Index:Bulgarian/о

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

об

 1. Об *
 2. обаждам се *
 3. Обама *
 4. обаяние *
 5. обвивам *
 6. обвивка *
 7. обвинение * * *
 8. обвинител *
 9. обвинителен *
 10. обвиня v
 11. обвинявам v * * * * * *
 12. обвиняващ *
 13. обвиняем * * *
 14. обвързан *
 15. обвързаност *
 16. обвързвам се *
 17. обвързване *
 18. обгарям * * *
 19. обгаряне *
 20. обграждам *
 21. обгръщам * *
 22. обед *
 23. обединен *
 24. Обединени Арабски Емирства proper *
 25. обединение * * *
 26. Обединеното кралство *
 27. обединявам * * *
 28. обединявам се *
 29. обединявам се в клуб *
 30. обединяване * *
 31. обеднял *
 32. обезболявам *
 33. обезболяващ *
 34. обезглавя v
 35. обезглавявам v * *
 36. обезглавяване *
 37. обеззаразявам *
 38. обеззаразяване *
 39. обезкосмявам *
 40. обезкосмяване *
 41. обезкостявам * *
 42. обезкуражавам * * * *
 43. обезлистявам *
 44. обезлистяване *
 45. обезлюдявам *
 46. обезобразен *
 47. обезобразявам *
 48. обезобразяване *
 49. обезоръжавам *
 50. обезплътявам *
 51. обезпокоен *
 52. обезпокоявам *
 53. обезсилвам * *
 54. обезсилване * *
 55. обезсмъртя v
 56. обезсмъртявам v
 57. обезсърчавам * * * *
 58. обезсърчен *
 59. обезцветявам *
 60. обезцветявам се *
 61. обезцветяване на кожата *
 62. обезценявам *
 63. обезценяване *
 64. обезщетение * *
 65. обезщетявам *
 66. обект *
 67. обелвам *
 68. обелвам кора на *
 69. обем * *
 70. обемист * * * *
 71. обесвам v
 72. обеся v
 73. обещавам v
 74. обещание n *
 75. обещая v
 76. обзаведа v
 77. обзавеждам v * *
 78. обзалагам се *
 79. обида * * *
 80. обиден *
 81. обидчив *
 82. обиждам * * *
 83. обикалям *
 84. обикаляне *
 85. обикновен * * * * * * *
 86. обикновена *
 87. обикновена кукувица *
 88. обикновено *
 89. обиколен * *
 90. обиколен път *
 91. обиколка * * *
 92. обилен * * *
 93. обилие *
 94. обирам *
 95. обитавам * *
 96. обитател *
 97. обица *
 98. обич n * *
 99. обичаен *
 100. обичай * *
 101. обичайно *
 102. обичам v * * *
 103. обичам те phrase *
 104. обичан *
 105. обкова v
 106. обковавам v
 107. обкръжавам * * *
 108. облага *
 109. облагаем *
 110. облагаем с мито *
 111. облагам *
 112. облагане *
 113. облагородявам *
 114. обладан от зъл дух *
 115. облак n *
 116. област * * * * * * * *
 117. облачен *
 118. облека v
 119. облекло * * * * * *
 120. облекчавам * * * * *
 121. облекчаване *
 122. облекчение *
 123. обливане *
 124. облигация *
 125. облицовка * *
 126. обличам v * * * * * * *
 127. обличам се *
 128. обличам топло *
 129. обличане *
 130. облог n *
 131. обменно бюро *
 132. обмислен * *
 133. обмислям * * * *
 134. обмисляне * *
 135. обмяна n
 136. обнадеждавам *
 137. обноски *
 138. обогатявам *
 139. обогатяване * *
 140. ободрителен * *
 141. ободрявам * * *
 142. ободряване *
 143. обожавам *
 144. обожаем *
 145. обожание *
 146. обожател *
 147. обожествявам *
 148. обожествяване *
 149. обозначавам * *
 150. обозначение *
 151. обой *
 152. обор *
 153. оборвам * *
 154. оборот *
 155. оборски тор *
 156. оборудвам * *
 157. оборудване * * *
 158. обоснова v
 159. обосновавам v
 160. обособеност *
 161. обработвам * *
 162. обработка *
 163. образ *
 164. образец * * *
 165. образовам *
 166. образование *
 167. образованост n
 168. образувам * *
 169. образувам комплекс *
 170. образуващ *
 171. образцов *
 172. обрасъл с храсти *
 173. обратен * * *
 174. обратим *
 175. обратна теорема *
 176. обратно adv * * *
 177. обратно на *
 178. обращение *
 179. обреден *
 180. обрека v
 181. обременителен *
 182. обременявам * * * *
 183. обременяващ *
 184. обрив *
 185. обрисувам *
 186. обрисуване *
 187. обричам v *
 188. обръч *
 189. обръщам * *
 190. обръщам внимание * *
 191. обръщам наопаки *
 192. обръщам напреко на вятъра *
 193. обръщам се * * *
 194. обръщам се към * *
 195. обръщам се напреко на вятъра *
 196. обръщане *
 197. обръщане наопаки *
 198. обръщение n *
 199. обряд n * *
 200. обрязвам *
 201. обрязване *
 202. обсадна кула *
 203. обсаждам * *
 204. обсег *
 205. обсерватория *
 206. обслужвам *
 207. обстановка * *
 208. обстоятелство *
 209. обсъдя v
 210. обсъждам v * *
 211. обсъждане * *
 212. обтяжка *
 213. обувка * *
 214. обувки *
 215. обуздавам *
 216. обуздаване *
 217. обуча v
 218. обучавам v * * *
 219. обучавам се *
 220. обучителни трудности *
 221. обуща n
 222. обущар * *
 223. обхванат от благоговеен страх *
 224. обхват * * * *
 225. обхващам * * * * *
 226. обширен * * * * *
 227. общ * * * *
 228. обща спалня *
 229. общежитие *
 230. обществен *
 231. обществена тоалетна *
 232. обществен транспорт *
 233. общество * *
 234. общителен * *
 235. Общност на независимите държави *
 236. общо *
 237. общодостъпен * *
 238. общоприет *
 239. общувам * * *
 240. общуване * * *
 241. объл камък *
 242. объркан * * * * * * * * *
 243. обърканост *
 244. обърквам * * * * * * * * * * * * * *
 245. объркване * * * * *
 246. объркващ *
 247. обява *
 248. обявим *
 249. обявление * *
 250. обявявам * * * *
 251. обявявам тревога *
 252. обявяване на тревога *
 253. обяд *
 254. обядвам * *
 255. обяздване *
 256. обяснение * *
 257. обяснителна бележка *
 258. обясня v
 259. обяснявам v * *

