Index:Albanian/n

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

The 118 words on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

A B C Ç D Dh E Ë F G Gj H I J K L Ll M N Nj O P Q R Rr S Sh T Th U V X Xh Y Z Zh


na

 1. na ishte njëherë *
 2. namazi *
 3. Namibia *
 4. nate *
 5. natë n *
 6. NATO *
 7. natrium n *
 8. natyrë *
 9. natyrisht * *
 10. natyrshëm adj adv
 11. natyshëm *

nd

 1. ndajfolje n *
 2. ndalem v
 3. ndaloj v
 4. ndarje *
 5. ndershmëri *
 6. ndëgjoj *
 7. ndër prep
 8. ndër- prefix
 9. ndërkombëtar adj
 10. ndërlikoj v
 11. ndërmjet prep adv
 12. ndëryjor adj *
 13. ndëryjore *
 14. ndërresa *
 15. ndihmes *
 16. ndihmë n *
 17. ndihmoj v
 18. ndjek *
 19. ndjesi n
 20. ndodhë *
 21. ndodhi n
 22. ndonjëherë adv *
 23. ndoshta adv * *
 24. ndryshëm adj
 25. ndryshim n *
 26. ndryshohem v
 27. ndryshoj v
 28. ndyrë *

ne

 1. ne pronoun *
 2. nektarinë n
 3. neodim *
 4. neon *
 5. Nepalese *
 6. Nepalisht *
 7. neptun *
 8. nesër adv *
 9. neutral *
 10. nevrikos *
 11. New Delhi *
 12. Nexhat proper

 1. pronoun *
 2. nën prep
 3. nënë n *
 4. nënkuptoj v
 5. nënpunës n
 6. nënshkrim *
 7. nëntë num * *
 8. nëntëdhjetë *
 9. nëntëmbëdhjetë num
 10. nëntor *
 11. nënvete *
 12. nëpër prep
 13. nëse *
 14. në-shenjë *

ng

 1. nga prep *
 2. ngacmoj v
 3. ngadalë *
 4. nga pak adv
 5. ngre v
 6. ngrihem v
 7. ngrij *
 8. ngritje n
 9. ngul *
 10. ngurtësoj *

ngj

 1. ngjalë n
 2. ngjashëm adj
 3. ngjyrë n *
 4. ngjyrë alle *
 5. ngjyrues i kuq *

ni

 1. nikel *
 2. Nikolla *
 3. nina-nanë *
 4. niob n *
 5. nip n *
 6. nis *
 7. nishan * *
 8. Nishi *
 9. nitrogjenit *

no

 1. nobelium *
 2. noçkë n *
 3. Norvegjia *
 4. not n
 5. notoj v *

nu

 1. nuk adv *
 2. nuk e di phrase *
 3. nuk flas anglisht *
 4. nuk flas rusisht *
 5. nuk jam fetar *
 6. nuk jam fetare *
 7. nuk ka perse *
 8. nuk kuptoj *
 9. nuk mendoj kështu *
 10. nuk mund të bëj diçka me të *
 11. numër n
 12. numri njëjës n *
 13. numri shumës n
 14. nuse n *
 15. nuse e lalës *

nx

 1. nxehtë adj *
 2. nxehtësi n *
 3. nxënës *
 4. nxis *
 5. nxitoj *
 6. nxiton *
 7. nxjerr v

ny

 1. nyja gordiane *
 2. nyjë *