Appendix:Siouan and Pawnee Swadesh lists

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a Swadesh list of Siouan languages, specifically Lakota, Dakota, Osage, Tutelo and Crow, compared with that of Pawnee, as well as English. This list includes:

 • Lakota (Teton), also known as Thítȟuŋwaŋ — South Dakota, United States
 • Santee (Eastern) Dakota, also known as Isáŋyathi
 • Sisseton Dakota, also known as Sisíthuŋwaŋ; Santee subdivision
 • Yankton-Yanktonai (Western) Dakota, also known as Iháŋkthuŋwaŋ-Iháŋkthuŋwaŋna
 • Osage — Oklahoma, United States (origins in Kentucky)
 • Crow — Montana, United States
 • Tutelo (Yesanechi) — West Virginia, Virginia, United States
 • Pawnee — Oklahoma, United States (origins in Nebraska and Kansas); Skiri dialect used

Notes: Additional vocabulary words have been added after word no. 207 ("name"), since the original lengths of Swadesh lists are either 100 or 207 words. For Tutelo, reconstructed forms are marked by an asterisk (*). Pawnee, a Caddoan language, is also given for comparative purposes (the Caddoan languages are part of the hypothetical Macro-Siouan family).

List[edit]

EnglishSiouan languagesPawnee (Skiri)
LakotaSantee
Dakota
Sisseton
Dakota
Yankton-Yanktonai
Dakota
OsageTuteloCrow
1Imiyé, míš, ma-, wa-, wé-,
bl-, m-
míye, míš, wa-henigu, mim(a), ma-, wa-, mi(n)-, wi-bii
2you
(singular)
niyé, níš, ya-, yé-, l-, ni-, n-níyeyima, ya-, yi(n)-, yukandii
3he(), (0-marking)íyeim(a)ii, ku, koo
4weuŋkíye, uŋ-, uŋk-, uŋk’-uŋkiyepi, uŋkíyema'e-, wa'e-, man(k)-, mimahukbíilu
5you
(plural)
niyé, níš, ya-...pi, yé-...-pi,
l-...-pi, ni-...-pi, n-...-pi
niyepiyimahuk, -pui, -puadíilu
6they(hená)iyepi, iye-...-piimahese, -hle, -hla, -hneíilu
7thisneke, nekin, lewahinnétii-
8that, heke, hekin, ena, yukanéehk, íilak, íahkii-
9herelél, léčhiyadén, déčikáaney, ley, newahileéntii-
10there, héčhiya, kál, kákhiyahén, héčišéehewa, kowa, yaqéehkoon, íilakaan, íahkoonii-
11whotuwátúwepéeketowa, (h)etowasapéetakii
12whattákutáku, tóken, tónatáatą, háakǫ(k)akensáapakirikii
13wheretuktél, tókhiyatukten, tókiyahowáįkitokashóokiruu
14whentóhaŋ, toháŋltohantokenaqshóottaleeshwii-
15howtókhel, tókheškhetóken, tóketutok, toke, etukshóotakirikii, kikii
16notšnišniažíki-...-na, yahanssaakikii
17alliyúha, oyás’iŋiyuha, oyasiŋ, owasiŋzáanihuk, hokxaxúakituu'u'
18manyótaótaochíohon, ohotekaahúkari
19somehúŋȟ, eyáoŋǧe, waŋžikši, waŋžíhépehawátaku' (someone)
20fewčónalatónanačónanačóopakooshtákickuhki
21otheruŋmáuŋmaŋą́mąhawátahii-
22onewaŋžíwaŋžínonshawátaásku
23twonúŋpanóŋpaðǫǫpánompdúupapítku
24threeyámniyámniðáabrįnandáawiitáwit
25fourtópatópatóopatopshoópakskiiti'iks, skítiks
26fivezáptaŋzáptaŋsáhtąkisanchíaxxusúhuks, síhuks
27bigtȟáŋkatáŋkahtą́ka(i)tan,isáakusu'
28longháŋskaháŋskascecehenem, *stetkaháchkakii'ac
29wideotȟáŋkayahdakiŋyaŋtaŋka,
hdakiŋyaŋ, táŋkaya
lą́ąðedappachíkatarihuur
30thickšókašókašookákicuucis
31heavytkétkéskíkedashtachítaris (ir...)
