talking to in-law) e mơới, măi meː (masculine), baː (feminine) mít phi; me (masculine) and pha (feminine) are now both derogatory. ᱟᱢ (am)
3 he គាត់ (kŏət), គេ (kei) ဍေံ (ḍeĥ) anh ấy, anh ta, hắn, , various kinship terms , kơdrá (respecful, used when talking to in-law), mai hăp, ađoo ɡəː ʔɤ́n i (common, diminutive), u (masculine) ᱩᱱᱤ (uni)
4 we យើង (yəəng) ပိုဲ (pəy) various compounds contain mình, ta and the kinship terms (dual, exclusive), (dual, inclusive), ngian (plural, exclusive), pin (plural, inclusive) ba (dual, inclusive), nhi (dual, exclusive), bơ̆n (plural, inclusive) anhăng (dual), azi (exclusive, plural) ahee (inclusive, plural) ʔaʔ (dual), ʔiʔ (plural) ʔɛ́t ngi ᱟᱹᱞᱤᱧ (ăliñ) (dual), ᱟᱞᱮ (ale) (plural)
5 you (plural) ពួកអ្នក (puək nĕək), លោកអ្នក (lookʼnɑɑk) ဗှ်ေတံ (beh taʼ) bay, bây, various compounds contain kinship terms ʼmih (dual), iĕm (plural) anhi (dual), apee (plural) sbaː (dual), bɔː (plural) pɛ́t phi ᱟᱹᱵᱤᱱ (ăbin) (dual), ᱟᱯᱮ (ape) (plural)
6 they គាត់ (kŏət), គេ (kei), ពួកគេ (puək kei), ពួកគាត់ (puək kŏət) ညး (ñaḥ) họ, chúng, various compounds contain kinship terms pốu, vai various compounds with kan, de and the 3rd person singular pronouns anhi đoo (dual), pơđoo (plural) snaː (dual), nɔː (plural) kɛ̀t ki ᱩᱱᱠᱤᱱ (unkin) (dual), ᱩᱱᱠᱩ (unku) (plural)
7 this នេះ (nih) ဏံ (ṇaʼ) này kố ʼnâu, ʼnŏu, ʼnu [Term?] niʔ níʔ une (masculine), kane (feminine) ᱱᱚᱣᱟ (nôva), ᱱᱚᱶᱟ (nôw̃a)
8 that នោះ (nuh) တေံ (teʼ) đó, đấy me, 'noh, noh tôh, têh, chooh ʰnaːj kʰà.nòʔ various ᱚᱱᱟ (ôna)
9 here ទីនេះ (tii nih), ឯនេះ (ʼae nih) အနံ (/ʔənɔʔ/) đây, đằng này a kố ŏu, âu oói đớu daʔ ʰniʔ jóŋ.ɛ́n hangne ᱱᱚᱰᱮ (nôḍe)
10 there ទីនោះ (tii nuh), នាយ (niəy) အတေံ (/ʔəteʔ/) đó, kia, đấy, compounds of these words with đằng u tá ʼnoh (medial), to (distal) đeék daʔ ʰnaːj jóŋ.mùʔ various ᱦᱟᱸᱰᱮ (hãḍe)
11 who អ្នកណា (nĕək naa), នរណា (nɔɔ naa) ညးဂှ် (/ɲɛ̤h ko̤h/) ai kơloh 'na, kơbố bu ngai məʔ nɤ́n uno (masculine), kano (feminine), kino (plural) ᱚᱠᱚᱭ (ôkôy)
12 what អ្វី (ʼvəy), ស្អី (sʼəy), អី (ʼəy) မူ (/mòʔ/) , chi klai kiơ hơớu ʰməh ká.náw uei (masculine), kaei (feminine), kiei (plural), aiu ᱪᱮᱫ (cet’)
13 where ឯណា (ʼae naa), នៅឯណា (nɨw ʼae naa) အလှဵု (/əlɒ/) đâu u lai , tơ yơ ha-oói daʔ məʔ, ar məʔ jóŋ.mṳ̀h (Man Noi) hangno ᱚᱠᱟᱨᱮ (ôkare)
14 when ពេលណា (peil naa) ဆောဝ်လအ် (/chəlɔʔ/) khi, khi nào lalai la-yơ bêl oói ɲaːm məʔ jà.mù lano (past), mynno (future) ᱛᱤᱨᱮ (tire), ᱛᱤᱥ (tis)
15 how របៀបណា (rɔbiəp naa) သာ်လဵု (/həlɒ/) sao, thế nào ti lai lơliơ, thoi yơ hơngkớnh nɛːw məʔ kù.jòh (Man Noi) kumno ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ (cet’ lekate)
16 not មិន (mɨn), ពុំ (pum) (usually with ទេ (tei)), ឥត (ʼət) ဟွံ (hwaʼ) không, đâu, chẳng, chả, some other terms ôh, ôh ta, pa, páng ưh kăh kʰat ʔú.ɲɤ̀h m after a vowel and ym after a consonant, cliticized to the pronoun. ᱵᱟᱝ (baṅ)
17 all គ្រប់ (krup), ទាំងអស់ (tĕəng ʼɑh), ទាំង (tĕəng) အိုတ်သီု (ʼət səṁ) tất cả, mọi, hết hrĩ, ilui, pang tai, pung, su, tap, túm ʼdă ʼdăng pazêng sam, loːc pɛ́n (Man Noi) baroh ᱡᱚᱛᱚ (jôtô), ᱡᱷᱚᱛᱚ (jhôtô)
18 many ច្រើន (craən) ဂၠိုၚ် (gləṅ) nhiều 'nang, hen, khàt, nga , ăl bớk ɡɨʔ (of human), maːk hɤ́n bun ᱟᱭᱢᱟ (ayma)