ов

 1. овен n *
 2. овлажнявам *
 3. овлажняващ *
 4. овошка n * *
 5. овощия n
 6. овсига *
 7. овца n * *
 8. овчар n *
 9. овчарски *
 10. овчи adj
 11. овъглявам * *
 12. овъгляване *

ог

 1. огледало n *
 2. оглупявам *
 3. оглушавам *
 4. оглушителен * *
 5. огнехвъргачка *
 6. оголвам * *
 7. оголен *
 8. огорчавам *
 9. огорчение * *
 10. огорчено adv v
 11. ограбвам *
 12. ограбване *
 13. оградено място * *
 14. ограничавам * * * * * * * *
 15. ограничен * * * *
 16. ограничение * * *
 17. огромен * * * *
 18. огромна вълна *
 19. огузи *
 20. огъвач *
 21. огън n * *
 22. огънат *
 23. огърлица *

од

 1. ода n
 2. одежда *
 3. Одеса *
 4. одеяло n *
 5. одеяние n *
 6. одирам * *
 7. одиране *
 8. одит *
 9. одитирам *
 10. одобрение *
 11. одобрително възклицание *
 12. одобря v
 13. одобрявам v * * * *
 14. одобрявам бурно *
 15. одрасквам *
 16. одушевен *

ож

 1. оженен *
 2. оживен * * * *
 3. оживление *
 4. оживявам *
 5. ожулвам * *
 6. ожулване * * *

оз

 1. озаглавя v
 2. озаглавявам v *
 3. озадача v
 4. озадачавам v *
 5. озадачаване *
 6. оздравявам *
 7. оздравяване *
 8. оздравяващ *
 9. ознаменувам *
 10. означавам * * * *
 11. означаване *

ок

 1. ок * *
 2. окабелявам *
 3. окантвам *
 4. окачвам *
 5. океан * *
 6. Океания *
 7. окичвам * *
 8. Оклахома *
 9. оклеветявам *
 10. око n *
 11. окови *
 12. око за око, зъб за зъб *
 13. околен * * *
 14. околия *
 15. околна среда *
 16. около * * *
 17. околовръстен път *
 18. околосветско плаване *
 19. окончание *
 20. окончателен * * *
 21. окрада v
 22. окрадвам v
 23. окраска *
 24. окръг * *
 25. окръжавам *
 26. окръжение * *
 27. окръжност *
 28. окситански *
 29. Оксфорд *
 30. октомври n *
 31. октопод n *
 32. окултизъм *
 33. окуляр *
 34. окуражавам * *
 35. окуражаващ *
 36. окуча *
 37. окучвам *
 38. окървавен *
 39. окървавявам *
 40. окъсан *
 41. окъснял *