32smallčík'alačík'adačík'anačík'anažįkákutska, niska'kiripacki
33shortptéčelaptéčedaŋptéčenaptéčenačáahpapummítarikuc
34narrowočík’ayelačístiŋnawahóšcechuáwasii
35thinzizípelazizipedaŋzizípenazizípenabréhkahablehapackis
36womanwíŋyaŋwinoȟiŋčawíŋyaŋwakˀómahe, mihen, mihan, warewa'bíacápaat
37man
(adult male)
wičhášawičháštawičháštawičhášaníhkawahtaka'macheém, bacheépiíta
38man
(human being)
wičháša akáŋtulawičháštawičháštaníhkašienona, wayuwa'bilaxpáakcaahiks
39child
(a youth)
wakȟáŋyežahokšiyopa, šičéčawakȟáŋyežažįkáonska, niska', kutska, wagutska, wakasikdáakahaa
40wifetȟawíčuthawíčuthawíčutȟawíčuwakˀótamihencapaára'u
41husbandhiŋgnákuhihnákuhihnákuhignákuníhkatamankchiláapiitára'u
42motherináináináináiihǫ́ [his m.]hinen, henen (my m.)isahká, ihkáacuustar'u
43fatheratéatéatéatéiðáce [his f.]eyat [his f.]iilápxe, axée
44animalwamákȟaškaŋwamakhaškaŋwamakhaškaŋwamakȟaškaŋwacúhtabíhka (female)rahúraahki
45fishhoǧáŋhoǧáŋhoǧáŋhoǧáŋwihoq, bisokabuákaciiki
46birdziŋtkálazitkádaŋziŋtkánaziŋtkánawažį́kamayink, *mandakáakarikucki
47dogšúŋkašúŋkašúŋkašúŋkašǫ́kechunk, chonk, chongo, tsunk, nontsbishkáasaaki
48lousehéyahéyahéyahéyahéebeépic
49snakezuzéčazuzuhečedaŋ, wamduškazuzéčawécˀawagen, handoniáxassaarutpaacat
50wormwaglúlawabdúdaŋwabdúnawagdúnahtamápiíruus
51treečháŋčháŋčháŋčháŋžą́ąmiyen', wiyen, onibalapáalehaak-
52forestčhúŋšoke, čhúŋtheȟikečhóŋtaŋkačhúŋšokesą́ą, žą́ątahka, maqigakaátuhaaru', kahuraaru'
53stick
(of wood)
čháŋčháŋčháŋčháŋžą́ąxehankshik, oknashik, wanjekrakis, rakíripahki
54fruitwaskúyeča, watȟókečawaskúyečawaskúyečawaskúyečawaskúetáhawaaki'
55seedsúudo, *surákiriiku'
56leafwaȟpé, wápeapéwaȟpé, wápežąąpéoto'áapakskiikaraaku'
57rootčhaŋhútkȟaŋhútkhaŋhútkhaŋčhaŋhútkȟaŋžą́ą kˀąwayugenkápaahcu'
58bark
(of tree)
čhaŋháčhaŋháčhaŋháčhaŋháhį́įceqapi, yohin'raákickuusu', rákataatu'
59flowerwaȟčá, wanáȟčawaȟčáwaȟčáwanáȟčalaaskáwahiyeraritkaraaku'
60grasspȟežíwathó, phežíphežípȟežísunktagibikkáahiiru'
61ropewíkȟaŋwíkhaŋwíkhaŋwíkȟaŋwaquk (string, cord)dasshíahaas-, haski
62skin
(of a person)
xúhaadaxxípickuusu'
63meat
(as in flesh)
tȟalóthadóthadótȟadóhtáawayuqtik, gwayutikaluulí, ilúkkísaacki
64bloodwayiíilipaatu'
65bonehohúhuhúhuhúhuhúwahu, wahohulíkiisu'
66fat
(noun)
wašíŋšiŋwašíŋwašíŋtaláaahitki
67eggwítkawítkawítkawítkaposihkáripiiku'
68horntabike, *hepaariiku'
