Index:Albanian/gj

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

The 115 words on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

A B C Ç D Dh E Ë F G Gj H I J K L Ll M N Nj O P Q R Rr S Sh T Th U V X Xh Y Z Zh


gja

 1. gjah n
 2. gjahtar *
 3. gjak n *
 4. gjakmarrja *
 5. gjakmarrje n
 6. gjakos *
 7. gjalpë n *
 8. gjallë * *
 9. gjarpër n *
 10. gjashtë num * *
 11. gjashtëdhjetedy num
 12. gjashtëdhjetegjashtë num
 13. gjashtëdhjetekatër num
 14. gjashtëdhjetenëntë num
 15. gjashtëdhjetenjë num
 16. gjashtëdhjetepesë num
 17. gjashtëdhjeteshtatë num
 18. gjashtëdhjetetetë num
 19. gjashtëdhjetetre num
 20. gjashtëdhjetë num *
 21. gjashtëdhjetë e dy *
 22. gjashtëdhjetë e një *
 23. gjashtëkëndësh *
 24. gjashtëmbëdhjetë num *
 25. gjatë adj *
 26. gjatësi *

gje

 1. gjej v
 2. gjelbër adj *
 3. gjeli i detit *
 4. gjeli i egër *
 5. gjeli lirë *
 6. gjemb n
 7. gjenealogji n
 8. gjenetik adj
 9. gjenetikë n
 10. gjenocid n
 11. gjenocidi *
 12. gjeografi n
 13. gjeolog n
 14. gjeologji n
 15. gjeologjik adj
 16. gjeologjikisht adv
 17. gjeometri n *
 18. gjeometrik adj
 19. gjeometrikisht adv
 20. Gjeorgjia *
 21. gjeraqina *
 22. gjeraqina e shkurtës *
 23. gjerdan *
 24. gjerë * *
 25. Gjergj *
 26. Gjermania proper *
 27. gjermanishte *
 28. gjethe n *

gjë

 1. gjë n
 2. gjë e shëmtuar *

gji

 1. gji *
 2. Gjibraltari proper *
 3. gjilpërë n *
 4. gjilpërë me kokë *
 5. gjimbajtëse *
 6. gjinore n
 7. gjirafë *
 8. Gjirokastër *
 9. gjitar n adj
 10. gjithashtu adv
 11. gjithçka pronoun
 12. gjithë adj *
 13. gjithëkombëtar *
 14. gjithësi n

gjo

 1. gjoks n *
 2. Gjon *
 3. gjon n

gju

 1. gju n
 2. gjuaj v *
 3. gjuetar *
 4. gjueti *
 5. Gjuha afare *
 6. gjuha angleze *
 7. gjuha arabe *
 8. Gjuha aymara *
 9. gjuha bjelloruse *
 10. gjuha boshnjake *
 11. gjuha bullgare *
 12. gjuha estoneze *
 13. gjuha finlandeze *
 14. gjuha frënge *
 15. gjuha hebraike *
 16. gjuha holandeze proper *
 17. gjuha hungareze *
 18. gjuha indoneziane *
 19. gjuha italiane *
 20. gjuha japoneze *
 21. gjuha kroate *
 22. gjuha norvegjeze *
 23. gjuha perse *
 24. gjuha polake *
 25. gjuha portugeze *
 26. gjuha rumune *
 27. gjuha ruse *
 28. Gjuha spanjolle *
 29. gjuha suedeze *
 30. gjuha turke *
 31. gjuha Xhosa *
 32. gjuhë n * *
 33. gjuhë e nënës n
 34. gjuhë programimi * *
 35. gjuhësi n *
 36. gjuhësisht adv
 37. gjuhësor adj
 38. gjumashi i majmë *
 39. gjumë n *

gjy

 1. gjysmë n *
 2. gjysh n * * *
 3. gjyzlykë *