Bjelorusio

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Esperanto[edit]

A user has added this entry to requests for verification(+)
If it cannot be verified that this term meets our attestation criteria, it will be deleted. Feel free to edit this entry as normal, but do not remove {{rfv}} until the request has been resolved.

Proper noun[edit]

Bjelorusio (accusative Bjelorusion)

 1. (dated) Belarus
  • 1956, The Worker Esperantist
   ... Rimarkinda estas la fakto,ke el Sovetio ,0rienta Germanio kaj Rumanio venas amasaj mendoj(ekz.el Minsk,la ĉefurbo de Bjelorusio por 300abonoj, el Tallin,la cefurbo de Estonio por 525 , Bukuresto ,la Ĉefurbo de Rumanio por 275 ktp. ) ...
  • 1959, Gaston Waringhien, Lingvo kaj vivo: Esperantologiaj eseoj
   Kiam en 1921 la angla registaro, el la mandatlando Mezopo- tamio, kreis la reĝlandon lrako; kiam en 1922 la Unio de So- vetaj Socialistaj Respublikoj difinis la aŭtonomajn respublikojn Ukrajno,1 Bjelorusio, Georgio, Azerbajĝano ktp; kiam en ...

Synonyms[edit]