69tailsiŋtésiŋtésiŋtésiŋté*sontchíisaritkuta
70feather
(rather not down)
wíyakewíyakawíyakawíyakahiitu'
71hairpȟehíŋ, híŋpahíŋ, híŋpȟehíŋpahanaton', nanton', *(pa)hinisshiíuúsu'
72headnatá, pȟáphánatá, pȟápasuye, *paaashúupaksu'
73earnúŋǧe, nakpánúŋǧe, nakpánúŋǧe, nakpánúŋǧe, nakpánahtahnahoq, nahoh, naqoqahpáítkahaaru'
74eyeištáištáištáištáehtahtasuishtákíriiku'
75nosepȟasúphasúphasúpȟasúpahpaqteapácúsu'
76mouthííííihaihíihaaka'u'
77tooth
(rather not molar)
ihaihaaru'
78tonguečhežíčhežíčhežíčhežínechi, lechidéeshihaátu'
79fingernailnapšáke, wičhášakenapsukaza šákeshagahahchuchag, tsutsakitáxpuuaspiitu'
80footsihishiichíasu'
81legyeksa; mini (my l.)iihulí, dáata (calf)kaásu'
82kneečhaŋkpéhupáhučhaŋkpéishúushipaakiisu'
83handnapénapénapénapéshagahhakischéiksu'
84wingȟupáhuȟupáhuȟupáhuȟupáhuiáxparaaritpiiru'
85bellythezí, ikpíthezí, ikpíthezí, ikpíthezí, ikpísementaeelá, íishpuuakaraaru'
86gutsšupéšupéšupéšupéshíipariícu'
87necktȟahúthahúthahútȟahútahutaseáapa, ahpákiícu'
88backčhuwítapetečhuwídúuleríctaaku', taátu'
89breastmakhúmakhúmakhúmakhú*masaáacheiítu'
90heartčhaŋtéčhaŋtéčhaŋtéčhaŋtéyantdaasápiícu'
91liverphíphíphíphítapiaptékariíku'
92to drinkyatkÁŋ, wayátkAŋ, yaȟépAyatkÁŋ, wayátkaŋ, yaȟépAyatkÁŋ, wayátkaŋ, yaȟépAyatkÁŋ, wayátkaŋ, yaȟépA(o)lakpeisshíikiikaa
93to eatyútA, wótA, tȟebyÁ, watȟébyAyútA, wótA, thebyÁ, wathébyAyútA, wótA, thebyÁ, wathébyAyútA, wótA, tȟebyÁ, watȟébyAwanumbrawalut, (i)luta, luti, rutiduushíwa'ac
94to biteyaȟtákA, wayáȟtakAyaȟtákA, wayaȟtakAyaȟtákA, wayaȟtakAyaȟtákA, wayaȟtakAolashke, (i)latkushadáashia, dáapxi (animal)ka'uc
95to suckyaǧópAyazokayaǧópAyaǧópAdáaxuchikituus
96to spittȟaǧóšathaǧóšathaǧóšatȟaǧóšashuáhawat
97to vomitglépAhdépAhdépAgdépAkiksuqkaléerahkata'a
98to blow
(as wind)
tȟatépóȟiyeya, bobduthatétȟatébequnhuutuhwica (ir...)
99to breatheniyÁniyÁniyÁniyÁhiksta'a (ir...)
100to laughiȟát’Aiȟáinkseh, inkshehakáaawask
101to seewaŋyáŋkAwaŋyákawaŋyáŋkAwaŋyáŋkAine, oqata, waqetaíkaaeerit
102to hearnaȟ’úŋnaȟ’úŋnaȟ’úŋnaȟ’úŋiikukkúatka'uk
103to know
(a fact)
slolyÁsdonyÁsdodyÁsdodyÁonshpeéhcheiita
104to thinkiyúkčaŋ, kéčhiŋ, ečhíŋ, awíyukčaŋawáčhiŋ, ečhíŋiyúkčaŋ, awíyukčaŋ, kéčhiŋ, ečhíŋ(ki)konspe, opemihahiliachiwickaa
105to smell
(sense odor)
ómnaómna, mnaómnaómnauwalahaha, *pinkahaara (ut...)
106to fearkȟokípȟAkhokíphAkhokíphAkȟokípȟAriru (uur...)