ол

 1. Оливия *
 2. олигарх n
 3. Олимп *
 4. Олимпийски игри *
 5. олио *
 6. олицетворение * *
 7. олицетворявам *
 8. оловно белило *
 9. олово n *
 10. олтар *
 11. Олтън *
 12. олук *
 13. Олщин *

ом

 1. ом *
 2. омагьосвам * * * *
 3. омагьосване *
 4. омайвам * *
 5. омайниче *
 6. омаловажавам * * * * *
 7. омаломощавам * *
 8. оман *
 9. омар *
 10. омега *
 11. омекотител *
 12. омекотявам *
 13. омета v
 14. омитам v
 15. омнибус *
 16. омраза n * *
 17. омразен *
 18. Омск *
 19. омъжена *
 20. омъжена ли сте *
 21. омърсявам * *

он

 1. онанирам *
 2. онези *
 3. онзи pronoun
 4. онзи ден *
 5. ония *
 6. ономатопея *
 7. онсен *
 8. Онтарио *
 9. оня pronoun

оп

 1. опазвам *
 2. опазване *
 3. опак adj
 4. опако *
 5. опаковам *
 6. опандизвам *
 7. опаса v
 8. опасвам v * * *
 9. опасен * *
 10. опасение *
 11. опасност *
 12. опасявам се * *
 13. опашка * *
 14. опашна кост *
 15. опека v
 16. опекун *
 17. опера *
 18. операционна система n *
 19. операция *
 20. опетнявам * *
 21. опетняване *
 22. опирам v
 23. опирам се о *
 24. описание * * *
 25. описателен *
 26. описвам * * *
 27. опит n * * * * * *
 28. опитвам * * *
 29. опитвам се * *
 30. опитен adj * * * *
 31. опитност n
 32. опитомявам *
 33. опитомяване *
 34. опичам v
 35. опиянен *
 36. опиянявам *
 37. оплаквам * * *
 38. оплаквам се * * *
 39. оплакване *
 40. оплесквам * * *
 41. оплешивяващ *
 42. оповестявам *
 43. опора * * * *
 44. опосум *
 45. опра v
 46. оправдавам * * * * *
 47. оправдаване * *
 48. оправдание * * *
 49. оправям *
 50. опреда v
 51. определен * * * *
 52. определение * * *
 53. определителен член *
 54. определям * * * * * * * *
 55. определям граница *
 56. определяне * *
 57. опридам v
 58. опровергавам * * * * *
 59. опровергаване *
 60. опровержение *
 61. опрощавам * *
 62. опрощение n *
 63. оптично активен *
 64. опустошавам * *
 65. опустошение *
 66. опустошителен *
 67. опция *
 68. опъвам се *
 69. опълчвам се *
 70. опявам *

ор

 1. оразмерявам *
 2. орален секс *
 3. оранжев *
 4. оранжерия *
 5. орач n
 6. орбита *
 7. оргазъм n *
 8. организация *
 9. организъм n *
 10. оргия n *
 11. орден *
 12. ординарец *
 13. Орел *
 14. орел n *
 15. орел рибар *
 16. Оренбург *
 17. ореол *
 18. орех *
 19. орехче *
 20. оригвам се * *
 21. оригване * *
 22. ориз n *
 23. Ориноко *
 24. орис * * *
 25. оркестър *
 26. орле n
 27. орлица n
 28. орлов *
 29. орлова папрат *
 30. орлово *
 31. орна *
 32. оросявам *
 33. ортогонален adj
 34. ортогоналност n *
 35. ортоклаз *
 36. оръдие * *
 37. оръженосец *
 38. оръжие n * *
 39. орязвам * *

