Index:Bulgarian/з

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

з

 1. з letter

за

 1. за prep * *
 2. забава n * *
 3. забавен * * * * *
 4. забавление * * *
 5. забавлявам * *
 6. забавлявам се *
 7. забавям * *
 8. забавяне *
 9. забележим * * * *
 10. забелязвам * * * * *
 11. забелязване *
 12. заблуда *
 13. заблуден *
 14. заблуждавам * *
 15. заблуждаващ *
 16. заблуждение *
 17. забода v
 18. забождам v
 19. заболяване *
 20. заболял *
 21. забрава n
 22. забравя v *
 23. забравям v *
 24. забрана n *
 25. забранен *
 26. забранена зона *
 27. забранителен adj
 28. забраня v
 29. забранявам v * *
 30. забременея v *
 31. забременявам v *
 32. забулена сова * *
 33. забърквам * * *
 34. заведа v
 35. завеждам v
 36. завеждащ *
 37. заверка *
 38. заверявам *
 39. завеса *
 40. завещавам * *
 41. завещание *
 42. завивам * *
 43. завиден *
 44. завиждам * *
 45. завирам v *
 46. зависещ *
 47. зависим *
 48. зависимост * *
 49. завист *
 50. завистлив *
 51. завладявам *
 52. завлека v
 53. завличам v
 54. завод *
 55. завоевание *
 56. завоевател n *
 57. завой *
 58. завоювам *
 59. завра v
 60. за всякакви неща *
 61. завчера *
 62. за възрастни *
 63. завързвам очите на *
 64. завъртулка *
 65. завършвам * * *
 66. завършвам наравно *
 67. завършване * * * * *
 68. завършек * *
 69. завършен *
 70. завършеност *
 71. загадка * *
 72. загадъчен * *
 73. загасване *
 74. загатвам *
 75. загатване * *
 76. загатващ *
 77. загивам v
 78. загина v
 79. заглавие *
 80. заглушавам * * *
 81. заглъхвам *
 82. загнивам *
 83. заговарям *
 84. заговор *
 85. заговорник *
 86. заговорнича *
 87. заготовка *
 88. заградено поле *
 89. заграждам *
 90. Загреб *
 91. загреба v
 92. загребвам v
 93. загрижен * * *
 94. загриженост * *
 95. загръщам *
 96. загубвам v *
 97. загуби *
 98. загубил надежда *
 99. загубя v
 100. зад * * * *
 101. за да conj *
 102. за да не conj
 103. задача * *
 104. задвижвам * *
 105. задгробен живот *
 106. заделям *
 107. заден *
 108. заден вход *
 109. заден план *
 110. задигам * *
 111. зад игла *
 112. задкулисен *
 113. зад кърмата *
 114. задна страна *
 115. заднешком adv
 116. задник * * * *
 117. задница *
 118. заднишком *
 119. задно салто *
 120. задоволен *
 121. задоволителен *
 122. задоволявам *
 123. задрасквам * *
 124. задръствам *
 125. задръстване * * *
 126. задух *
 127. задушавам * * *
 128. задушавам се *
 129. задушевен *
 130. задълбочавам *
 131. задълбочавам се *
 132. задълбочен *
 133. задължавам * *
 134. задължен * *
 135. задължение *
 136. задължителен * * *
 137. задънен *
 138. задънена улица * * *
 139. задържам * * *
 140. задържан *
 141. задържане * * * *
 142. задъхан * *
 143. задъхвам се *
 144. задъхващ се *
 145. задявам се *
 146. задявка *
 147. заедно * *
 148. за еднократна употреба * *
 149. заек n * *
 150. заеквам *
 151. заекна *
 152. заем *
 153. заема *
 154. заемам * * * *
 155. заемам се *
 156. заемка *
 157. зает * *
 158. заздравявам *
 159. заздравяване *
 160. заземявам *
 161. заземяване *
 162. зазоряване *
 163. зазорява се *
 164. за известно време *
 165. за износ *
 166. зайка n
 167. зайчар *
 168. закалявам * *
 169. закалявам се *
 170. закаляване *
 171. закачам * *
 172. закачам се * *
 173. закачане *
 174. закачвам *
 175. закачка *
 176. закачлив *
 177. заклевам се *
 178. заклеймявам * *
 179. заклет *
 180. заключавам * *
 181. заключен *
 182. заключение * *
 183. заключителен * *
 184. закова v
 185. заковавам v
 186. закон n * *
 187. закон на Хъбъл *
 188. законопроект *
 189. закопчавам * *
 190. закопчалка * *
 191. закоравял *
 192. закотвям * *
 193. закрепвам * * *
 194. закрепвам с болт *
 195. закривам * *
 196. закриване * * *
 197. закрила *
 198. закрит *
 199. закупувам v
 200. закупя v
 201. закусвам v *
 202. закуска n *
 203. закуся v
 204. закърпвам *
 205. закъснение *
 206. закъснял *
 207. закъсняла реакция *
 208. зала * *
 209. залавям се *
 210. залеж * *
 211. залеж от каменни въглища *
 212. залесявам * * *
 213. залесяване *
 214. залив n *
 215. заливам *
 216. заливче *
 217. заличавам * * *
 218. заличаване *
 219. залог * *
 220. заложна къща *
 221. залоствам *
 222. залутан *
 223. залъгалка *
