Index:Catalan/a

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
The 1418 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z &

a

 1. a prep * * * *
 2. suffix *

aa

 1. aalenià n adj *
 2. Aaró proper *
 3. Aaron proper

ab

 1. ab prep
 2. ababol n
 3. ababolera n
 4. àbac n * * * * *
 5. abacà n * *
 6. abacial adj *
 7. àbac màgic n *
 8. àbac neperià n *
 9. abadejo n
 10. abadessa n *
 11. abadia n * * *
 12. abaixament *
 13. abaixar v *
 14. abandó n
 15. abandonament n
 16. abandonar v *
 17. abandonat *
 18. abans prep *
 19. abat n *
 20. abatre v
 21. abdicació n
 22. abdomen * *
 23. abdominal *
 24. abecedari n * *
 25. Abel *
 26. Abelard proper *
 27. abella n *
 28. abella reina *
 29. abellir *
 30. aberrant adj *
 31. abeurar v
 32. Abidjan *
 33. Abigail *
 34. abiogènesi *
 35. abiòtic *
 36. abisme *
 37. abjecte *
 38. abkhaz *
 39. ablatiu *
 40. -able suffix * *
 41. abocar *
 42. abolir v
 43. abominable *
 44. abominablement adv *
 45. abominar v *
 46. abortiu *
 47. abortiva *
 48. abraçada n * *
 49. abraçar v * *
 50. Abraham proper *
 51. abrandar v
 52. abreujar v
 53. abreviatura n *
 54. abric n * * *
 55. abrigar v
 56. abril n * *
 57. Abruços *
 58. abruptament adv *
 59. abrupte adj *
 60. Absaló proper *
 61. abscissa *
 62. absència n *
 63. absent *
 64. absenta *
 65. absoldre v
 66. absolut adj *
 67. absolutament adv *
 68. absolutista *
 69. absorbent *
 70. absorbir v *
 71. abstenció *
 72. abstersió *
 73. abstinent *
 74. abstracció n * *
 75. abstraccionista *
 76. abstracte adj *
 77. absurd n *
 78. absurdament adv *
 79. abúlia *
 80. abundància n
 81. abundant adj *
 82. abundantment adv *
 83. Abundi proper *
 84. abusiu adj *
 85. abusivament adv *

ac

 1. aC *
 2. acabar v * *
 3. acabar de v *
 4. acabat *
 5. acabat de *
 6. acabat que *
 7. acàcia *
 8. acadèmic adj n *
 9. acadèmicament adv *
 10. acampar v
 11. a canvi adv
 12. a canvi de prep
 13. àcar *
 14. acariciar v
 15. acaronar v
 16. acastellanar v
 17. a causa de prep
 18. a cavall regalat, no li miris el dentat proverb *
 19. accadi *
 20. accedir v
 21. acceleració n *
 22. accelerador de partícules n *
 23. accelerar v
 24. accent *
 25. accent agut n
 26. accent greu n
 27. accent obert *
 28. accentuar * *
 29. accepció n
 30. acceptabilitat *
 31. acceptable *
 32. acceptablement adv *
 33. acceptant *
 34. acceptar v *
 35. accés n
 36. accessibilitat *
 37. accident n *
 38. accidental *
 39. accidentalment adv *
 40. accídia n * *
 41. acció *
 42. acer n *
 43. acer inoxidable n *
 44. acerola *
 45. acetamida *
 46. acetificar *
 47. ací *
 48. acíclic *
 49. ácid *
 50. àcid adj n * *
 51. àcida * *
 52. àcid clorhídric *
 53. àcid desoxiribonucleic *
 54. àcid fòlic *
 55. àcid gàstric *
 56. àcid gras n *
 57. acidificable *
 58. acidificar v *
 59. acidimetria *
 60. àcid molíbdic *
 61. àcid nucleic *
 62. àcid picràmic *
 63. àcid ribonucleic *
 64. àcid úric n *
 65. àcid valèric *
 66. -ació suffix *
 67. acollir v
 68. acolorir *
 69. acoltellar * *
 70. acomiadar * *
 71. acompanyant *
 72. acompanyar v *
 73. acomplir *
 74. acònit *
 75. aconseguir v * * *
 76. aconsellar v
 77. acordió n *
 78. acordionista n *
 79. acorralar v
 80. acórrer v
 81. acostar v
 82. acostumar v
 83. acostumar-se v
 84. acostumat *
 85. acreció *
 86. acreditar v
 87. acròbata n *
 88. acrofòbia n *
 89. acrònim *
 90. acròpolis *
 91. Acròpolis *
 92. acròstic *
 93. acta n *
 94. acte *
 95. actini n *
 96. actitud n
 97. actiu adj
 98. activació n
 99. activament adv *
 100. activar v
 101. activitat n
 102. actor *
 103. actor especialista *
 104. actriu n * *
 105. actriu especialista *
 106. actual adj
 107. actualització *
 108. actualitzar v *
 109. actualment adv * *
 110. actuar *
 111. aculi *
 112. acuradament *
 113. acusació n *
 114. acusar v
 115. acusat n
 116. acústic adj *
 117. acústica n *