ос

 1. ос * *
 2. оса n *
 3. осакатявам *
 4. осанка *
 5. осведомен * * *
 6. осведоменост * *
 7. осведомявам *
 8. освежителен *
 9. освен * * *
 10. освен ако * *
 11. освен това * *
 12. осветявам * *
 13. освещавам *
 14. освирквам *
 15. освиркване *
 16. освободен *
 17. освобождавам * * * * *
 18. освобождавам от задължение *
 19. освобождавам се *
 20. освобождаване * *
 21. освобождение *
 22. осем num *
 23. осемдесет *
 24. осемнадесет *
 25. осигурявам *
 26. осил * *
 27. осиновен *
 28. осиновя v
 29. осиновявам v * *
 30. осиновяване *
 31. Оскар *
 32. осквернявам * *
 33. оскверняване *
 34. оскъден *
 35. оскъдица * *
 36. оскърбителен *
 37. оскърбление * * *
 38. оскърбявам * *
 39. ослепителен * *
 40. ослепявам *
 41. Осло *
 42. ослушвам се *
 43. османо-турски *
 44. Османска империя *
 45. османски турски *
 46. осмелявам се *
 47. осми adj *
 48. осмивам *
 49. осмиване *
 50. осмий *
 51. осмица *
 52. осмоъгълник *
 53. ос на симетрия *
 54. основа * * *
 55. основавам * *
 56. основавам се *
 57. основаване *
 58. основание *
 59. основен * * * * * *
 60. основна скала *
 61. особен * * *
 62. особено *
 63. осолен *
 64. осолявам и опушвам *
 65. оспорвам * * *
 66. оспорване *
 67. осребрявам *
 68. оставам * *
 69. оставам верен *
 70. останал *
 71. остарявам *
 72. остарял *
 73. остатъци *
 74. Остенд *
 75. остра критика *
 76. острие * *
 77. острилка n
 78. остров n *
 79. островръх *
 80. остроумно възражение *
 81. остроъгълен *
 82. остър * * * * * *
 83. осуетявам *
 84. осцилограма *
 85. осъден *
 86. осъдителен *
 87. осъждам * * * * * * * * *
 88. осъждане * * * *
 89. осъзнат *
 90. осъществим adj * *
 91. осъществимост n * *
 92. осъществявам * * * *
 93. осъществяване *

