Category:hy:Grammar

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Recent additions to the category
 1. ուղղական
 2. հարակատար
 3. թեքել
 4. գոյական
 5. վերջավորություն
 6. վերջադաս
 7. խոնարհում
 8. հոլովում
 9. խնդրառություն
 10. տրական
Oldest pages ordered by last edit
 1. նախադասություն
 2. օժանդակ բայ
 3. մակբայ
 4. շարահյուսություն
 5. ձեւաբանություն
 6. թեքում
 7. խոսքի մաս
 8. ներգոյական հոլով
 9. գործիական հոլով
 10. բացառական հոլով

» All languages » Armenian language » All topics » Communication » Language » Linguistics » Grammar

Armenian terms related to grammar.

Subcategories

This category has only the following subcategory.

P

Pages in category "hy:Grammar"

The following 107 pages are in this category, out of 107 total.