107to sleepištíŋmAištíŋmAištíŋmAištíŋmAhiyaniháwiitka
108to liveti, inina-ginebilaxpáakekus
109to diet’Át’Át’Át’Áochonka, tey(olaha)hurahac, kuut
110to killktéktéktéktékite, la(ka)tskihadappeékuutik
111to fightkhízAkhízAkhízAkhízAapak
112to hunt
(transitive)
tȟátȟe, wakhúl yÁ, wayéode, ihni, wanase, wotihnipaariisat
113to hitó, apȟÁapaó, apȟÁkohinank-he, kitedichítahik
114to cutkaksÁ, yuksÁ, paksÁ, waksÁkaksÁ, baksÁkaksÁ, yuksÁ, paksÁ, baksÁkaksÁ, yuksÁ, paksÁ, baksÁolashpe, lakashpe, la(ka)tkusha, katipáshkukacak
115to splitkasléčAkasdéčAkasdéčAkasdéčAlakasha, kati (chop)dappaxí; dútatchi (chop)rahkaka'us
116to stab
(or stick)
čhapȟÁčhaphÁčhaphÁčhapȟÁicakuusk (ut...)
117to scratch
(an itch)
yuk’éǧAyuk’ogayuk’éǧAilachke, konaqlotadúukaaxi, dúhkapitapirat
118to digk’Ák’Ák’Ák’Ádappaxíhuuhatawuh
119to swimnuŋwÁŋniwáŋnuŋwÁŋinabíiwihasa
120to flykiŋyÁŋkiŋyÁŋkiŋyÁŋkiŋyÁŋu'a (ir...)
121to walkmánimánimánimániopa, yaladíili; dée (to go)at, war, wuu
122to comeú, , glí, ú, , hdí, ú, , hdí, ú, , gdí, ho, hi, hala, qala, (a)la, ilehúua (ir...)
123to lie
(as on one's side)
ȟpáyA, yuŋkÁȟpáyA, waŋkÁxapí, iluxxúauuc, tacta, tiisa
124to sityaŋkÁyaŋka, íyotaŋka(mah)ananka, nanchekaawáachikus, wihak
125to standnážiŋnážiŋ(o)nenheiluúarik
126to turn
(change direction)
kawíŋǧAkawíŋǧaapitaarahak (ut...)
127to fall
(as in drop)
hiŋȟpáyAhiŋȟpáyahip'ehimpau'a (ir...), ukuk
128to givek’úk’ú(a)go, ogokuúuuh
129to hold
(in one's hand)
oyúspAoyúspa*skeahuk (ut...)
130to squeezeyušlí, -škičAt’iŋsa yúza, -skičaawaacic
131to rubpawíŋtApakíŋtaáxxaxxiritawi'at
132to washyužážayužážakulujaíisshuwihiikara'uk (ur...)
133to wipepakhíŋtApakíŋtarikatawihak
134to pullyutítaŋyutítaŋludidakaáawiciihkuk
135to pushpatítaŋpataŋ, patítaŋohinhnepáachilekuuca'is
136to throwkaȟ’ólkaȟoiyeyaawarik
137to tiekaškÁkaškaolohidaxchítawuh
138to sewkaǧéǧekaǧéǧeyeho(ha), ihohachikáachiicakuusk
139to countyawáyawáyilanahachimmíkitawuh
140to sayeyÁéyahahehe, sheétaka'u
141to singlowáŋdowáŋyameniye, *hadondáawee, baláxiraara'uk, kata'iir
142to playškátAškátaiiwaanníakusisaar
143to floatokáǧAókapota, ókaȟbokaugrehuucakusaa'at
144to flowkalúzAkadúzakiicu'at
145to freezeosní šíčAtasagya, tasakaarac
146to swellhuuta'a (ir...)
