Index:Bulgarian/р

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

ра

 1. раболепнича *
 2. работа n * * *
 3. работлив adj
 4. работник *
 5. работно място *
 6. работодател * *
 7. работя v *
 8. работя се *
 9. раван *
 10. равен * * *
 11. равенство * *
 12. равна *
 13. равнина *
 14. равно * * *
 15. равновесив *
 16. равновесие * * *
 17. равноденствен *
 18. равноденствие *
 19. равнодушен * *
 20. равнодушие *
 21. равномерен *
 22. равномерно *
 23. равноотстоящ *
 24. равноправие *
 25. равностоен *
 26. равностойност * *
 27. равностранен *
 28. равноъгълен *
 29. равнявам се *
 30. радвам се *
 31. радвам се да се запознаем *
 32. раджа *
 33. радиан *
 34. радий *
 35. радио *
 36. радиолог *
 37. радиопредаване *
 38. радиоцентър n
 39. радиус *
 40. радиус на Шварцшилд *
 41. Радовиш *
 42. Радовищ *
 43. радон *
 44. радост n *
 45. раждаемост *
 46. раждам * * * *
 47. раждане * * * *
 48. разбера v
 49. разбивам * * * * *
 50. разбивам се *
 51. разбиване *
 52. разбиване на вълни *
 53. разбиваща се вълна * *
 54. разбираем * * * *
 55. разбирам v * * * * * *
 56. разбиране * * * * *
 57. разбира се * *
 58. разбирателство *
 59. разбит *
 60. разбойник * * * *
 61. разболея v
 62. разболявам v
 63. разболявам се *
 64. разбутвам *
 65. разбутване *
 66. разбъркан * *
 67. разбърквам * * * * *
 68. разбъркване *
 69. развален *
 70. разваленка *
 71. развалини *
 72. развалям * * * * * * *
 73. развалям се * * * * *
 74. разваляне *
 75. развеждам *
 76. развеждам се *
 77. развенчавам *
 78. развеселяване *
 79. развивам *
 80. развивам се * * *
 81. развитие * *
 82. развлекателен *
 83. развлечение * * * * *
 84. развличам *
 85. развличам се *
 86. развод *
 87. разводнявам *
 88. разврат *
 89. развратен *
 90. развратница *
 91. развращавам * *
 92. развъждам *
 93. развълнуван * *
 94. разгласявам * *
 95. разглеждам * * * *
 96. разглобявам * * * * *
 97. разглобяване * *
 98. разглобяем *
 99. разгневен *
 100. разгневявам * *
 101. разговарям * * * *
 102. разговор * * * * * *
 103. разговорен * *
 104. Разград *
 105. разграничавам * * *
 106. разграничавам се *
 107. разграничаване * *
 108. разграничение * *
 109. разграничителен *
 110. разгръщам *
 111. разгръщам се *
 112. разгъвам *
 113. раздавам * * *
 114. раздаване * *
 115. раздавач *
 116. раздвижвам *
 117. раздвоен * *
 118. раздвоявам се *
 119. раздел *
 120. разделен *
 121. разделител *
 122. разделителна способност *
 123. разделям * * * * * * * * * *
 124. разделяне * * *
 125. раздор * * *
 126. раздразвам * *
 127. раздразнен * *
 128. раздразнение *
 129. раздразнителен * * *
 130. раздразнителен човек *
 131. раздразнителност *
 132. раздробявам * *
 133. раздробявам се *
 134. раздрънквам *
 135. раздувам *
 136. раздърпан *
 137. раздяла n
 138. разединен *
 139. разединение * *
 140. разединявам * * *
 141. разжалвам *
 142. разисквам *
 143. разискване * * * *
 144. разказвам *
 145. разкаян *
 146. разкаяние *
 147. разквартирувам *
 148. разклатен *
 149. разклон *
 150. разклонен * *
 151. разклонение *
 152. разклонител *
 153. разклонявам *
 154. разклонявам се * *
 155. разклоняване; разклонение *
 156. разкол *
 157. разколник *
 158. разколнически *
 159. разкопавам * *
 160. разкопки * *
 161. разкрасявам * * *
 162. разкривам * * * *
 163. разкриване *
 164. разкритие *
 165. разкъсан *
 166. разкъсвам *
 167. разкъсване * *
 168. разлагам * * *
 169. разлагам на множители *
 170. разлагам се * * * * *
 171. разлагане * * * * * *
 172. разлика * * *
 173. различавам * * * * * *
 174. различавам се *
 175. различен adj * * * *
 176. различие * * *
 177. различим *
 178. различно *
 179. разлом *
 180. разлюбвам v
 181. разлюбя v
 182. размазвам *
 183. размазване *
 184. размах *
 185. размахвам заплашително *
 186. разменна търговия *
 187. разменям * * *
 188. разменям си *
 189. размер * *
 190. размерност *
 191. размесвам *
 192. размествам *
 193. размирен *
 194. размислям *
 195. размислям се *