19 some ខ្លះ (khlah) [Term?] vài, mấy [Term?] ʼbar pêng ʼnu ớngmơ, mơ bớk laːŋ kúj.ŋɔ́n (Bang Deng) katto-katne ᱛᱷᱚᱲᱟ (thôṛa), ᱟᱫᱚᱢ (adôm)
20 few តិច (təc) အောန် (ʼon) ít ia, i-ia tơ̆ sĕt hắt, ơmbơớiq dɛk lɛ́ʲɲ khyndiat ᱛᱷᱚᱲᱟ (thôṛa)
21 other ទៀត (tiət), ដទៃ (dɑtɨy) တၞံ (/kənɔh/) khác [Term?] [Term?] lalơới [Term?] ᱮᱴᱟᱜ (eṭak’)
22 one មួយ (muəy) မွဲ (mway) một môi mônh mứi moːj kà.tìʔ wei, shi ᱢᱤᱫ (mit’)
23 two ពីរ (pii) ၜါ (ḅā) hai péa ʼbar bơr baːr lál ar ᱵᱟᱨ (bar)
24 three បី (bəy) ပိ (pi) ba pái pêng pee peʔ lɔ́j laj ᱯᱮ (pe)
25 four បួន (buən) ပန် (/pɔn/) bốn pún puăn puôn puːl, siː, puən (in spirit ceremony) pún saw ᱯᱩᱱ (pun)
26 five ប្រាំ (pram) မသုန် (/pəsɔn/) năm pơtám pơʼdăm xơơng haː, pɨəŋ (in spirit ceremony) pʰɔ́n san ᱢᱚᱬᱮ (môṇe)
27 six ប្រាំមួយ (pram muəy) တရဴ (/kərao/) sáu tơdrốu tơdrŏu, tơdrâu chơpăt ʰrok, tɔːl (in spirit ceremony) lèh hynriew ᱛᱩᱨᱩᱭ (turuy)
28 seven ប្រាំពីរ (pram pii) ထပှ် (/həpɔh/) bảy tơpah tơpơh tơpớl, tơpơớl cet, ɡuːl (in spirit ceremony) há.réʔ hynniew ᱮᱭᱟᱭ (eyay)
29 eight ប្រាំបី (pram bəy) ဒ္စာံ (/həcam/) tám tơhéam tơhngam tơkool pɛːt, taːm (general numeral), tiʔ (in spirit ceremony) kʰróŋ.tíʔ phra ᱤᱨᱟᱹᱞ (irăl)
30 nine ប្រាំបួន (pram buən) ဒစိတ် (/həcit/) chín tơchên tơsĭn tơkiêh kaːw, kaːj sá.tím khyndai ᱟᱨᱮ (are)
31 ten ដប់ (dɑp) စှ် (cah) mười chat jĭt mứi zết sip, ɡal (in spirit ceremony) kúl shiphew ᱜᱮᱞ (gel)
32 big ធំ (thom) ဇၞော် (jnok) to, lớn, bự au, hơdrah, kan, tơgoh tih pớq, gamăk bus, ʰnam hɔ́n heh ᱢᱟᱨᱟᱝ (maraṅ)
33 long វែង (vɛɛng) ဂၠိၚ် (gliṅ) dài hơdrah, tế, xón kơjung dal waːŋ láŋ jrong ᱡᱤᱞᱤᱧ (jiliñ)
34 wide ល្ហ (lhɑɑ), ទូលាយ (tuuliəy) သၠဲ (/hloa/) rộng [Term?] bhươh, tai wah wà̤h iar ᱚᱥᱟᱨ (ôsar)
35 thick ក្រាស់ (krah) တီု (/tɒm/) dày hơbo hơʼbơ̆l kơớng hmbɨl ká.pɤ́l (Bang Deng) rben/ryben ᱤᱵᱤᱞ (ibil)
36 heavy គរុ (kĕəʼruʼ) သ္ဇိုၚ် (sjəṅ) nặng hngám hngăm, trăp klơớng, haleéng ktam sà.kɪ̀n khia ᱦᱟᱢᱟᱞ (hamal)
37 small តូច (touc) ဍောတ် (ḍot) (not fully grown) nhỏ, kơrú, hơdreng, kúan, tơxín /ʼyĕ kikét, cakét ɲɛʔ ʔɛ́t rit ᱠᱟᱴᱤᱡ (kaṭic’), ᱦᱩᱰᱤᱧ (huḍiñ)
38 short ខ្លី (khləy), ទាប (tiəp) ဂၠေံ (gleʼ) ngắn (in length), lùn (of height) 'nai kơđeh katứiq, katơớiq (in length), êp, đếq (in height) hndeʔ, liət ŋɛ́ʲɲ lyngkot ᱠᱟᱴᱤᱡ (kaṭic’)
39 narrow ចង្អៀត (cɑngʼiət) က္ဍန် (/dɔn/) hẹp ha hrăt nheét sɡɛːp ʔá.lɪ́t khim
40 thin ស្គម (skɔɔm), ស្ដើង (sdaəng) ဇြာဲ (/sa̤i/) (skinny), တြဳ (/krɔe/) ốm, gầy (skinny), mỏng chím, hréi, rơtáng hơkĕ, akĕ (skinny), hơtăng ooch (skinny), kađăq hnɟɔʔ, hndaʔ hɪ́l (Bang Deng) stang
41 woman ស្ត្រី (strəy), ស្រី (srəy) ဗြဴ (prɛ̀a) đàn bà, phụ nữ kơdrai dră-kăn, drŏ-kăn akoon ơnđíl, akoon pơnđíl cmkɨn ʔá.pɤ́n kynthei, ka briew ᱠᱩᱲᱤ (kuṛi)
42 man (adult male) បុរស (borɑh), ប្រុស (proh) တြုံ (kraoh) đàn ông, nam giới kơdrang, kơnốu drŏ-nglo akoon ơnjứih, akoon pơnjứih cmbrɔʔ ʔá.méj rangbah, u briew ᱠᱚᱲᱟ (kôṛa)
43 man (human being) មនុស្ស (mɔnuh), ជគត (cĕəʼkŭət) မၞိဟ် (nìh) người mơngế, ngế bơngai manứih kmʰmuʔ pɤ̀j bynriew ᱦᱚᱲ (hôṛ)
44 child កូន (koun) ကောန် (kon) con kon, kúan, ngá, to kon akoon kɔːn kɔ́n, kà.ɲòm khun ᱜᱤᱫᱨᱟ (gidra), ᱦᱚᱯᱚᱱ (hôpôn)