147sun, aŋpétu wí, aŋpetuwimináxxaashesakuru'
148moonhaŋwíhaŋwímimahe, minosa'bilítaachiiapaa
149starwičháȟpiwičhaŋȟpitabuninchkaihkáhuupírit
150watermníminí, mnímenibilíkiicu'
151rainmaǧážumaǧážuqawo'xalaácuhuuru'
152riverwakpáwakpáwanchiskahtakse, taksitaáashikicka
153lakeblémdébdéyetenkiwahaaru'
154sea
(as in ocean)
mniwáŋčaminiwáŋčayetankiwahaar
155saltmniskúyaminiskúyamachigonyonawa-xóosaka'it
156stoneíŋyaŋíŋyaŋnistek, histekbií, baáhpaa'wiwii'a
157sandčhasmúčhasmúkíwiktu'
158dustmakȟáblumakamdumakȟábdupuxxkéitkaaru'
159earth
(as in soil)
makȟámakhámakȟáaman(i)awáhuraaru'
160cloudmaȟpíyamaȟpiyamaqosiahpaaxácka'u'
161fogp’óminip’omanotihu (foggy)pihuu'u'
162skymaȟpíya, maȟpíya tȟómaȟpíyathomahahmanton'awaahaksu'
163wind
(as in breeze)
tȟatéthatétȟatémaminkle, maminkre, mangrehuutawirihuur
164snowhohiyebíiahuraa'u'
165icečháǧačháǧanonhanonq, mingirachahbulúxaraasiitu'
166smokešótašótaalákkuaaraawiisu'
167firepȟétaphétapȟétapajahp'echalápee, biláataruuc
168ashčhaȟótačaȟótaalapokkaraatuuhcu'
169to burn
(intransitive)
iléidéinawsingakahuurikaláxii
170roadčhaŋkúčaŋkú, očaŋkúhentkoqalíahatuur-
171mountainȟéȟé, pahataŋkashuq, ohekaawaxaawéwaawikii'ac, paa'u'
172redšášáshugahachut', achutihísshapahaat
173greentȟó, tȟózi, ziyátȟo, ziyatooto'lakonbimmaáhchiiataree'uus
174yellowsihahsishíilarahkataar
175whiteská, sáŋskáskahasan, asenichíataakaar
176blacksápAsápasabaasep', rahonishipítakaatiit
177nighthaŋhépihaŋyetuhaŋhépiosihiirisu'
178day
(daytime)
aŋpétuaŋpétuaŋpahompahenahampmaapá, baapísaak-
179yearómakȟa, waníyetuómaka, waníyeturikátihaaru'
180warm
(as in weather)
okȟátAkátaakateka, akatiyatawée (hot)awirit
181cold
(as in weather)
osnísni, osnísanichilíaraawaasit
182fulložúlaožúdaŋiaxpáshikaawakit
183newtȟéčatéčatiiraraa
184oldkáŋ, tȟaŋnílaehaŋna, káŋhohkaxaalíapakuu'at, pakuuht
185goodwaštéwašté(e)bi, (e)pi, api, ipi, bikenítchehiir
186badšíčAšíčaokayek(iken), kayik, *isi'
187rotten
(as, a log)
puŋpúŋpoŋpóŋraahuur, kawuu'at
188dirtyšápAšápaíaxxaaxiiaciicis (ut...)
189straightowótȟaŋlaowótaŋnapaasaat
190roundgmigmélahmiyaŋyaŋbush, walikaskunqchichiáxiriwiruu
191sharp
(as a knife)
pȟéattáicka'u
192dull
(as a knife)
t’ózAot’ózakatahiis
193smoothstoyélašdušduta, stostointkusxáapi (flat)kiiriks
194wetspáyAspáyakipaar
195dry
(adjective)
púzApúzaúuchitaahiis
196right
(correct)
wíčákȟAwičáka, owotaŋnaontse (to be real, true)kaáshi, táa(hi)liuúrariisit
197nearkhiyélakiyédaŋ, ikiyédaŋkaŋyélaaska, inkteáhtatahurar
198fartȟéhaŋltéhan, téhantuhenem (to be f.)awateéii'uut
199right
(side)
išláyataŋhaŋakapataŋhaŋoŋspeapataŋhanpiihkáwi'u' (arm)
200left
(side)
čhatkáyataŋhaŋčatka, napečatkakúsaksi'
201atektá, élektá-yahtée, chiisaa, ko, n
202inogná, mahélohná, mahénaginenkaa-
203with
(accompanying)
kičhí, óbkičí, om, -yaaák
204andnak’ak’ananigaslaahii
205ifháŋtaŋš, héčikiŋhaŋ, héčiŋhaŋli-
206becauseičhíŋnakašdakašii, dassheenkaátu'
207namečhažéčažédáashihisaask
208housethípitípitiyahatiashí, awaasúuakaaru'
209wallthitȟáhephiyatibosdataashhéelahkeuukatahaaru'
210deertȟáȟčatáȟčawita'úuxataa
211mouseitȟúŋkalahituŋkadaŋchiwáwuuliiírikis
212rabbitmaštíŋčalamaštíŋčatanyonyahaiischípárus
213eaglewaŋblíwaŋmdídéaxkaash,
dúuptakoische
riítahkaac
214spideritkómiuŋktomicaciks
215faceitéitétaluken, teiisácka'u'
216bodytȟaŋčháŋtaŋčáŋyuqtik, tesiaxúataríkta'u'
217navelčhekpáčekpadokaistéhparíwaacu'
218fingernapsú, napsúkazanapsúkazahakishkulíikskiicu'
219sick
(painful)
wayázaŋwayazaŋkawaginomaraata'u (painful)
