Category:hy:Lakes

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Recent additions to the category
 1. Թուն
 2. Սետի Սիդադիշ
 3. Գյոյգյոլ
 4. Ռիցա
 5. Չուդ լիճ
 6. Օնեգա լիճ
 7. Մեռյալ ծով
 8. Լադոգա
 9. Լադոգա լիճ
 10. Հուրոն
Oldest pages ordered by last edit
 1. Մեռյալ ծով
 2. Արալյան ծով
 3. Լադոգա լիճ
 4. Օնեգա լիճ
 5. Չուդ լիճ
 6. Սետի Սիդադիշ
 7. Կասպից ծով
 8. Սեւան
 9. Ուրմիա
 10. Կապուտան

» All languages » Armenian language » All sets » Names » Place names » Lakes

Armenian names of lakes