45 wife ប្រពន្ធ (prɑpŭən) ဗြဴ (prɛ̀a) vợ kơdrai, mai hơkăn, akăn kađiêl kmbraʔ ʔá.múʲɲ ka tnga ᱵᱟᱦᱩ (bahu), ᱮᱨᱚ (erô)
46 husband ប្តី (ptəy) တြုံ (kraoh) chồng kơnốu, mai klo kadik ɡleʔ ká.méj u tnga ᱡᱟᱶᱟᱭ (jaw̃ay)
47 mother ម៉ែ (mae), ម្ដាយ (mdaay), ម្តាយ (mtaay) အမေ (əmè), မေမေ (mèmè), မိ (mìˀ) mẹ, , u, several other regional terms nôu akăn, kakăn, amêq maʔ máʔ kmie, mei ᱜᱚᱜᱚ (gôgô), ᱟᱭᱚ (ayô), ᱮᱝᱜᱚ (eṅgô)
48 father ឪពុក (ʼəwpuk), ប៉ា (paa) (taˀ), ပါပါ (papa), အပါ (əpa) cha, bố, ba, several other regional terms pa akónh, kakónh, ama joŋ kɤ́n kpa, papa ᱵᱟᱵᱟ (baba), ᱟᱯᱟ (apa)
49 animal សត្វ (sat) တိရစ္ဆာန် (tɔeˀròtchan) động vật [Term?] sem brem [Term?] toː kʰú.túʔ mrad ᱡᱤᱣᱟᱹᱞᱤ (jivăli)
50 fish ត្រី (trəy) က (kaˀ) ka axiu kaʔ káh dohkha, kha ᱦᱟᱹᱠᱩ (hăku)
51 bird បក្សី (baksəy) ဂစေံ (həcem) chim chêm, rơtie sem achim siːm sɪ́m sim ᱪᱮᱬᱮ (ceṇe)
52 dog ឆ្កែ (chkae) ကၠဵု (klɜ) chó chó achoo sɔʔ sóʔ ksew ᱥᱮᱛᱟ (seta)
53 louse ចៃ (cay) စဲ (coa) chấy (head louse), rận (body louse) chai si hơngchơới, ơngchơới (head louse), tarénh (body louse) seʔ kà.hɤ̀ʲɲ (Man Noi) ksi (head louse), jynrein (body louse) ᱥᱤ (si)
54 snake ពស់ (pŭəh) ဇြုံ (sùm) rắn pah ʼbih kaxénh mar sá.ɤ́n bsein ᱵᱤᱝ (biṅ)
55 worm ដង្កូវ (dɑngkəw) မြုန် (pərùn) (intestinal worm) giun, trùn (earthworm), lãi (parasitic worm), sán (flatworm) hơdrang, hơmê, klían, kơtón, lung lu ok, hơdrông (also caterpillar) gói (earthworm), amuôt (intestinal worm) hmbraːj vák.mɔ́l (earthworm) (Bang Deng) khniang ᱛᱤᱡᱩ (tiju)
56 tree ឈើ (chəə) ဆု (chuˀ) cây lóang ʼlong hơnloong, ơngloong sʔɔːŋ kʰúʔ dieng
57 forest ព្រៃ (prɨy) ဂြိုပ် (krɜ̀p) rừng chíu, príu, , bri, rơng kakoong, krớng briʔ pʰríʔ khlaw
58 stick ដំបង (dɑmbɑɑng) လေံ (lèˀ) gậy, que mơdréam, hơdréa ʼlong tơrlơơng, gơléh diengduh
59 fruit ផ្លែ (phlae) သတ် (sɔt) quả, trái plai plĕi pơlee pleʔ kʰu.píʔ soh
60 seed គ្រាប់ (krŏəp) (mɛ̀ˀ) hạt, hột klóang găr kơrliêng klɔːŋ kʰú.cɤ́ʔ symbai
61 leaf ស្លឹក (slək) သၠ (hlaˀ) hlá hla hala, axớq ʰlaʔ hláʔ sla
62 root ឫស (rɨh) ရိုဟ် (rɜ̀h) rễ rei rơh riêh riəs kák tynrai
63 bark (of a tree) វាក (viək), សំបក (sɑmbɑɑk) သ္ကောဝ် (həko), သၞံက် (hənok) vỏ kơmoa, kơtôu kơʼdoh ʼlong hơngkăr hmpɔːk hló.kʰúʔ snep
64 flower ផ្កា (phkaa) ပ္ကဴ (kao) hoa, bông réang, roa priat pơkao, rang , pir raːŋ pʰrɤ́h syntiew
65 grass ស្មៅ (smaw) ချဲ (choa), ကၟတ် (kəmot) cỏ nha ʼnhĕt bhơi cit rɪ̀p phlang
66 rope ខ្សែ (khsae) ဇုက် (cɜ̀k) dây kơxái tơlĕi angón cməʔ tyllai
67 skin ស្បែក (sbaek) သၞာံ (hnam) da kéa, kơtôu akar hơngkăr, ơngkăr hmpuːr hák.nɔ́m snieh, sniehdoh
68 meat សាច់ (sac) ဖျုန် (phyun) thịt chám, kơdôu, mam, xe nhem, sĕch leéq ʔah pɔ́n doh
69 blood ឈាម (chiəm) ဆီ (chim) máu mơhéam pham aham maːm ná̤m snam
70 bone ឆ្អឹង (chʼəng) ဇုတ် (cùt) xương kơxiang kơting ơnghang cʔaːŋ sá.ʔáŋ shyieng, sh'ing
71 fat (noun) ខ្លាញ់ (khlañ) တၠောၚ် (klɔiŋ) mỡ pie, rơma rơmă ơngxiêng, xiêng məːj ká.tál.pɛ́ʔ khlein
72 egg ពង (pɔɔng) ခမှာဲ (khamhāy) trứng kơxi, kơta kơtăp karơớu kdoŋ ká.tɔ́m pylleng
73 horn ស្នែង (snaeng) ဂြၚ် (krɛ̀aŋ) sừng kái, rơvim ake tơgới cndrɨŋ rɤ́ŋ reng