 1. Adalbert proper
 2. Adam proper *
 3. adaptable *
 4. adaptació n
 5. adaptar *
 6. adaptatiu *
 7. addicció n *
 8. addició n *
 9. addicional adj *
 10. addicionalment *
 11. addicte *
 12. addictiu adj *
 13. Adelaida *
 14. adequadament adv *
 15. adequat adj *
 16. adéu int n * *
 17. adéu món cruel *
 18. adherent *
 19. adhesiu n adj * * *
 20. adiabàtic adj *
 21. a dins *
 22. adjectiu adj n * *
 23. adjectivament adv *
 24. adjudicar *
 25. adjurar v
 26. admetre v
 27. administració n
 28. administrador n adj *
 29. administradora *
 30. administrar *
 31. admirable *
 32. admirablement adv *
 33. admirar v *
 34. admissible *
 35. admissió *
 36. ADN init *
 37. adob *
 38. adobar v
 39. adolescent *
 40. Adolf *
 41. adolorit *
 42. adonar-se v * *
 43. adoptiu *
 44. adorable *
 45. adorablement adv *
 46. adoració n *
 47. adorar v *
 48. adorer adj n
 49. adormir v *
 50. adormir-se v
 51. adormit adj
 52. adornar v *
 53. adquirir v *
 54. adquisició n *
 55. adreça n *
 56. adreça IP n *
 57. adreçar v * *
 58. adrenalina n *
 59. Adrià proper *
 60. adulació n * *
 61. adulteri *
 62. Advent *
 63. adventici *
 64. adverbi *
 65. adverbial *
 66. adverbialment adv *
 67. advertir v *
 68. advocada *
 69. advocat n *
 70. advocat del diable *

ae

 1. aeròbic *
 2. aerobiologia *
 3. aerodinàmic adj
 4. aerodinàmica n *
 5. aeròdrom *
 6. aerologia n
 7. aeronau n *
 8. aeronauta n
 9. aeronàutic adj n
 10. aeronàutica *
 11. aeronomia n
 12. aeroport n *
 13. aerosfera *

af

 1. afaitar v *
 2. afaitar-se v *
 3. afalagar v
 4. afamat *
 5. afanyar *
 6. àfar *
 7. afàsia *
 8. afeblir v *
 9. afeblir-se *
 10. afecció n *
 11. afectar v *
 12. afecte n * *
 13. afectuós adj *
 14. afectuosament adv *
 15. afegir v *
 16. afegir llenya al foc *
 17. afegir-se *
 18. afer n
 19. aferrapedres *
 20. aferra-roques *
 21. afganesa *
 22. afganeso adj n *
 23. Afganistan proper *
 24. AFI init *
 25. aficionat *
 26. afinar *
 27. afirmació n *
 28. afirmar v
 29. afirmativament *
 30. afluixar *
 31. afores *
 32. aforisme *
 33. afortunadament adv * *
 34. afortunat adj
 35. africà *
 36. Àfrica proper *
 37. Àfrica del Sud *
 38. africana *
 39. afrikaans *
 40. Afrodita *
 41. afusellament n *

ag

 1. agafar v * * *
 2. agafar-se v
 3. àgata *
 4. Àgata proper *
 5. agència n *
 6. agenda n * * *
 7. agermanament *
 8. àgil adj *
 9. agilitat n *
 10. àgilment adv *
 11. agitar v
 12. aglomerar v
 13. Agnès *
 14. agonitzar v *
 15. agorafòbia n *
 16. agost n * *
 17. Agost proper
 18. agradable adj
 19. agradablement adv * *
 20. agradar v * * * * *
 21. agraïment *
 22. agrair v *
 23. agramatical *
 24. agrament *
 25. agrassó *
 26. agregar v
 27. agressió n
 28. agressiu adj *
 29. agressivament adv *
 30. agrícola adj * *
 31. agricultor *
 32. agricultora *
 33. agricultura n *
 34. agró * *
 35. agrupar *
 36. aguaitar *
 37. aguantar *
 38. Àgueda proper *
 39. àguila n *
 40. àguila daurada *
 41. àguila marcenca n
 42. àguila pescadora *
 43. àguila reial *
 44. aguilenc adj *
 45. agulla n * * * *
 46. agulló *
 47. agusar v
 48. Agustí *
 49. agut adj