от

 1. от prep *
 2. Отава *
 3. отбелязвам *
 4. отбелязвам годишнина *
 5. отбив * *
 6. отбивам *
 7. отблъсквам *
 8. отблъскващ * * *
 9. отбода v
 10. отбождам v
 11. отбран *
 12. отбрана * *
 13. отбранителен *
 14. отброяване * *
 15. отбягвам * * *
 16. отбягване *
 17. отвал *
 18. отварям v *
 19. отведа v
 20. отвеждам v *
 21. отверстие *
 22. отвесен adj *
 23. отвесен бряг *
 24. отвесност n
 25. ответник * *
 26. отвиквам *
 27. отвлека v
 28. отвлечен *
 29. отвлечено понятие *
 30. отвличам v * * * *
 31. отвличане * * *
 32. отвличане, похищение *
 33. отвод *
 34. отводнителен канал *
 35. отводнявам *
 36. отвор * *
 37. отворен *
 38. отворя v *
 39. отвратителен * * * * *
 40. отвратниче *
 41. отвращавам *
 42. отвращавам се * * *
 43. отвращение * * * * * *
 44. отвръщам *
 45. от всички страни *
 46. отвъд *
 47. отглеждам * *
 48. отглеждане *
 49. отговарям * * *
 50. отговор * *
 51. отговорен *
 52. отговорен за *
 53. отговорност * *
 54. отгоре *
 55. отгоре на *
 56. отгрявам *
 57. отдавам * * *
 58. отдалечен *
 59. отдам *
 60. от две части *
 61. отдекантирам *
 62. отдел *
 63. отделен * * *
 64. отделение * *
 65. отделеност *
 66. отделителен *
 67. отделно * *
 68. отделяем *
 69. отделям * * * * *
 70. отделям се * *
 71. отделяне * *
 72. отделяне, разделяне, изолиране *
 73. отдих *
 74. отдолу * *
 75. отдръпвам се *
 76. отдушник *
 77. отдъхвам *
 78. отдясно *
 79. отека v
 80. отеквам *
 81. отец n
 82. отживял *
 83. отживялост *
 84. отзад * * *
 85. отзвук *
 86. отзивчив *
 87. отивам * * * *
 88. отивам против *
 89. отивам си *
 90. от името на *
 91. отичам v
 92. отказ * * * *
 93. отказвам * * * * *
 94. отказвам се * * *
 95. отказвам се от * * *
 96. отказвам се, отхвърлям *
 97. отказване *
 98. откачам * *
 99. откашляне *
 100. отклонение * * * * * * * * * * *
 101. отклонявам * * *
 102. отклонявам се * * * * *
 103. отклоняване * *
 104. отклоняващ се * * *
 105. отклоняващ се . *
 106. отключа v
 107. отключвам v
 108. откос *
 109. открехнат *
 110. откривам * * * * *
 111. откриване *
 112. открит * * * *
 113. откритие *
 114. открито *
 115. откровен * *
 116. откровеност *
 117. откупване *
 118. откъде conj *
 119. откъс *
 120. откъсвам *
 121. откъсвам се *
 122. откъсване *
 123. откъснат *
 124. отлагам * * * * *
 125. отлагам се *
 126. отлагане * * * *
 127. отлагащ *
 128. отлив *
 129. отливам *
 130. отливане *
 131. отливка *
 132. отличавам *
 133. отличавам се * *
 134. отличен adj * * * * * *
 135. отличие * *
 136. отличителен * * *
 137. отличителен знак *
 138. отличителна черта * *
 139. отломка *
 140. отломки *
 141. отлъчвам от църквата *
 142. отлъчване от църквата *
 143. отляво *
 144. отменям * * * * * *
 145. отменяне * * *
 146. отместване *
 147. отмирам v
 148. отмра v
 149. отмъквам *
 150. отмъщавам *
 151. отмян *
 152. отмяна n *
 153. отнасям v
 154. отнасям се до *
 155. отнемам * * * * * * *
 156. отнемане *
 157. отнеса v
 158. отново * * *
 159. относителен *
 160. относно *
 161. отношение * *
 162. оток *
 163. отолог *
 164. отпадъци * *
 165. отпечатвам се *
 166. отпечатъци от пръсти *
 167. от полза съм *
 168. отправям се *
 169. отпращам *
 170. отпращане *
 171. отпред *
 172. отпускам * *
 173. отпускам се *
 174. отпускане *
 175. отпуснат *
 176. отравям v *
 177. отрека v
 178. отрицание *
 179. отрицателен adj
 180. отричам v * * *
 181. отричам се * * * *
 182. отричане * * *
 183. отрова n *
 184. отровен adj
 185. отровност n
 186. отровя v
 187. отряд * *
 188. отрязък *
 189. отсека v
 190. от сирене *
 191. отсичам v *
 192. отсичам с брадва *
 193. отскачам *
 194. отскачане *
 195. отслабвам * * * * *
 196. отслабване *
 197. отсрочвам * *
 198. отсрочен *
 199. отсрочка * *
 200. отстоявам *
 201. отстрани, перпендикулярно на кила на кораба *
 202. отстранявам * *
 203. отстраняване * * * *
 204. отстъп *
 205. отстъпвам * * * * *
 206. отстъпка * * * * *
 207. отстъпничество *
 208. отстъпчив * *
 209. отстъпчивост *
 210. отсъединявам *
 211. отсъждам *
 212. отсъждане * *
 213. отсъствам v *
 214. отсъстващ *
 215. отсъствие *
 216. отсянка n
 217. оттатък *
 218. оттеглям *
 219. оттегляне *
 220. оттичам се *
 221. от тогава *
 222. отток *
 223. отхапвам v *
 224. отхапя v
 225. отхвърлям * * * *
 226. отхвърляне *
 227. отхвърляне, низвергване *
 228. отцепвам *
 229. отчайвам *
 230. отчайвам се *
 231. отчаян * *
 232. отчаяние * * *
 233. отчета v
 234. отчетлив * *
 235. отчитам v * *
 236. отчитане *
 237. отчуждавам * *
 238. отчуждаване * *
 239. отчужденост * *
 240. отчупвам *
 241. отшелник * *
 242. отървавам се *
 243. отървавам се от *

оу

 1. Оукланд *

оф

 1. офейквам *
 2. оферта *
 3. офицер * *

ох

 1. ох *
 2. Охайо *
 3. охладнявам *
 4. охлаждам *
 5. охлаждащ агент *
 6. охлюв n *
 7. охолен *
 8. охолство *
 9. охотен *
 10. охотно *
 11. Охотско море *
 12. охрана *
 13. охранявам v *
 14. Охрид proper *

оц

 1. оцветен *
 2. оцветя v
 3. оцветявам v *
 4. оцветяване *
 5. оцелея v
 6. оцелявам v
 7. оценка * * * *
 8. оценявам * * * * * *
 9. оценяване * * * *
 10. оцет n *
 11. оцетен *

оч

 1. очаквам v * *
 2. очакване * * * *
 3. очакващ *
 4. очанка *
 5. очаровам * * * * * *
 6. очарование *
 7. очарователен * * *
 8. очевиден * * * * *
 9. очевидец * *
 10. очевидно *
 11. очен adj
 12. очен лекар n
 13. очерням * *
 14. очерняне *
 15. очертавам * * * *
 16. очертаване *
 17. очертание * *
 18. очила n
 19. очилат *
 20. очистване *
 21. очистително n
 22. очна кухина n *
 23. очна ябълка *

ощ

 1. още *
 2. още веднаж * *
 3. още един *