74 tail កន្ទុយ (kɑntuy) ဍူတ် (dut) (of birds), ဗတ (hətaˀ) (of other animals) đuôi tíng, xối kiĕng xooi, zơrva hntaʔ sá.tá tdong
75 feather ស្លាប (slaap) သော် (sok) lông vũ [Term?] [Term?] [Term?] hɤ́k sner
76 hair សក់ (sɑk) သော် (sok) lông (boday hair), tóc (head hair) xak sŏk xók, xốk kʰuːl hɤ́k shniuh
77 head ក្បាល (kbaal) ကၞိပ် (kənɛp) đầu kat, ko, tơngo kŏl akóq kmpoŋ ʔá.tɔ́ŋ khlieh
78 ear ត្រចៀក (trɑciək) က္တောဝ် (kəto) tai túan ʼdon kơtơớr rməːj ʔá.hjúk shkor
79 eye ភ្នែក (phnɛɛk) မတ် (mòt) mắt kơló, ma măt măt mat ŋàj khmat
80 nose ច្រមុះ (crɑmoh) မိုဟ် (mùh) mũi môh, tếng chu muh móh muh mɯ̀h khmut
81 mouth មាត់ (mŏət) ပါၚ် (paiŋ) miệng hmie, rơkong ʼbơ̆r, ʼbŏr boop tnɔh mɔ̀ʲɲ ktien, shyntur
82 tooth ធ្មេញ (thmɨñ) ၚေက် (ŋɛ̀ak) răng hơnéng sơnĕng, sơnĕnh, hơnĕnh kơniêng ʰraːŋ hráŋ bniat
83 tongue អណ្តាត (ʼɑntaat) လတာ် (kətaik) lưỡi rơpie rơpiĕt ơntak, ơngtak hntaːk ká.ták thylliej
84 nail ក្រចក (krɑcɑɑk) သၞေံ (hənem) móng kơnei tơʼngiơh, kơđinh kơriêh tmʰmɔːŋ ʔá.hɪ́m tyrsim
85 foot ជើង (cəəng) ဇိုၚ် (càŋ) chân, bàn chân cheang jơ̆ng, tơpang jơ̆ng tơrpang dzúng krwɛh còŋ kjat
86 leg ជើង (cəəng) ဇိုၚ် (càŋ) chân, cẳng, giò cheang jơ̆ng dzúng ɟɨəŋ ʔá.váŋ kjat
87 knee ជង្គង់ (cŭəngkŭəng) က္ၜံၚ် (bɔŋ) gối, đầu gối krang kul, kul tăng tơrkól, tarkól knuːn sà.kʰròŋ khohsiew
88 hand ដៃ (day) တဲ (toa) tay tai ti tới tiʔ tíʔ kti
89 wing ស្លាប (slaap) သၞေၚ် (hneaŋ) cánh mơná pơnăr hơnnăng, ơngnăng pnɨr pʰrɤ́t thapniang
90 belly ពោះ (pŭəh) ဗုၚ် (pɜ̀ŋ) bụng 'nam klea klak luônh luːj kà.tɯ̀l kpoh
91 guts ពោះវៀន (pŭəh viən) ကြုတ် (krɔt) ruột môi mo, klea, xiam klak luônh ʰriəŋ vɛ̀ʲc snier
92 neck (kɑɑ) ကံ (kɔˀ) cổ rơnóng ako, hơko, hơlŏng tuôr kntuər ŋòk ryndang
93 back ខ្នង (khnɑɑng) စး (cah) lưng róng, rôu, tơgian kơdŭ hoóng kndrɔːŋ ʔá.kʰrɯ́ʔ ingdong
94 breast សុដន់ (sodɑn), ដោះ (dɑh) တှ် (tɔh) chua, nôn, tôu toh tóh buʔ, ʔɔk shadem
95 heart បេះដូង (behdoung) ဂြိုဟ် (krɜ̀h) tim ihiam, nuih nuih, plei nuih dadứl hrɲɨəm cít dohnud, klongsnam
96 liver ថ្លើម (thlaəm) ဂြိုဟ် (krɜ̀h) gan kliam klơm loom tlɔːm dohnud
97 to drink ផឹក (phək) သုၚ် (sɜŋ) uống hui, ôu et, huch, nhă ốm ʔɨək nɤ́ dih
98 to eat ញ៉ាំ (ñam), ស៊ី (sii), ពិសា (pisaa) (cɛˀ) ăn ka, kơnáng, ngôi sa, sŏng cha, đăh mah ʔɛ́n bam
99 to bite ខាំ (kham) သ္ကိတ် (kit) cắn pơkhea, po, rén kăp kăp pok kɛ̀t dait
100 to suck ជក់ (cŭək), ជប់ (cup), ជញ្ជក់ (cŭəñcŭək) ခၜေတ် (həbet), မဴ (mɛ̀a), သြောတ် (sòt) mút (as a popsicle), hút (through straw), (suckle) chua, hut, trie iep, mơ̆m, mŏm kablor, măm (suckle) toːt, ksok, buʔ (suckle) sút buin, kjit
101 to spit ស្ដោះ (sdɑh), ខាក (khaak), ខ្ជាក់ (khcĕək) ကၠာတ် (klat), ချဟ် (chɔh) nhổ, khạc kơchôu, li kơsoh kơchóh, garhak kɟuh pʰɛ̀ʲc biah
102 to vomit ក្អួត (kʼuət), ចង្អោរ (cɑngʼao) ဖ္အံ (həɔˀ), (taˀ) nôn, ói, mửa hea, kơ-ùa hăk kơtăq hɨəl húl prie
103 to blow ផ្លុំ (phlom), ផាត់ (phat) (of wind) လွိုက် (kəwàk) (of wind) thổi hlúm, plong, jeh, hơbreă, hơdreh, li pơlúm hlôm prung, plống puŋ, hur pɤ́ŋ pyrsut
104 to breathe ដកដង្ហើម (dɑɑk dɑnghaəm) ယီု (yəm) thở hiam, hriồk jơhngŏm pơhơơm ʔá.ŋ̊ɤ́h ring mynsiem
105 to laugh សើច (saəc) ဂြိုၚ် (kràŋ) cười mrím, mríu, hiĕk, ʼnă kachăng kʰras ká.ɲáh rkhie