 224. заляза v
 225. залязвам v
 226. залят *
 227. замайвам * *
 228. замайване *
 229. замаскирвам *
 230. замах n
 231. замаян *
 232. замаяност * *
 233. замбиец *
 234. замбийка *
 235. замбийски *
 236. Замбия *
 237. заменям *
 238. замествам *
 239. заместник *
 240. замета v
 241. заминавам *
 242. заминаване *
 243. замирам v
 244. замислям * * * *
 245. замитам v
 246. замра v
 247. замрежвам *
 248. замръзване *
 249. замръквам *
 250. замъглен * *
 251. замъглявам *
 252. замък n *
 253. замърсител *
 254. замърсявам * *
 255. замърсяване * *
 256. замяна * *
 257. занапред *
 258. занасям v
 259. занаят n * *
 260. занаятчия *
 261. занеса v
 262. занимавам *
 263. занимание *
 264. занимателен *
 265. занитвам *
 266. зановец *
 267. заобикалки *
 268. заобикалям * * * * * *
 269. заобикаляне * *
 270. заобикалящ *
 271. заоблачавам се *
 272. заоблачен *
 273. за оплакване *
 274. заора v
 275. заоравам v
 276. заострен *
 277. заострям *
 278. запад n
 279. западам *
 280. западане *
 281. западен adj
 282. Западна Бенгалия *
 283. Западна Европа *
 284. Западна Сахара proper *
 285. Западна Фламандия *
 286. запазвам * *
 287. запазвам се * *
 288. запалвам v * * * *
 289. запален *
 290. запалим *
 291. запалка n *
 292. запаля v
 293. запас *
 294. запасвам *
 295. запек *
 296. запека v
 297. запетая *
 298. запирам v *
 299. запирам се *
 300. записвам * *
 301. записвам се *
 302. запитване *
 303. запичам v
 304. заплата * *
 305. заплаха *
 306. заплаша v
 307. заплашвам v * *
 308. заплета v
 309. заплетеност *
 310. заплитам v
 311. заповед * * * *
 312. заповеднически *
 313. заповядай *
 314. заповядам v
 315. заповядвам v * *
 316. заподозирам v
 317. заподозра v
 318. запознавам *
 319. запой *
 320. започвам v * *
 321. започвам война *
 322. започвам на чисто *
 323. започна v
 324. запра v
 325. запреда v
 326. запрещение *
 327. запридам v
 328. заприщвам *
 329. запушалка *
 330. запушвам *
 331. запушвам пукнатини *
 332. запушване *
 333. зар *
 334. заработвам *
 335. заравям * *
 336. заради *
 337. зараза *
 338. заразен *
 339. заразителен * *
 340. заразна болест *
 341. зарасличе *
 342. зарган *
 343. зарева v
 344. заревавам v
 345. заредя v
 346. зареждам v * *
 347. зарека v
 348. заричам v
 349. зародиш *
 350. заряд n *
 351. засада *
 352. заседнал *
 353. засека v
 354. засенчвам * *
 355. засилвам *
 356. засичам v
 357. заслепявам * *
 358. заслепяващ *
 359. заслуга *
 360. заслужа v
 361. заслужавам v * *
 362. заслужаващ *
 363. заслужаващ доверие *
 364. заслужен *
 365. заслужено *
 366. заспал *
 367. заспивам v
 368. заспя v
 369. засрамвам * *
 370. засрамен * *
 371. засраменост *
 372. заставям * *
 373. застаряващ *
 374. застиване *
 375. застилам *
 376. застой *
 377. застраховка *
 378. застрашен *
 379. застъпвам се за *
 380. застъпничество *
 381. засукан *
 382. засягам * *
 383. засядам *
 384. затварям * *
 385. затваряне *
 386. затвор * *
 387. затворен * *
 388. затворник n *
 389. затвърждавам *
 390. затека v
 391. затихвам *
 392. затихване *
 393. затичам v
 394. затишие *
 395. затлъстяване *
 396. заточавам * *
 397. заточение * *
 398. заточеник * *
 399. затреса v
 400. затрисам v
 401. затруднение * * * * *
 402. затруднено дишане *
 403. затруднявам * * *
 404. затрупвам *
 405. затъмнение n * *
 406. затъмнявам * *
 407. захапвам v *
 408. захапка * *
 409. захапя v
 410. захар n *
 411. захарен памук *
 412. захарна тръстика *
 413. захарно цвекло *
 414. захаросан *
 415. захаросвам *
 416. захващам *
 417. захвърлям * * *
 418. захвърляне *
 419. захлас *
 420. заход *
 421. зацапвам *
 422. зацепвам * *
 423. зацепващ *
 424. зачевам v *
 425. зачеване *
 426. зачена v
 427. зачервен * *
 428. зачерквам * *
 429. зачета v
 430. зачитам v
 431. зашеметен * *
 432. зашеметена * *
 433. зашеметени *
 434. зашеметявам *
 435. зашивам v
 436. зашия v
 437. защипвам *
 438. защита * * *
 439. защитавам * * * * *
 440. защитен *
 441. защитна обвивка *
 442. защитник * * * * *
 443. защо adv *
 444. защото * *
 445. заявление * * *
 446. заявявам * * *
 447. заявявам под клетва *
 448. заявяване *
 449. заядлив * *
 450. заяждам *
 451. заяждам се *
 452. заяждане *