ah

 1. ahir adv *

ai

 1. aigua n * *
 2. aigua mineral *
 3. aiguamoll *
 4. aiguaneu *
 5. aigua oxigenada *
 6. aiguarràs *
 7. Aigües proper
 8. ai las *
 9. aïllacionisme *
 10. aïllar v * *
 11. aïllat *
 12. aimara *
 13. Aina proper *
 14. ainu *
 15. aire n *
 16. aixà adv
 17. aixafaguitarres *
 18. aixecar v *
 19. aixella n * *
 20. aixeta n * *
 21. així adv *
 22. així com *
 23. així és la vida *
 24. això pronoun *
 25. això era una vegada *
 26. Això són figues d'un altre paner *

aj

 1. ajeure's *
 2. ajornar v * *
 3. ajuda n *
 4. ajudar v *
 5. ajuntament * * *
 6. ajuntar *
 7. ajust *
 8. ajustment *

ak

 1. akelarre *

al

 1. al *
 2. ala n *
 3. alà *
 4. Alà *
 5. alabarda *
 6. alabarder *
 7. alabastre n *
 8. alabastrí n adj *
 9. Alacant proper
 10. Alacantí proper
 11. Alaior proper
 12. alana *
 13. Al-Àndalus *
 14. Alaric proper *
 15. alarma *
 16. alarmar v *
 17. a la romana adv
 18. Alaska proper *
 19. a la taula i al llit, al primer crit proverb
 20. a la vegada *
 21. alba n * *
 22. Albà proper *
 23. albada *
 24. albanès adj n proper *
 25. albanesa *
 26. Albània proper *
 27. Albany *
 28. albatros *
 29. Albera proper
 30. albercoc *
 31. albergínia *
 32. alberginiera *
 33. Albert *
 34. Alberta *
 35. Albí proper *
 36. Alboraia proper
 37. albors *
 38. Albuixec proper
 39. àlbum *
 40. albumen *
 41. alçada n *
 42. alcalde n *
 43. alcaldessa n
 44. alcaldia n
 45. alçar v
 46. alcàsser n *
 47. Alcàsser proper
 48. alció n * *
 49. alcohol *
 50. alcohòlic adj n *
 51. Alcohòlics Anònims *
 52. alcoholisme n *
 53. Alcossebre proper
 54. al costat *
 55. al costat de prep
 56. Alcúdia de Crespins proper
 57. aldarull n * * * * * * * * *
 58. al davant de *
 59. alè n
 60. aleatori adj
 61. aleatòriament adv *
 62. alef n
 63. alegrar v
 64. alegre adj *
 65. alegrement adv *
 66. alegria n * *
 67. Aleix proper
 68. alemanda *
 69. Alemània proper *
 70. alemany adj n proper * *
 71. alemanya n * *
 72. Alemanya proper *
 73. alenar v
 74. a l'engròs *
 75. alerta *
 76. alertar *
 77. aleshores adv
 78. aleta pectoral *
 79. aleví *
 80. Alexandre *
 81. alexandrí *
 82. alexandrina *
 83. Alexandroúpoli *
 84. alfa n *
 85. alfàbega *
 86. alfabet n * *
 87. alfabet glagolític *
 88. alfabètic adj *
 89. alfabèticament adv *
 90. alfabetitzar v
 91. alfabet llatí *
 92. alfàbrega *
 93. alfil *
 94. Alfons *
 95. alforja *
 96. algaravia *
 97. àlgebra *
 98. algebraicament *
 99. algèbricament *
 100. Alger *
 101. Algèria proper *
 102. algorisme *
 103. algú pronoun * * * *
 104. Alguer proper
 105. alguerès adj *
 106. algues *
 107. algun determiner
 108. alguna cosa pronoun * * *
 109. alguns pronoun
 110. aliança n *
 111. alicates d\'ungles *
 112. alié *
 113. aliè adj *
 114. alienació n *
 115. alienar v *
 116. Alier proper
 117. àliga *
 118. aligot * *
 119. aliment n *
 120. alimentació n
 121. alimentar v *
 122. a l'inrevés *
 123. all n *
 124. allà adv *
 125. Al·là *
 126. allargar v
 127. allau *
 128. al·legar *
 129. al·legoria n *
 130. al·legòric adj *
 131. al·legòricament adv *
 132. al·lel n *
 133. al·lèrgia n *
 134. allí adv *
 135. alliberament n
 136. alliberar v * *
 137. al·licient n
 138. al·ligàtor n *
 139. allioli *
 140. allisar v *
 141. allitar-se *
 142. al·literació n
 143. al llarg de *
 144. allò pronoun
 145. al·lot *
 146. al·lota *
 147. allotjar v *
 148. al·lucinació *
 149. al·lucinar *
 150. al·lucinogen *
 151. allunyar v
 152. al·lusió n *
 153. al·lusiu adj *
 154. al mateix temps adv
 155. almenys adv
 156. al més aviat possible *
 157. almoina *
 158. alosa * *
 159. alou *
 160. alpaca *
 161. alpinista *
 162. Al-Qaida *
 163. alquí *
 164. alquímia n *
 165. alquímic adj *
 166. alquímica *
 167. alquimista n *
 168. al revés *
 169. als contraction
 170. alsacià *
 171. Alsàcia *
 172. alt adj * *
 173. alta cuina n *
 174. alt alemany proper *
 175. alt alemany antic *
 176. alt alemany mitjà *
 177. altament *
 178. Alta Ribagorça proper
 179. alta traïció *
 180. altaveu * *
 181. Alta Viena proper
 182. alternar v
 183. alternatiu adj *
 184. alternativament adv *
 185. altiplà n
 186. altitud *
 187. Alt Loira proper
 188. Alt Millars proper
 189. alto el foc *
 190. Alt Palància proper
 191. altrament *
 192. altre adj
 193. altruisme n *
 194. altruista n adj * *
 195. alumini n *
 196. Àlvar proper
 197. Alvèrnia proper *
 198. al voltant de prep
 199. alzina *

