Index:Albanian/sh

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

The 162 words on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

A B C Ç D Dh E Ë F G Gj H I J K L Ll M N Nj O P Q R Rr S Sh T Th U V X Xh Y Z Zh


sh sha she shë shf shi shk shm sho shp shq sht shu shy

sh

 1. sh- prefix
sh sha she shë shf shi shk shm sho shp shq sht shu shy

sha

 1. shah n *
 2. shahist n *
 3. shah mat *
 4. shalë n *
 5. shalqi *
 6. shandan *
 7. sharje *
 8. sharrë n
 9. sharrë dore *
 10. shat n *
sh sha she shë shf shi shk shm sho shp shq sht shu shy

she

 1. shegë n *
 2. shejtan n
 3. shekull n *
 4. shelg n *
 5. shembull n *
 6. shemtuar *
 7. shenjë *
 8. shenjtë adj *
 9. sheqer n *
 10. sheqer diabetik *
 11. sheqerkë * *
 12. sherbet n
 13. sherpa *
 14. shes *
sh sha she shë shf shi shk shm sho shp shq sht shu shy

shë

 1. -shëm suffix
 2. shëndet n int *
 3. shëndetshëm n
 4. shënoj *
 5. shërbëtor *
 6. shërbëtore *
 7. shërbim *
 8. shët *
sh sha she shë shf shi shk shm sho shp shq sht shu shy

shf

 1. shfryrë *
 2. shfuqizim n
 3. shfuqizoj v
sh sha she shë shf shi shk shm sho shp shq sht shu shy

shi

 1. shi n *
 2. Shifra *
 3. shigjetar n *
 4. Shigjetari proper *
 5. shigjetë n *
 6. shijshëm adj
 7. shikoj v *
 8. shiringë *
 9. shirit magnetik *
 10. shirit ngjitës *
 11. shishe n *
 12. shitës n * * *
sh sha she shë shf shi shk shm sho shp shq sht shu shy

shk

 1. shkaba *
 2. shkabë *
 3. shkak n
 4. shkalla krahasore *
 5. shkalla pohore *
 6. shkalla sipërore *
 7. shkallë * *
 8. shkathët adj
 9. shkencë n
 10. shkencërisht adv *
 11. shkencëtar n
 12. shkencor adj *
 13. shkëlqej v
 14. shkëlqyeshëm adj
 15. shkëmb n *
 16. shkëndijë n
 17. shkërdhej v *
 18. shkërdhyeshëm adj *
 19. shkollë n *
 20. shkop *
 21. shkrep *
 22. shkretë adj
 23. shkretëroj v
 24. shkretnoj v
 25. shkretoj v
 26. shkronjë n *
 27. shkruaj v
 28. shkruan *
 29. shkumë *
 30. Shkupi proper *
 31. shkurta *
 32. shkurti *
sh sha she shë shf shi shk shm sho shp shq sht shu shy

shm

 1. shmang *
 2. shmangem *
sh sha she shë shf shi shk shm sho shp shq sht shu shy

sho

 1. shoh v *
 2. shok n *
 3. shoqe n
 4. shoqëri * *
sh sha she shë shf shi shk shm sho shp shq sht shu shy

shp

 1. shpall v *
 2. shpallje n
 3. shpargull *
 4. shpatë n *
 5. shpatull n
 6. shpejt *
 7. shpejtësi n
 8. shpejtësia e dritës n * *
 9. shpellë n *
 10. shpesh *
 11. shpie v
 12. shpifur *
 13. shpirt n *
 14. shpirtëroj v
 15. Shpirti i Shenjtë *
 16. shpjegoj v *
 17. shpoj *
 18. shportë n *
 19. shpresë n *
 20. shpresoj v
 21. shpreson *
 22. shpues *
 23. shputë *
sh sha she shë shf shi shk shm sho shp shq sht shu shy

shq

 1. shqeme *
 2. shqetësi *
 3. shqetësim * *
 4. shqetësoj * * * *
 5. shqetësuar *
 6. shqetësues * * *
 7. shqip adj
 8. Shqipëri proper
 9. shqipëroj v
 10. shqiponja *
 11. shqiponja e malit *
 12. shqiponjë n
 13. shqiptar adj n *
 14. shqiptim *
 15. shqopë *
sh sha she shë shf shi shk shm sho shp shq sht shu shy

sht

 1. shtagë n *
 2. shtatë adj * *
 3. shtatëdhjetë *
 4. shtatëmbëdhjetë num
 5. shtator *
 6. shtazë n
 7. shteg n *
 8. shtegtoj v
 9. shtet n
 10. Shtete e Bashkuara të Amerikës *
 11. Shtetet e Bashkuara të Amerikës proper
 12. shtëpi n * *
 13. shtëpiak adj
 14. shtëpi publike *
 15. shtog *
 16. shtrat n *
 17. shtrat i varur *
 18. shtrembër adj *
 19. shtrembërim n
 20. shtrembëroj v
 21. shtrigë *
 22. shtyllë n *
sh sha she shë shf shi shk shm sho shp shq sht shu shy

shu

 1. shumë adv determiner *
 2. shumëgjuhësh adj *
 3. shumëkëmbësh *
 4. shumëkëndësh *
 5. shumëngjyrësh adj *
 6. shumës *
 7. shuplakë *
 8. shurdh adj
 9. shurdhët adj
 10. shurdhoj v
 11. shurdhuar participle
 12. shurup *
 13. shurrë *
 14. shurrohem v
 15. shurroj v
sh sha she shë shf shi shk shm sho shp shq sht shu shy

shy

 1. shyt adj
sh sha she shë shf shi shk shm sho shp shq sht shu shy