Category:English words suffixed with -algia

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Recent additions to the category
 1. xiphoidalgia
 2. ophthalmalgia
 3. proctalgia
 4. podalgia
 5. pleuralgia
 6. ostealgia
 7. orchialgia
 8. odontalgia
 9. neuralgia
 10. metralgia
Oldest pages ordered by last edit
 1. hypoalgia
 2. hyperalgia
 3. arthralgia
 4. mastalgia
 5. scapulalgia
 6. coxalgia
 7. keratalgia
 8. myalgia
 9. otalgia
 10. odontalgia

» All languages » English language » Terms by etymology » Words by suffix » Words suffixed with -algia

English words ending with the suffix -algia.