am

 1. a mà *
 2. amabilitat *
 3. amable adj * *
 4. amablement adv *
 5. amagar v * * *
 6. amagat *
 7. amagatall *
 8. amanida n *
 9. amanida Cèsar *
 10. amanida de patata *
 11. amanir *
 12. amant *
 13. amar v
 14. amarg adj *
 15. amargament adv *
 16. amaril·lis *
 17. amassar *
 18. amazic *
 19. amazona *
 20. Amazones *
 21. amazònic *
 22. amb prep * *
 23. ambaixada n *
 24. ambaixador n *
 25. ambdós determiner *
 26. ambició n
 27. ambiciós adj *
 28. ambiciosament adv *
 29. ambidextre adj n *
 30. ambient *
 31. ambigu adj *
 32. ambiguament adv *
 33. ambre *
 34. ambre gris *
 35. amb tot el respecte per *
 36. ambulància n *
 37. ambulant adj
 38. amè adj
 39. ameba *
 40. amén *
 41. amenaça n *
 42. amenaçador *
 43. amenaçar v *
 44. amenitat n *
 45. americà adj
 46. Amèrica proper
 47. Amèrica del Nord proper *
 48. Amèrica del Sud proper *
 49. americanització *
 50. americanitzar v *
 51. americi n *
 52. a més *
 53. a més a més *
 54. ametlla *
 55. ametller *
 56. amfibi n adj *
 57. àmfora n *
 58. amiant *
 59. amic n *
 60. amic amb drets *
 61. amidar *
 62. amiga *
 63. amiga amb drets *
 64. amigable *
 65. amigablement *
 66. amígdala n * *
 67. amilasa n *
 68. aminoàcid n *
 69. amistançada *
 70. amistat n * *
 71. amistós adj *
 72. amistosament adv *
 73. amnèsia *
 74. amni n *
 75. àmnic *
 76. amniòtic *
 77. amo n
 78. amoinar *
 79. amor *
 80. amorós adj * *
 81. amorosament adv * *
 82. amor platònic n *
 83. a mort *
 84. amortitzar * *
 85. amper *
 86. ampere *
 87. ampit *
 88. ample *
 89. ampliar v
 90. amplitud n *
 91. amplitud modulada n *
 92. ampolla n *
 93. amputar v
 94. Amsterdam *
 95. amunt *
 96. Amur *