106 to see មើល (məəl), ឃើញ (khəəñ) ညာတ် (ɲàt) thấy hlo, hnai ʼbôh lới ɡuːɲ nìu iohi/ïohi
107 to hear លឺ (lɨɨ), (lɨɨ) မှိၚ် (mòiŋ) nghe tơmang, tang kơtơ̆ng, mâng xơớng mec iohsngew/ïohsngew
108 to know ដឹង (dəng), ចេះ (ceh), ស្គាល់ (skŏəl) တီ (tɛm) biết 'nai băt, lơlĕ choom, năl nəːŋ cɯʔ tip
109 to think គិត (kɨt) ထေၚ် (theaŋ), ချပ် (chɔp) nghĩ 'lo, tơchéng, tơmiat tơchĕng kanoóq xơớng trɡət, srʔeːŋ ʔá.kɤ́t pyrkhat
110 to smell ហិត (hət) ဆုၚ် (chɜŋ), ယုၚ် (yɜ̀ŋ) ngửi sak ʼbŏu, ʼbâu hunh hmʔɨr n̊ɤ́t [Term?]
111 to fear ខ្លាច (khlaac) ဖေက် (phɔik) sợ xau hli kapớn ŋɔʔ plát sheptieng
112 to sleep គេង (keing), ដេក (deek) သၠိၚ် (hloiŋ), သ္တိက် (toik) ngủ koi tep bếch sih ʔɪ́t thiah
113 to live រស់ (rŭəh) ဂျိုၚ် (càŋ) sống ối arih mamống jat im
114 to die ស្លាប់ (slap) ဒး အာ (tɛ̀h a) chết hla lôch cheét haːn jàm iap/ïap
115 to kill សម្លាប់ (sɑmlap) ဂစိုတ် (gacət) giết kơdê, ko pơlôch leéng pʰaːn tɤ́.jám pyniap, pynïap
116 to fight ប្រយុទ្ធ (prɑyut), ជល់ (cŭəl) ဗတိုက် (hətak), ဇဵု (cɜ̀) đánh [Term?] blah, teh ơmbhiq, hơmbhiq, tơrvơới (fight each other) leːw jɔʔ, puʔ jɔʔ (fight each other) ʔá.ʔíh iashoh
117 to hunt បរបាញ់ (bɑɑ bañ), បាញ់សត្វ (bañ sat) လၞာ ရပ် (hənɛ̀a ròp) săn 'mot, drah, króng, lúa chă hơnguang, chă lua lươt tabơơn hɤ́l.pɤ́ʲɲ (Bang Deng) beh
118 to hit បុក (bok), វាយ (viəy) တက် (tɛk), ၜုၚ် (bɜŋ) đập, đánh blak, chok, , teng tôh, teh, tôn ơntap, ơngtap dɨc shoh
119 to cut កាត់ (kat) ဒပိုတ် (həpɒt) cắt hre, pôe, cheh kăt kăt ʔoh hɪ́k (with knife), kɪ́p (with scissors) ot, ah
120 to split បំបែក (bɑmbaek), ពុះ (puh) ပါ် (paik), သမြေက် (kəreak) bổ, bửa, chẻ kea, pa, tlea blah, pah tađăh, bloóh, chréh ɡlah, lak pʰáʔ phiah
121 to stab ចាក់ (cak) [Term?] đâm klak, pak, pet, vie ʼbet tăk keɲ, ɲɔk tɤ́t dung
122 to scratch កេះ (keh), កាយ (kaay) ဂွါတ် (kwàt), ခြး (khrah) cào, gãi kriô, vo kơkaĭ, kreh kakuôih, kruôih, kabhaiq ɡor, ɡraːc páʲc trud, krad
123 to dig ជីក (ciik) ခဲါ (khai), ဒွး (kwɛ̀h) đào, xới, moi chia, kơchêp sir pếch tɛːŋ kúŋ tih
124 to swim ហែល (hael) ၜိၚ် (boiŋ) bơi klea tea glơi bhaluôh kljɔːŋ, cʰaːj ʔom lɔ̀j jngi
125 to fly ហោះ (hɑh) ပဝ် () bay kơnéang, tơpra păr păr tɨːr pɤ́l her
126 to walk ដើរ (daə) ကေတ် (ket), တွာ် (kwaik) đi lám yak lươt jɔh tál ïaid
127 to come មក (mɔɔk) ကၠုၚ် (klɜŋ) đến, tới kíam năm tươk, kớt ɡaːj ʔíŋ wan
128 to lie (as in a bed) ដេក (deek) ဝတ် (wòt) nằm mơngoi, hnha, kơdong ʼbĭch tơbếch ŋiːm thiah
129 to sit អង្គុយ (ʼɑngkuy) ဒဇံ (həcòˀ) ngồi hơ'nan, ngốu, nhup oei, oĕi tơt den mók shong
130 to stand ឈរ (chɔɔ) က္တဵု (kətɒ) đứng xuông, yu dei dơ̆ng, dŏng, iung dzoóng dɨn jók ieng/ïeng
131 to turn (intransitive) ងាក (ngiək) ကြဴ (kərao), ဂေတ် (kèt) xoay, quay xie glĕch đhiêr wer kyrtiang
132 to fall ដួល (duəl), ចុះ (coh) ပြဟ် (prɔh), ပြဟ် (prɔh) rơi, rớt tơbet, tơbo, tam huŏng hatốq ɡrɔːj, kʰruk, krlɨəŋ ʔá.kó, kʰrɤ́t (fall down) ur, pat
133 to give ឲ្យ (ʼaoy) ကဵု () cho ám ăn đoóng ʔan kàʔ ai
134 to hold កាន់ (kan) ရပ် (ròp) cầm, nắm, giữ klap, bróang, da chĕp kađhơớng noːm sɤ́t bat
135 to squeeze ច្របាច់ (crɑbac) [Term?] bóp, vắt tie chơpĕt viq pɨət kshot, khniot
136 to rub [Term?] [Term?] [Term?] [Term?] [Term?] [Term?] [Term?]