220needletȟahíŋšpa čík’alatahíŋšpačík’adaŋsiistitpaat
221clothinghayápi, oígluzeheyakeopoqe (coat)baaaxuásseeraápi'u'
222thunderwakíŋyaŋwakiŋyaŋhotoŋtuhisuúkirir
223lightningwakȟáŋgliwakaŋhditabunitska, kopakseksepaawaapicisu'
224abovewaŋkátawaŋkanáakaackat
225belowkhúta, hukhúta, oȟláthekúya, ihukuya, ókaȟbiaxsáa (under)uktata-
226to coughhoȟpÁhoȟpaacikcak
227to buyopȟétȟuŋopetoŋkilomihaíaschilipaapuh
228to choosekaȟníǧA, pahíkaȟníǧa, čiŋchilakappíkusik
229to growičháǧAičáǧaapáalitatpaa (plants),
uuspaa (hair)
230to openyuǧáŋ (with hand)yuǧáŋlupetara-
231to stealmanúŋmanoŋmanoma, ilushaataalíta'uut
232to dreamiháŋblAwíhaŋmnaitki (ut...)
233to cryčhéyAčéyaqakachíaxi, íiwekikak
234to yawniyóyAiyówahaakiiwaaks
235to cooklol’íȟ’aŋohaŋ, špaŋyaŋ, wohaŋóossheearasik
236sixšákpešákpešápeagasp, akaspáka, akaawákskiksaapic
237sevenšakówiŋšakowiŋpéðǫǫpasagomsáhpuapitkusiksaapic
238eightšaglóǧaŋšahdoǧaŋšakdoǧaŋkiétoopapalandúupahpitawiksaapic
239ninenapčíyuŋkanapčiwaŋkagðébðǫ tse wį ðįgeksankhawátahpiruksiriiwaara
240tenwikčémnawikčemnagðébðǫpuchkpilákaruksiri'

Sources[edit]

 • New Lakota Dictionary. Ullrich, Jan F, ed. Lakota Language Consortium, 2008.
 • An English-Dakota Dictionary. Williamson, J. P. St. Paul: Minnesota Historical Society, 1992.
 • Osage Dictionary. Quintero, Carolyn. University of Oklahoma Press, 2009.
 • A Grammar of Crow: Apsáalooke Aliláau. Graczyk, Randolph. University of Nebraska Press, 2007.
 • Dictionary of the Crow language. Reed, George. Thesis. 1975. M.S. — Massachusetts Institute of Technology. Dept. of Foreign Literatures and Linguistics.
 • Tutelo (Yesanechi) Etymological Lexicon. Meuse, William. Netsanet, 2010.
 • A Dictionary of Skiri Pawnee. Douglas R. Parks and Lula Nora Pratt. University of Nebraska Press, 2008.

External links[edit]

English Wikipedia has an article on:
Wikipedia
Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic: ( Standard ArabicEgyptianPalestinianTunisianCypriot ) – Armenian – Aromanian – Assamese – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese: ( MandarinCantoneseGanMin NanMin DongOld Chinese ) – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch ( LimburgishLow SaxonZeelandic ) – Egyptian – English: ( OldMiddle ) – Elamite – Estonian – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – French ( Old French ) – Frisian – Friulian – Galician – Georgian – German – Greek: ( Modern GreekAncient Greek ) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian ( NeapolitanSicilian ) – Japanese – Javanese – Jizhao - Kashubian – Khmer – Korean – Kurdish – Latin - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Marathi – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian:  (BokmålNynorsk ) – Ojibwe – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese ( Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani – Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afro-Asiatic – Algonquian – Austro-Asiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Hokan – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Italian – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan:  Tibeto-BurmanTibeto-Burman (Nepal)Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan – South American – Tai–Kadai – Tungusic – Tupi–Guarani – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed Proto languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Basque – Proto-Indo-European – Proto-Japanese – Proto-Slavic – Vulgar Latin