an

 1. anacard *
 2. anacronisme n *
 3. anacrusi n *
 4. ánade azulón *
 5. ánade real *
 6. anàdrom adj *
 7. anafilaxi *
 8. anafrodisíac *
 9. anafrodisíaca *
 10. anagall *
 11. anagrama n *
 12. analfabet *
 13. analfabetisme *
 14. analgèsic *
 15. anàlisi n *
 16. analític adj *
 17. analíticament adv *
 18. analitzar v *
 19. anàlogament *
 20. analogia n *
 21. analògicament *
 22. anar v * *
 23. anar al capdavant *
 24. anar content *
 25. anarquia *
 26. anàrquic adj *
 27. anàrquica *
 28. anàrquicament adv *
 29. anarquisme n *
 30. anar-se'n *
 31. anatomia *
 32. anatòmic adj *
 33. anatòmicament adv *
 34. ancestral *
 35. àncora n *
 36. ancorar v *
 37. AND *
 38. andalús *
 39. andalusa *
 40. Andalusia *
 41. Andes *
 42. andí *
 43. Andorra proper *
 44. andorrà adj n *
 45. Andorra la Vella *
 46. andorrana n *
 47. Andreu *
 48. androgin *
 49. ànec n *
 50. ànec cuallarg *
 51. Ànec Donald *
 52. ànec xiulador *
 53. aneguet *
 54. aneguet lleig *
 55. anell n * *
 56. anella *
 57. anèl·lid *
 58. anet *
 59. aneurisma n *
 60. àngel n *
 61. angèlic adj *
 62. angèlicament adv *
 63. angiografia *
 64. Anglaterra proper *
 65. angle *
 66. Angles proper
 67. anglés adj n proper
 68. anglès n adj proper * * *
 69. anglesa * *
 70. anglés antic proper
 71. anglès antic proper * *
 72. anglès escocès proper *
 73. anglés mitjà proper
 74. anglès mitjà proper *
 75. Ànglia proper *
 76. anglicitzar v *
 77. anglofília n *
 78. anglonormand *
 79. anglonormanda *
 80. anglosaxó adj n *
 81. anglosaxona *
 82. angoixa *
 83. Angola *
 84. anguila *
 85. anhel n
 86. anhídrid carbònic *
 87. ànim *
 88. ánima *
 89. ànima n *
 90. animació n *
 91. animadversió n *
 92. animal n adj * *
 93. animalitzar v *
 94. animar v *
 95. animat adj *
 96. anime *
 97. animisme *
 98. anió n *
 99. anís *
 100. anit adv * *
 101. aniversari n *
 102. Anna proper *
 103. ànode n *
 104. anodí *
 105. anomenar v *
 106. anomenat adj
 107. anònim adj *
 108. anònimament adv *
 109. anonimitzar *
 110. anorac *
 111. anorèxia *
 112. anormal adj *
 113. anotació *
 114. anotar *
 115. ánsar común *
 116. ansietat n *
 117. ansiós adj *
 118. ansiosament adv *
 119. ant n * *
 120. antagonisme *
 121. antagonista adj n * *
 122. antany *
 123. Antàrtida proper *
 124. antecedent *
 125. antecedents *
 126. antecedir v
 127. antecessor n *
 128. antediluvià adj n *
 129. antena n *
 130. antepenúltim adj n *
 131. anterior *
 132. antiàcid *
 133. antiàcida *
 134. antiadherent *
 135. antiaèri *
 136. antiaèria *
 137. antiafrodisíac *
 138. antiafrodisíaca *
 139. antiatòmic *
 140. antiatòmica *
 141. antibacterià adj n *
 142. antibales *
 143. antibel·licista *
 144. antibiòtic adj n *
 145. antic adj *
 146. anticatalanisme *
 147. anticicló *
 148. anticipar v
 149. anticlerical *
 150. anticlericalisme *
 151. anticòs n *
 152. anticrist *
 153. antidepressiu *
 154. antídot n *
 155. antiespanyol adj
 156. antífona n * *
 157. Antiga Grècia *
 158. antigament adv
 159. Antigua *
 160. Antigua i Barbuda *
 161. antiheroi n *
 162. antiheroïna *
 163. antillà *
 164. antílop *
 165. antimatèria *
 166. antimoni n *
 167. antineutró n *
 168. antinuclear *
 169. antipartícula n *
 170. antiprotó n *
 171. antiquat adj *
 172. antirobatori *
 173. antitanc *
 174. antiteisme *
 175. antivíric adj *
 176. antivirus *
 177. Antoni proper
 178. Antònia proper *
 179. antònim n adj * *
 180. antonímia n *
 181. antonomàsia *
 182. àntrax *
 183. antropocèntric *
 184. antropocentrisme *
 185. antropofòbia n * *
 186. antropologia *
 187. antropomorfisme n *
 188. antull n * *
 189. anual adj
 190. anualment adv *
 191. Anubis *
 192. anular *
 193. anunci n *
 194. anunciador *
 195. anunciar v * *
 196. anus *
 197. Anvers proper
 198. any n *
 199. anyal adj
 200. anyalment adv
 201. any bissextil *
 202. any bixest *
 203. any de traspàs *
 204. anyell n
 205. any-llum *

