Higgs deeltje

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Dutch[edit]

Noun[edit]

Higgs deeltje n (plural Higgs deeltjes)

  1. (physics) Misspelling of Higgsdeeltje.
    Het Standaard Model van de elementaire deeltjes beschrijft de elementaire massa deeltjes, zoals quarks en elektronen, en de deeltjes die de krachten tussen die deeltjes overbrengen, zoals het foton voor de elektromagnetische kracht. Het Standaard Model is wiskundig correct als wordt aangenomen dat de deeltjes geen massa hebben. We weten dat er massa in het heelal is, dus er is een uitbreiding van het model bedacht die deeltjes massa kan geven. Die uitbreiding postuleert het bestaan van een veld dat de deeltjes koppelt aan het vacuüm. Bij die kracht hoort het nog niet aangetoonde Higgs deeltje.[1]
    The Standard Model of the elementary particles describes the elementary massive particles, such as quarks and electrons, and the particles which bring about the forces between these particles, such as the photon for the electromagnetic force. The Standard Model is mathematically correct when it assumes that the particles have no mass. We know that there is mass in the universe, thus there has been thought up an extension of the model which can give mass to particles. This extension postulates the existence of a field which couples the particles to the vacuum. To this force field belongs the not yet proven Higgs boson.

References[edit]