 196. размисъл *
 197. размишление * * *
 198. размишлявам *
 199. размножаване чрез пъпкуване *
 200. размяна n * * *
 201. разнасям v
 202. разнебитвам *
 203. разнебитвам се *
 204. разнебитено състояние *
 205. разнеса v
 206. разногласие * * * * * * * *
 207. разнообразен *
 208. разнообразие *
 209. разнообразявам *
 210. разнороден *
 211. разноски *
 212. разоборудвам *
 213. разоложение *
 214. разорен * *
 215. разориентирам *
 216. разоръжаване *
 217. разорявам *
 218. разочаровам *
 219. разочарование * *
 220. разпадам се * *
 221. разпадане *
 222. разпалвам *
 223. Разпети петък *
 224. разпилявам *
 225. разпиляване *
 226. разпиляност *
 227. разписка за дълг *
 228. разпитвам *
 229. разплаквам v
 230. разплаквам се v
 231. разплача v
 232. разплача се v
 233. разплащам се *
 234. разпознавам *
 235. разполагаем *
 236. разполовявам *
 237. разполовяване *
 238. разположение *
 239. разпореждам се *
 240. разпореждане *
 241. разпрашвам *
 242. разпределение * *
 243. разпределител *
 244. разпределителен вал *
 245. разпределям * * * * *
 246. разпределяне * *
 247. разпродажба *
 248. разпростирам v
 249. разпростирам се *
 250. разпростра v
 251. разпространен *
 252. разпространение * *
 253. разпространявам * * * *
 254. разпространявам се *
 255. разпръсвам *
 256. разпръсвам се *
 257. разпръсквам * * * * *
 258. разпръскване * *
 259. разпускам * * *
 260. разпускане *
 261. разпуснат *
 262. разпъвам на кръст *
 263. разпятие * *
 264. разработвам *
 265. разразнение *
 266. разреден *
 267. разредител *
 268. разреждам * * * *
 269. разреждане *
 270. разрез *
 271. разрешавам * * *
 272. разрешение * * * * *
 273. разрешително n
 274. разрив * *
 275. разрушавам * * * * *
 276. разрушителен *
 277. разряд *
 278. разсейвам * * * * *
 279. разсейвам се *
 280. разсейване * *
 281. разсеян * * *
 282. разсеян, потънал в мисли *
 283. разсичам * *
 284. разсмивам *
 285. разставяне *
 286. разстояние n *
 287. разстрел n
 288. разстроен *
 289. разстройвам * * * * *
 290. разстройващ *
 291. разстройство *
 292. разстройство в дъвченето *
 293. разсъдителен adj
 294. разсъдителност n
 295. разсъдлив adj
 296. разсъдливост n
 297. разсъдък *
 298. разсъмване * *
 299. разтварям * *
 300. разтварям се *
 301. разтваряне *
 302. разтворен *
 303. разтворим *
 304. разтворител *
 305. разтегаемост *
 306. разтегателен *
 307. разтегливост *
 308. разтеглям *
 309. разтегляне *
 310. разточителство *
 311. разтребвам *
 312. разтревожвам *
 313. разтревожен *
 314. разтривам *
 315. разтрогвам *
 316. разтуха *
 317. разтягане * *
 318. разубеждавам * * *
 319. разузнавач *
 320. разум n
 321. разумен adj *
 322. разумност n
 323. разформировам *
 324. разхвърлян *
 325. разхвърляност *
 326. разхлабителен *
 327. разхлабително n *
 328. разход * *
 329. разходя v
 330. разходя се v
 331. разходящ *
 332. разхождам v
 333. разхождам се v
 334. разхубавявам *
 335. разцвет * * *
 336. разцепване *
 337. разцепен *
 338. разцепление *
 339. разцъфвам *
 340. разцъфнал *
 341. разцъфтявам *
 342. разчепквам *
 343. разчет * *
 344. разчиствам *
 345. разчистване * *
 346. разчитам * *
 347. разчитам на *
 348. разчленявам *
 349. разчленяване *
 350. разширение *
 351. разширявам * * * *
 352. разширявам се * *
 353. разширяване *
 354. разширяващ *
 355. разширяем *
 356. разяждам * *
 357. разяждане * *
 358. разяждащ * *
 359. разярявам *
 360. разяснение *
 361. рай n
 362. район * *
 363. районирам *
 364. Райън *
 365. рак n *
 366. ракия * *
 367. раковина *
 368. ракообразно *
 369. раличаване *
 370. рамка *
 371. рамкирам *
 372. рамо n *
 373. рамо до рамо *
 374. рана *
 375. ранен adj *
 376. ранилист *
 377. рано *
 378. раня v
 379. ранявам v
 380. рапица *
 381. расизъм *
 382. расо *
 383. расписание *
 384. растеж *
 385. растение n *
 386. растения *
 387. растер *
 388. растителност *
 389. ратай *
 390. ратанова палма *
 391. ратификация n
 392. ратифициран *
 393. рача v
 394. рачун n
 395. Раян *