ao

 1. aorta *
 2. aòrtic adj *

ap

 1. aparador *
 2. aparatós adj
 3. aparèixer v *
 4. aparell *
 5. aparença *
 6. aparició * *
 7. apartheid *
 8. a partir de prep
 9. apassionadament adv *
 10. apassionat adj *
 11. àpat n *
 12. apatia *
 13. apàtic adj *
 14. apàticament adv *
 15. apatxe *
 16. apegar *
 17. apendectomía *
 18. a penes *
 19. apercebre v
 20. aperitiu adj n
 21. apesaradament *
 22. apetitós adj
 23. a peu adv *
 24. api n *
 25. apiari n *
 26. aplaudiment *
 27. aplaudir v
 28. aplegar *
 29. a plena llum del dia *
 30. aplicació n
 31. apocalipsi n * *
 32. apocalíptic adj *
 33. a poc a poc adv *
 34. apocàrpic *
 35. apòcrifament *
 36. apogeu *
 37. apògraf n *
 38. apol·lini adj * *
 39. apol·lo *
 40. Apol·lo *
 41. apologètic adj *
 42. apologèticament adv *
 43. apologitzar v *
 44. a popa *
 45. aposta n *
 46. apostar v * *
 47. apostatar *
 48. apòstol *
 49. apòstrof n *
 50. apotecari *
 51. apotecària *
 52. apotegma n *
 53. apreciar v
 54. aprendre v *
 55. aprenentatge *
 56. après adj
 57. apressar *
 58. aprestar v
 59. a preu fet adv
 60. aprofitar *
 61. aprofitat *
 62. apropar *
 63. apropiació *
 64. aprovar v * *
 65. aproximadament adv * *
 66. aproximar *
 67. aproximat adj * *
 68. aproximatiu adj
 69. aptitud *
 70. apuntador *
 71. apuntar *
 72. a punt de adv
 73. apunyalar v * *

aq

 1. aquea *
 2. aqüeducte *
 3. aqueix determiner pronoun
 4. aquelarre *
 5. aquell determiner pronoun
 6. aqueni *
 7. aquest determiner pronoun *
 8. aquesta *
 9. aquestes *
 10. aquests *
 11. aqueu *
 12. aquí adv *
 13. aquí jeu *
 14. aquilí adj *
 15. Aquil·les proper *
 16. aquirit *
 17. Aquisgrà proper *
 18. Aquitània *
 19. aquí té *
 20. aquí tens *