137 to wash លាង (liəng) (hands, etc.) ကြဴ (krao), ကြာတ် (krat) rửa (hands, etc.), giặt (clothes) sea, bau (face), jíu (hands), roh (clothes) 'nhao, ôp (hands, etc.), pih (clothes) xuôh, hơnjóq, ơnjóq (clothes) raː, ɡlaʔ (face) sá.tɤ́ʔ sait, bta (face)
138 to wipe ជូត (cuut), ដុស (doh) ဇိုတ် (cɜ̀t) chùi, lau xuat sut dzut kʰrus tá.lɤ́ʔ niad
139 to pull ទាញ (tiəñ) ဇက် (cɛ̀ak) kéo húa, hơròt, kơdría dui, hiot glúq, tơới ruː jàt sút, ring
140 to push រុញ (ruñ) ဒရိုဟ် (hərɜ̀h) , đẩy trut, trot drŭt kachút kɲuːt, sruk nɤ́h khynniat
141 to throw គ្រវែង (krɔvɛɛng), បោះ (bɑh), ចោល (caol) ကၠဟ် (klɔh), ထွံ (thɒˀ) ném, chọi, vất, quăng hvang, hvat klŏm, klơ̆m glớm tɨr kawang, bred
142 to tie ចង (cɑɑng) ဂတ် (kòt), စန် (cɔn) cột, buộc, trói kat, ka, hơdri chô̆, kơ̆t chóq tuk pák khum
143 to sew ដាន (daan), ដេរ (dee) ဇိၚ် (còiŋ) may, khâu chêp sĭt ih lɔs cìŋ suh
144 to count រាប់ (rŏəp) ရိုဟ် (rɜ̀h) đếm xeô jô̆ dap, ngiêh nap sɪ́n dondor
145 to say និយាយ (niyiəy) ဂး (kɛ̀h), ဟီု (hɒm) nói tối, khến pơma praq prʔoːm, sroʔ rɛ̀c ong
146 to sing ច្រៀង (criəng) ယှေ် (həyèh) hát, hót (of birds) hàt, rơngei hơri bhơnooch (male), babooch (female), hat təːm, rɒːʔŋ pʰleːŋ tá.pɤ́ʔ rwai
147 to play លេង (leing) ဝေၚ် (wòiŋ) chơi xah, ngôi ngôi cha-ơh tŋhɔːj ʔá.háʔ lehkai (sport), tem (instrument)
148 to float អណ្ដែត (ʼɑndaet) ဂတဝ် (hətɔ), ဟဳ (hi) nổi, trôi 'dông đông dơng hrloːj per
149 to flow ហូរ (hou) ဇွောဝ် (hwò) chảy hui ro hooi, lúh kɔːr lɔ̀n tuid
150 to freeze កក (kɑɑk) [Term?] đông, đóng băng [Term?] [Term?] koók [Term?]