ре

 1. реактивен *
 2. реакция * *
 3. реал *
 4. реален adj * * *
 5. реализирам *
 6. реализъм *
 7. реалистичен adj *
 8. реалност n
 9. ребро * *
 10. рев *
 11. рева * * *
 12. рева като магаре *
 13. реверанс * *
 14. ревизия *
 15. ревностен *
 16. револвер *
 17. регистрирам *
 18. регистрирам се *
 19. регистър *
 20. регулируем *
 21. ред *
 22. редактирам * *
 23. редактиране n *
 24. редактор *
 25. редакционен *
 26. редакционна статия *
 27. редакция *
 28. Рединг *
 29. редник *
 30. редовно *
 31. редом *
 32. редувам се *
 33. редуване * *
 34. редуващ се * *
 35. редут *
 36. режа v * * *
 37. режисьор *
 38. резач *
 39. резачка *
 40. резба *
 41. резе * *
 42. резервация *
 43. резервен *
 44. резервиран *
 45. резервна скамейка *
 46. резервоар *
 47. резец * *
 48. резиденция *
 49. резултат * * * * *
 50. резултатен * *
 51. резюме * * * * * *
 52. Рейкявик *
 53. Рейн *
 54. река v *
 55. реклама * * *
 56. рекламация *
 57. рекламирам *
 58. рекрутирам *
 59. релеф *
 60. религия *
 61. ремонтирам *
 62. ремък *
 63. рендосвам *
 64. рений *
 65. реновирам *
 66. рента *
 67. рентабилен *
 68. репей * *
 69. репетиция *
 70. репортаж *
 71. република *
 72. Република Албания *
 73. Република Латвия *
 74. Република Литва *
 75. Република Македония *
 76. Ресен *
 77. ресна *
 78. ресник *
 79. ресница *
 80. реставратор *
 81. ресто *
 82. ресторан n
 83. ресторант *
 84. ретромански *
 85. рефлекс *
 86. рефрен *
 87. рецитирам *
 88. реч n *
 89. речен кефал *
 90. речен рак *
 91. речник n *
 92. реша v *
 93. решавам v * * *
 94. решавам дело *
 95. решавам, спирам се на *
 96. решаващ * *
 97. решен *
 98. решение * * * *
 99. решетка n
 100. решето *
 101. решителен adj * * * * * * *
 102. решителност * * *