ar

 1. -ar suffix *
 2. ara adv *
 3. àrab adj proper *
 4. Aràbia Saudita *
 5. aràbic *
 6. aràcnid n *
 7. aracnofòbia n *
 8. arada *
 9. Aragó proper *
 10. aragonès proper n adj *
 11. aragonesa *
 12. aram *
 13. ara mateix adv
 14. aranja *
 15. aranya n *
 16. àrbitre *
 17. arboç *
 18. arbre n *
 19. arbre del pa *
 20. arbre de Nadal n *
 21. arbre fruiter *
 22. arbust n *
 23. arc n * * * *
 24. arcà *
 25. arcabús *
 26. arcaic *
 27. arcaica *
 28. arcans majors *
 29. arç blanc *
 30. arcbotant *
 31. arc de Sant Martí n *
 32. arc iris *
 33. arc triomfal *
 34. ardiaca n *
 35. àrea n *
 36. areng n
 37. Ares *
 38. a reveure phrase
 39. argent n * *
 40. argentada *
 41. argentat *
 42. argentí adj n *
 43. Argentina *
 44. arginina n *
 45. argó n *
 46. Argonauta *
 47. argot *
 48. argüir v
 49. argument * *
 50. argumentació *
 51. arià *
 52. Arieja *
 53. arificial *
 54. aristocràcia n *
 55. aristòcrata n *
 56. aristocràtic adj *
 57. aristocràticament adv *
 58. aristotèlic *
 59. Aristòtil proper
 60. aritmètica *
 61. arítmia *
 62. arítmic adj *
 63. Arkhànguelsk *
 64. arlequí *
 65. Arles proper
 66. arma n * *
 67. arma blanca n
 68. arma de destrucció massiva *
 69. arma de foc n *
 70. armadillo *
 71. armadura n *
 72. armar v
 73. armari *
 74. armat adj
 75. armeni *
 76. armènia *
 77. Armènia proper *
 78. armes de destrucció massiva *
 79. armilla * *
 80. armistici n *
 81. ARN init *
 82. arna n * *
 83. Arnau proper *
 84. ARN de transferència *
 85. arner n *
 86. arnès n * *
 87. ARNm *
 88. ARN missatger *
 89. ARN no codificant *
 90. arnot n
 91. ARNt *
 92. arpa n
 93. arpejar *
 94. arpella *
 95. arpó n *
 96. arponer *
 97. arqueòleg n *
 98. arqueologia *
 99. arqueològic adj *
 100. arqueòpterix *
 101. arquer *
 102. arquetip n *
 103. arquetípic adj *
 104. arquitecte n *
 105. arquitectònic *
 106. arquitectura n *
 107. arrapar v
 108. arraulir v
 109. arraulir-se v
 110. arreglar v * *
 111. arrel n * *
 112. arrencada *
 113. arrencar v
 114. arrendar v
 115. arreplegar *
 116. arrest *
 117. arrestar v
 118. arrià *
 119. arribada n
 120. arribar v
 121. arriscar v * * *
 122. arrissar v
 123. arrogància n *
 124. arrogant * * *
 125. arrogantment adv *
 126. arròs *
 127. arrossegar-se *
 128. arrova n *
 129. arrugat *
 130. arsènic n *
 131. artefacte n *
 132. artèria n *
 133. artesà * *
 134. article * *
 135. article definit *
 136. article indefinit *
 137. articulació *
 138. articular v
 139. artificialment adv *
 140. artiller * *
 141. artilleria n * *
 142. artista n *
 143. artístic adj *
 144. artísticament adv *
 145. art marcial n *
 146. artròpode *
 147. arxidiaca n *
 148. arxiduc n *
 149. arxiduquessa n *
 150. arxipèlag *
 151. arxiu n * *
 152. arxivar v

as

 1. as n contraction * *
 2. asbest *
 3. ascendir *
 4. ascensió n
 5. ascensor n *
 6. Asclepi *
 7. ase n *
 8. asexual adj n
 9. asexualitat n *
 10. asfalt *
 11. asfixiar *
 12. Àsia proper *
 13. Àsia Sud-oriental *
 14. asimètric adj *
 15. asimètricament adv *
 16. asimptomàtic *
 17. asímptota n *
 18. asma n *
 19. Asp proper
 20. aspecte n
 21. aspiradora *
 22. aspre *
 23. assaborir v *
 24. assassí adj n * * *
 25. assassinar v * * *
 26. assassinat n * * *
 27. assecar v *
 28. assegurable adj
 29. assegurança n
 30. assegurar v
 31. assemblar v
 32. assemblar-se v *
 33. assemblea n *
 34. assentir amb el cap *
 35. assenyalar v *
 36. assenyat adj *
 37. assessor *
 38. assetjament n
 39. assetjament sexual *
 40. assetjar v *
 41. asseure v
 42. asseure's v * *
 43. asseveració *
 44. assignatura n
 45. assimilació n
 46. assiri *
 47. assíria *
 48. assistent social *
 49. associació n *
 50. associatiu *
 51. assumir v
 52. àstat n *
 53. asteca *
 54. asteca clàssic *
 55. astenosfera *
 56. asteroide *
 57. asticot *
 58. astor *
 59. astrofísica *
 60. astrònom *
 61. astrònoma *
 62. astronomia n *
 63. astronòmic adj
 64. asturià *
 65. asturiana *
 66. Astúries proper *
 67. astut *