151 to swell ហើម (haəm), ប៉ោង (paong) ပေါၚ် (poŋ) phồng, sưng mơ-ề, xong pơʼngeh éh, hatúq pdur, ʔɛh kɤ́ʔ at
152 sun អាទិត្យ (ʼaatɨt), ថ្ងៃ (thngay) တ္ၚဲ (ŋoa) mặt trời hài ʼnăr măt tơngơới matbriʔ ŋáj.sà.ŋì sngi
153 moon ចន្ទ (can), ខែ (khae) ဂိတု (hətaoˀ) mặt trăng khế khei bhơrương moŋ ʔɔ́ŋ.kʰí̤ bynai
154 star ផ្កាយ (phkaay) သၞံၚ် (hnɔŋ) sao hơlóng sơnglŏng chơménh srmeɲ sá.mɤ́ʲɲ khlur
155 water ទឹក (tɨk) ဍာ် (daik) nước, nác dak đak đak ʔom ʔúm um
156 rain ភ្លៀង (phliəng) ဗြဲ (pròa) mưa mei, ngea ʼmi boo kmaʔ hléʔ slap
157 river ទន្លេ (tŭənlei) ၜဳ (bi) sông tea krong, glung karung ʔom kà.cè wah
158 lake បឹង (bəng) လှာ (hla) hồ rơlong, tuam dơnŏu atống tnloʔ tʰraːk tɤ̀ŋ (Bang Deng) pung
159 sea សមុទ្រ (saʼmot) ၜဳ (bi) biển [Term?] đak dơsĭ biên duriaw
160 salt អំបិល (ʼɑmbəl) ၜဵု () muối po ʼboh bhoóh ʰmaːr kɪ̤̀h mluh
161 stone ថ្ម (thmɑɑ) တၟံ (mɔˀ) đá hmốu, kơma tơmo đhếl glaːŋ lók.sá.mú maw
162 sand ខ្សាច់ (khsac) ဗ္တဳ (hətɔe) cát prei chuơh chuôh sreh sà̤j shyiap
163 dust ធូលី (thuulii) ထၞိက် (hənoik), ဖရာံ (həram) bụi ngôi, kơmôu ʼbruih, ʼbui brúng brăng bɔh ká.pʰúŋ (Man Noi) pumpum
164 earth ដី (dəy) တိ (tɔeˀ) đất tơnei teh katiêk pteʔ ká.téʔ khyndew
165 cloud ពពក (pɔpɔɔk) မတ်ဗြဲ (mat bray) mây inoa hơmơ̆l, hre đhơlúk hmpuːt mút lyoh
166 fog អ័ព្ទ (ʼap) [Term?] sương idrik tŭk pơplúng lyoh
167 sky មេឃ (meik) လကး (təkah) trời kong, pleng plĕnh pleéng lwaːŋ ká.ʔáw bneng
168 wind ខ្យល់ (khyɑl) ကျာ (ca) gió khía, mơhót kial đhiq hndrəːj kɤ́l lyer
169 snow ព្រិល (prɨl) [Term?] tuyết [Term?] [Term?] [Term?] mɤ́j.sá.táp ior
170 ice ទឹកកក (tɨk kɑɑk) ဍာ် ကၠောံ (daik kəlɒˀ), ဍာ် ခြက် (daik khrɛk) băng, đá prí prĕl [Term?] ʔom kloːn thah
171 smoke ផ្សែង (phsaeng) ယက် (yɛ̀ak) khói jia, ngôi ʼnhui gơdoók ptəʔ tú.ŋɔ́l tdem
172 fire ភ្លើង (phləəng) ပၟတ် (kəmot) lửa on ŭnh óih pʰrɨə ŋɔ́l ding
173 ash ផេះ (pheh) ပ္တေၚ် (pətɔiŋ) tro choi, kơja, trôi tơnuh ư̆nh bloo bɔh pʰrúl dpei
174 to burn ដុត (dot) စံၚ် (cɔŋ) đốt cheố, klom sông óch, băt pɔːk thang
175 road ផ្លូវ (phləw) ဂၠံၚ် (klòŋ) đường tróang trong beéng, kơlớng ŋɔːr kʰráh surok
176 mountain ភ្នំ (phnum) ဒဵု (tɜ̀) núi ngo kông dadíng, kakoong mok ʔá.kɔ́ŋ lum
177 red ក្រហម (krɑhɑɑm) ဗ္ကေတ် (həket) đỏ khéi, khei, kheng, priu, tuam ʼbrê bhrông jim sá.kʰrák saw
178 green បៃតង (baytɑɑng) ဍာပ်ဍဴ (dap dao), ဍိုပ်ဍဴ (dɒp dao) xanh dreh, jeh adrih, jơk tơviêng ləːn jyrngam
179 yellow លឿង (lɨəng) ဍာ် မိတ် (daik mìt) vàng tríng, khá dreng rơơk cŋaːr hlɤ́ŋ stem
180 white (sɑɑ) ကၟု (kəmaoˀ), ဂွု (kwùˀ), ဗု (pùˀ) trắng bông, thal, tlua kok, bơlang bhook klɔːk pà̤ʲɲ lieh
181 black ខ្មៅ (khmaw) လမ္စံက် (pəcɔk), လ္စံက် (kəcɔk) đen ea, práng, rơmón, rơmon găm tăm hiəŋ lɔ̤̀ŋ iong
182 night យប់ (yup) ဗ္တံ (hətɔm) đêm máng măng hadúm psɨəm tá.sóm miet
183 day ថ្ងៃ (thngay) တ္ၚဲ (ŋoa) ngày hài năr tơngơới mɨː sà.ŋìʔ sngi
184 year ឆ្នាំ (chnam) သၞာံ (hnam) năm hơnám sơnăm kơmoo nɨm pí.nɤ́n snem
185 warm ក្តៅ (ktaw) ဂီု (gəm) ấm tơnŏ ngăn hʔɨm jín syaid
186 cold ត្រជាក់ (trɑcĕək) ၜိုဟ် (bɒh) lạnh ngê, hơngíu tơngiĕt chakeét ŋar ʔà.kɛ̀t khriat
187 full ពេញ (pɨñ), ឆ្អែត (chʼaet) (after eating) ပေၚ် (pɔiŋ) đầy, no (after eating) kơ'blin, plế, phai (after eating) ʼbĕnh, phĭ (after eating) bíng, kabhôq (after eating) kiɲ, biʔ (after eating) nòk dap
188 new ថ្មី (thməy) တၟိ (kəmɔeˀ) mới [Term?] ʼnao tamee, tơmee hmmeʔ súʔ (Man Noi) thymmai
189 old ចាស់ (cah) တြေံ (kərem), ဗျု (pyùˀ) (inanimate), già (animate) ton (inanimate), kra (animate) so (inanimate), kră (animate) tơti, tơkoóh (humans), gring (trees) pʰriːm, ʰmaŋ líŋ rim, tymmen
190 good ល្អ (lʼɑɑ) ခိုဟ် (khɒh) tốt, hay, giỏi dai, kei, lém ʼlơ̆ng, liĕm liêm, pơrhăi ləʔ nɔ́m bha
191 bad អាក្រក់ (ʼaakrɑk) ပါပ (papaˀ), ပြေံ (pəreˀ) xấu, tệ, dở 'mei, pơchú, jeh, mơdrê 'mê̆, kơnê̆ môp ɟəʔ, ɲoːɲ klɤ̀ⁱc sniew
192 rotten រលួយ (rɔluəy), កំពុក (kɑmpuk) သ္အုဲ (ui) mục, rữa, ôi, thối phong, pok, hrôi bŭk, ôm ha-úh, ma-íh ʔnoːk, ʰmuʔ lɯ́h (Man Noi), làt (Bang Deng) pyut
193 dirty កខ្វក់ (kɑkvɑk), ក្រខ្វក់ (krɑkvɑk) ပပ် (pɔp) , bẩn kơbrốu, kơmôu, mơdrê, pơchú kơmŏ, mơgrĭ nhanhúq, nhanhứq ruk, krwɔːk, ɟəʔ háj.ká.kʰɛ́n (Man Noi), sá.rɔ́j (Bang Deng) tngit, jakhlia
194 straight ត្រង់ (trɑng) ပ္ၚူ (pəŋao), သ္တပ် (tɔp) thẳng gat, kơchua tơpăt tih teːr plɪ̤̀n beit
195 round មូល (muul) ခ္ဍံ (hədɔm) tròn tơveang, tơvó tơwĭl vil mon lú.lɪ́l pyllun, pyllon
196 sharp (as a knife) មុត (mut), ស្រួច (sruəc) သကေက် (keak) sắc, bén hến han lớp ʔoh lɔ̤̀m nep