ри

 1. риба n *
 2. риба меч *
 3. риба-прилепало *
 4. рибофлавин n
 5. Рига *
 6. риган *
 7. рид * *
 8. риза *
 9. ризница *
 10. Рим *
 11. Римска *
 12. рингтон *
 13. ринит *
 14. рипсено кадифе *
 15. рис *
 16. риск *
 17. рискован * * * * *
 18. рискована постъпка *
 19. рискувам *
 20. рисувам *
 21. рисуване *
 22. рисувач *
 23. рисунка *
 24. ритам *
 25. ритане *
 26. ритъм * *
 27. рицар * *
 28. рицарски *
 29. рицарски кандидат *
 30. рицарство *
 31. Ричард *

рн

 1. РНК abbr *

ро

 1. роб *
 2. робот *
 3. робство *
 4. ров *
 5. ровя * *
 6. ровя се *
 7. рог n *
 8. рогачка *
 9. рог на изобилието *
 10. роговица *
 11. рогово вещество *
 12. рогоносец *
 13. род * *
 14. рода *
 15. роден град *
 16. роден език *
 17. родий *
 18. родина *
 19. родител *
 20. родителен *
 21. родителен падеж *
 22. родолюбец *
 23. Родоският колос *
 24. родствен *
 25. родство *
 26. рожба *
 27. рожден ден *
 28. Рождество Христово *
 29. рожков *
 30. роза n
 31. розетка *
 32. Розетски камък *
 33. розмарин n *
 34. розов adj *
 35. розов цвят *
 36. рой n *
 37. рокендрол *
 38. рокля *
 39. ром n * *
 40. ромб *
 41. ромолене *
 42. ромоля *
 43. ромон *
 44. ромски *
 45. ронлив * *
 46. роня *
 47. роса *
 48. росен *
 49. росене *
 50. росомаха *
 51. Ростов *
 52. Ростов на Дон *
 53. рота *
 54. ротвайлер *
 55. рохко сварен *
 56. рошав * *

ру

 1. Руанда *
 2. рубидий *
 3. рубла *
 4. рубрика n *
 5. ругатня *
 6. ругая * * * *
 7. руда *
 8. рудник *
 9. рудница *
 10. рудничен газ *
 11. руж *
 12. Рузвелт *
 13. румънец *
 14. Румъния proper *
 15. румънски *
 16. руно n
 17. рунтав *
 18. рупия *
 19. Рус *
 20. рус * *
 21. руса коса *
 22. Русе *
 23. Русия proper *
 24. руска рулетка *
 25. Руска Федерация *
 26. руски n adj *
 27. рускиня *
 28. руснак *
 29. русоляв *
 30. рутений *
 31. ручей * * *
 32. ручило *
 33. руша *
 34. руша се *
 35. рушвет n *
 36. рушветчийство *

ръ

 1. ръб n * * * *
 2. Ръд *
 3. ръдърфордий *
 4. ръж n *
 5. ръжда *
 6. ръка n * * *
 7. ръкав *
 8. ръкавела *
 9. ръкавица *
 10. ръката от рамото до лакътя *
 11. ръководене *
 12. ръководещ *
 13. ръководител * * * *
 14. ръководство * * * *
 15. ръководя * * *
 16. ръкопляскам * *
 17. ръкопляскане *
 18. ръмя v *
 19. ръмящ *
 20. ръчен *
 21. ръчна количка *

ря

 1. рядкост *
 2. Рязан *
 3. рязане * *
 4. рязка n
 5. рязко *
 6. рязкост * * *
 7. рязък * * * *
 8. ряпа n