at

 1. atac n *
 2. atacant * *
 3. atacar v *
 4. atac de pànic *
 5. ataràxia n * *
 6. ateisme *
 7. ateístic *
 8. atemptar v
 9. atemptat adj
 10. Atena proper *
 11. atenció n *
 12. atendre v
 13. atenenc *
 14. atenenca *
 15. Atenes *
 16. atenès *
 17. atenesa *
 18. atentament adv *
 19. atenuar v * *
 20. atènyer v
 21. aterrar v *
 22. ateu n * *
 23. -atge suffix
 24. atiar *
 25. àtic *
 26. atípic adj *
 27. atlant * *
 28. Atlàntida *
 29. atles *
 30. atleta n *
 31. atmo- prefix
 32. atmosfera n *
 33. atmosfèric adj *
 34. àtom n *
 35. atòmic adj *
 36. atomitzar v *
 37. atracar *
 38. atracció n
 39. atrapat *
 40. atreure v
 41. atrevir-se v
 42. atribuir v
 43. atroç adj *
 44. atrocitat n *
 45. atroçment adv *
 46. atròfia *
 47. atrofiar v *
 48. atur n *
 49. aturar v * *
 50. atxa *
 51. atxim *
 52. atzar n
 53. atzucac n * * *
 54. atzur *

au

 1. au int n * * * *
 2. audàcia *
 3. audició n
 4. àudio *
 5. audiollibre *
 6. augmentar v * *
 7. aura n *
 8. auriculars *
 9. aurífer *
 10. aurora *
 11. austral *
 12. australià adj n
 13. Austràlia proper *
 14. Àustria proper *
 15. autèntic adj
 16. autènticament adv *
 17. autista *
 18. auto *
 19. auto- *
 20. autobiògraf *
 21. autobiografia n *
 22. autobiogràfic *
 23. autobús *
 24. autocar n *
 25. autocontrol *
 26. autocràcia n *
 27. autòcrata *
 28. autocràtic *
 29. autocrític adj *
 30. autocrítica n *
 31. autodefensa *
 32. autodestrucció *
 33. autodestructiu *
 34. autodestruir-se *
 35. autodeterminació *
 36. autodisciplina *
 37. autoerotisme * *
 38. autoestima *
 39. autogàmia *
 40. autogènesi *
 41. autogir *
 42. autognòsia *
 43. autògraf *
 44. autografiar *
 45. autoimmune *
 46. autoimmunitat *
 47. autòlisi *
 48. automàtic *
 49. automatitzar v *
 50. automedicació *
 51. automòbil n * * *
 52. autònom *
 53. autonomia *
 54. autonomy *
 55. autoodi *
 56. autopol·linització *
 57. autòpsia n *
 58. autor n *
 59. autora *
 60. autoretrat n *
 61. autoritat n
 62. autorització n *
 63. autoritzar v *
 64. autosuficiència n *
 65. autosuficient adj *
 66. autosuggestió * *
 67. autòtrof *
 68. autotròfia *
 69. autovaloració *
 70. autumnal *

av

 1. Avairon *
 2. avalot n * * * * * *
 3. avançar v
 4. avantatge n *
 5. avantatjar v
 6. avantatjós adj
 7. avantatjosament adv
 8. avantbraç n *
 9. avantguarda *
 10. avantpaís *
 11. avantpassat n *
 12. avar adj
 13. àvar *
 14. avarícia n * *
 15. a vegades *
 16. avellana n *
 17. avellaner *
 18. aventura n *
 19. avergonyida *
 20. avergonyit *
 21. aversió * *
 22. avet n *
 23. avet roig *
 24. avi n *
 25. àvia * *
 26. aviació n
 27. aviador n
 28. àvia materna *
 29. àvia paterna *
 30. aviari adj n * *
 31. aviat adv *
 32. avicultura *
 33. avidesa *
 34. avi matern *
 35. avinguda n *
 36. avió n *
 37. avioneta n
 38. avi patern *
 39. avisar *
 40. avitarda *
 41. AVL proper
 42. avorrir v * *
 43. avorrir-se *
 44. avorrit adj * * *
 45. avort *
 46. avortament * *
 47. avortar *
 48. avortat *
 49. avortiu adj *
 50. avortiva *
 51. avui adv *
 52. avui dia * *
 53. avui en dia * *

ax

 1. axil·la n * *
 2. axil·lar adj *
 3. axioma *
 4. axiomàtic adj *
 5. axiomàticament adv *
 6. axó n *
 7. àxon n *

az

 1. Azerbaidjan proper *
 2. azerbaidjanès *
 3. àzeri adj n *
 4. azimut *