197 dull (as a knife) រឹល (rɨl) ၜီု (bɒm) cùn, mòn hua tŭl xíl, bhớl daːl lɤ̤̀n -
198 smooth រាប (riəp) ပြေ (pre), တၠိတ် (kəlɛt) nhẵn, mượt chié, rơbôu iêl xaxil lmɛːt ká.ɲúl (Bang Deng) jlih
199 wet សើម (saəm) ဍုက် (dɜk), ဍေက် (deak) ướt kơchoh hơ'nhuih dzống skɔʔ sá.kóʔ iong, jhieh
200 dry ស្ងួត (snguət) သ္ကဟ် (kɔh), ပရောမ် (pərom) khô pei kro goóh ʰŋat sá.ʔóʔ rkhiang

Sources[edit]

 • Shorto, H.L. Dictionary of Modern Spoken Mon. London: School of Oriental & African Studies, 1962.
 • Smith, Kenneth D. 2012. "Sedang Dictionary with English, Vietnamese, and French glossaries". SIL International.
 • Premsrirat, Suwilai. Thesaurus of Khmu Dialects in Southeast Asia. Special Publication No. 1, Vol. 1, Mon-Khmer Studies and Mahidol University, Bangkok, Thailand. 2002.
 • Suwilai Premsirat, Dictionary of Khmu in Laos, Mon-Khmer Studies-Mahidol University, Special Publication No. 1 Volume 3, Institute of Language and Culture for Rural Development, Université Mahidol, Salaya, 2002
 • Từ điển Tiếng Việt – Cơ tu, Cơ tu – Việt, published by UBND tỉnh Quảng Nam (the People's Committee of Quảng Nam province).
 • Harper, Jerod Alan, 2009. "Phonological Descriptions of Plang spoken in Man Noi, La Gang, and Bang Deng Villages (in China)". M.A. Thesis. Payap University, Chiang Mai.
 • Singh, U. Nissor. English-Khasi dictionary. Delhi: Mittal, 1988.

External links[edit]

Swadesh lists
Individual languages

Abinomn – Afrikaans – Albanian – Amdo Tibetan – Amharic – Antillean Creole – Arabic:  (Standard Arabic, Cypriot, Egyptian, Moroccan, Palestinian, Tunisian) – Armenian – Aromanian – Assamese – Asturian - Avar – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber:  (Tashelhit, Central Atlas Tamazight) – Betawi – Big Nambas – Bikol Central – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chavacano – Chechen – Chinese (Mandarin (Sichuanese, Standard, Nanjingnese), Cantonese, Gan, Hakka, Min (Min Nan, Min Dong), Old Chinese, Wu (Shanghainese, Suzhounese), Xiang) – Cornish – Crimean Tatar – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch  (Limburgish, Zealandic) – Egyptian – English (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Etruscan – Faroese – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – Fongbe – French  (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Garo – Gelao – Georgian – German – Gothic – Greek (Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hawaiian – Hebrew – Hiligaynon – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian  (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jeju – Jizhao - Kangean – Kashubian – Khmer – Komi-Zyrian – Konkani – Korean  (Middle Korean) – Latin (Vulgar Latin) - Latvian – Lingala – Lithuanian – Low Saxon  (Sallaands) – Lower Sorbian – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Malayalam – Maltese – Manx – Māori – Maranao – Marathi  (Old Marathi) – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Musi – Navajo – Nepali – Norwegian:  (Bokmål, Nynorsk) – Northern Kurdish – Occitan – Ojibwe – Okinawan – Osing – Ossetian – Papiamento – Pashto – Persian  (Old Persian, Middle Persian) – Polish  (Old Polish) – Portuguese  (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani  (Caló) - Romanian – Russian – Rusyn – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Siberian Tatar – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Tamil – Tatar – Telugu – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Upper Sorbian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Wutunhua – Wyandot – Yiddish – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afroasiatic – Algonquian and Iroquoian – Arabic – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Berber – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan:  (Middle, Early New) – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Pama-Nyungan – Penutian – Romance – Sino-Tibetan:  (Sinitic, Raji-Raute, Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Láadan – Lingua Franca Nova – Lingwa de Planeta (Lidepla) – Lojban – Novial – Toki Pona – Volapük

Reconstructed proto-languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Bantu – Proto-Basque – Proto-Celtic – Proto-Germanic – Proto-Hellenic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Italic – Proto-Japanese – Proto-Mayan – Proto-Slavic – Proto-Turkic – Proto-West Germanic

(edit this template)