зв

 1. звателен падеж *
 2. звезда n *
 3. звезден * *
 4. звезден лъч *
 5. зверски * * *
 6. зверство *
 7. звук n *
 8. звуков *
 9. звучен *
 10. звън *
 11. звънец n *
 12. звънтеж *
 13. звънтя * *
 14. звъня * *
 15. звяр n * *

зд

 1. здание * * *
 2. здрав adj
 3. здраве *
 4. здравей int * *
 5. здравец *
 6. здравословен *
 7. здрасти int *
 8. здрач * *

зе

 1. зеаборгий *
 2. зебло *
 3. зебра n *
 4. зеле *
 5. зелен adj *
 6. зелена мухоморка *
 7. зелен камък *
 8. зелен кълвач *
 9. зеленчук *
 10. земеделец * *
 11. земен * *
 12. земен, светски *
 13. земеровка *
 14. земетресение n *
 15. земетръсен adj
 16. землемер *
 17. земляк *
 18. землянка *
 19. земна пчела *
 20. земноводно *
 21. Земя *
 22. земя * * * *
 23. зепто- *
 24. зестра *
 25. зет n *
 26. зета- *

зи

 1. зидар n *
 2. зидарка n
 3. зима n *
 4. Зимбабве *
 5. Зимни олимпийски игри *

зл

 1. златен adj *
 2. златист *
 3. златно сечение *
 4. злато n *
 5. златоносен *
 6. зле * *
 7. зло * *
 8. злоба *
 9. злобен * * * *
 10. зловещ * *
 11. злодей n *
 12. злополука * *
 13. злорадство *
 14. злословец n
 15. злословник *
 16. злословя *
 17. злостен *
 18. злоти *
 19. злоупотреба * * *
 20. злоупотребя v
 21. злоупотребявам v * * *

зм

 1. змеица n
 2. змей n *
 3. змийски *
 4. змиорка n *
 5. змия n * * *
 6. змиярник *

зн

 1. знак * *
 2. знак за високо напрежение *
 3. знакопроменлив *
 4. знаме n * * * *
 5. знаменател *
 6. знамение *
 7. знаменит * *
 8. знаменитост *
 9. знание * *
 10. знача *
 11. значение * *
 12. значителен adj * *
 13. значително *
 14. значка *
 15. зная v *

зо

 1. зова v
 2. зона *
 3. зоологическа градина *
 4. зоология *
 5. зооморфизъм *
 6. зоопарк *
 7. зора *
 8. зори *
 9. Зороастризъм *
 10. зорък *

зр

 1. зра v
 2. зрак n
 3. зрелищно представление *
 4. зрение *
 5. зрител *
 6. зрително поле *
 7. зрънце *

зу

 1. зубря *
 2. зубър *
 3. зумер *

зъ

 1. зъб n *
 2. зъбен *
 3. зъбен камък *
 4. зъбер *
 5. зъбец n * *
 6. зъби *
 7. зъбно колело * *
 8. зъбобол *
 9. зъболекар n *
 10. зъболекарка n
 11. зъболекарски adj *
 12. зъл adj * * *
 13. зърнастец *
 14. зърнени храни *
 15. зърно n * * *