Index:Catalan/d

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
The 695 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z &

da

 1. dacita *
 2. d'acord int * * *
 3. dacsa *
 4. dactilologia *
 5. dada n *
 6. dadà n adj * *
 7. dadaisme * *
 8. dades *
 9. daga n * *
 10. daina *
 11. dàlia *
 12. dalinià *
 13. daliniana *
 14. dalt *
 15. daltonià *
 16. daltònic *
 17. daltonisme *
 18. dama n
 19. Damasc *
 20. damnar *
 21. damunt adv prep
 22. danès adj n proper * * *
 23. danesa * * *
 24. dansa n *
 25. dansa de la mort *
 26. dansar v *
 27. d'antelació adv
 28. dantesc *
 29. dantesca *
 30. Danubi *
 31. dany n
 32. danyar v
 33. d'aquí a prep
 34. d'aquí poc adv
 35. dar v
 36. dard n
 37. dards n
 38. dari proper *
 39. Dari proper
 40. Darios *
 41. darmstadti n
 42. darrer adj
 43. darrere adv prep n *
 44. darreries *
 45. data n *
 46. dàtil n *
 47. datiu *
 48. datxa *
 49. dau n *
 50. daurada *
 51. daurar v
 52. daurat adj * *
 53. davant * *
 54. davantal *
 55. David *

de

 1. de n prep * * * * *
 2. dea n
 3. Dea proper *
 4. DEA init
 5. debatre *
 6. debilitar v *
 7. debilitar-se *
 8. debilitat n *
 9. debutar v
 10. dècada n *
 11. decaedre *
 12. decàedre *
 13. decàgon n *
 14. decagonal *
 15. decapitació n *
 16. decapitar v * *
 17. decatló *
 18. decebre v *
 19. decidir v
 20. dècim num *
 21. dècima n
 22. decisió n *
 23. decisivament *
 24. declamar *
 25. declarar *
 26. declinació n *
 27. de cop i volta *
 28. de cor *
 29. decretar *
 30. dèdal n * *
 31. Dèdal proper *
 32. deessa n *
 33. Deessa proper *
 34. defecte n * *
 35. defectiu *
 36. defectuós *
 37. defendre v
 38. defenestració n *
 39. defenestrar v *
 40. defensa *
 41. defensar v
 42. defensor *
 43. de fet adv * *
 44. deficiència n *
 45. deficient *
 46. dèficit n *
 47. definició n *
 48. definitiu adj
 49. definitivament adv *
 50. deformació *
 51. de franc *
 52. defraudar *
 53. defunció n * *
 54. degut a *
 55. deïficació *
 56. deïficar v *
 57. deïtat n * *
 58. deixa'm en pau phrase *
 59. deixar v * * * *
 60. deixar de v
 61. dejú adj
 62. dejunador n *
 63. dejunadora *
 64. dejunar v *
 65. dejunat adj
 66. dejuni n *
 67. del contraction
 68. delegació n
 69. delegada *
 70. delegat n *
 71. deleteri *
 72. delicadament adv *
 73. delicat adj *
 74. delicte *
 75. delirant adj
 76. deliri *
 77. delit *
 78. de lloguer adj
 79. de llunyes terres, moltes mentides *
 80. delme *
 81. dels contraction
 82. delta n *
 83. demà adv *
 84. demanar v * *
 85. demà passat *
 86. demà serà un altre dia *
 87. de memòria *
 88. de merda *
 89. de mica en mica adv
 90. demiürg n *
 91. democràcia n *
 92. demòcrata *
 93. democràtic adj *
 94. democràticament adv *
 95. democratització *
 96. democratitzador adj
 97. democratitzar v *
 98. Demòcrit *
 99. demògraf *
 100. demografia *
 101. demogràfic adj *
 102. demolir v
 103. demostrar v * *
 104. Demòtica *
 105. dena'ina *
 106. Dénia proper
 107. denominador *
 108. denominar *
 109. de nou adv * *
 110. dens *
 111. densitat n
 112. dent n * *
 113. dental *
 114. dentat adj
 115. dent canina n *
 116. dent de lleó *
 117. dentifrici n
 118. dent incisia *
 119. dentista n *
 120. denunciar v *
 121. denunciar la guerra *
 122. departir v
 123. dependentment adv *
 124. dependre v
 125. deport *
 126. deportar *
 127. deportat *
 128. depressió * *
 129. depressiu adj *
 130. deprimir v *
 131. de qualsevol manera *
 132. de quatre grapes *
 133. de res int * * *
 134. derivació n
 135. derivar v *
 136. dermatòleg n *
 137. dermatologia n *
 138. dermatològic adj * *
 139. derogar *
 140. derogatori adj *
 141. derrotar v
 142. derruir v
 143. desaccelerar *
 144. desafiar v
 145. desafortunat adj *
 146. desallotjament *
 147. desambiguació *
 148. desaparèixer v *
 149. desaprovat *
 150. desar *
 151. desastre *
 152. desastrosament *
 153. desautoritzar v *
 154. desbaratar *
 155. desbloquejar v
 156. desbordar v
 157. desboscar *
 158. descalç *
 159. descans n *
 160. descansar v *
 161. descarat *
 162. descàrrega *
 163. descelerar *
 164. descendent *
 165. descentralitzar v *
 166. descloure v
 167. descobriment n
 168. descobrir v *
 169. descolonització *
 170. descompondre v *
 171. descomposició *
 172. desconcertar *
 173. desconcertat *
 174. desconegut adj n * *
 175. desconèixer v
 176. descongestionar *
 177. descontent adj
 178. descosir v
 179. descreure *
 180. descripció n *
 181. descriptiu adj
 182. descriptivament adv *
 183. descriptor *
 184. descriure v *
 185. descuidar-se *
 186. des de prep *
 187. des de que *
 188. desè num *
 189. desembarcar v
 190. desembocar v
 191. desembre n *
 192. desemmarcar *
 193. desemmarcar-se *
 194. desencadenar v *
 195. desengramponador *
 196. desentenimentat *
 197. desenvolupament n *
 198. desenvolupar v * *
 199. desert n *
 200. desertar *
 201. desertor *
 202. desesperació *
 203. desfer v *
 204. desfermar *
 205. desfer-se de *
 206. desfilar-se *
 207. desforestació *
 208. desforestar *
 209. desgraciat * *
 210. deshidratació *
 211. deshonest adj *
 212. deshonestament adv *
 213. deshumanitzar v *
 214. desig n *
 215. desigual *
 216. desinteressadament adv *
 217. desinteressat adj
 218. desistir v
 219. desitjar v *
 220. deslleial *
 221. desmagnetitzar v *
 222. desmentiment *
 223. desmilitaritzar v *
 224. desmoralitzar v *
 225. desnivell *
 226. desobeir v *
 227. de sobte adv *
 228. desodorant *
 229. desodorar v *
 230. desodoritzar v *
 231. desordenat *
 232. desordre *
 233. desorganització *
 234. desorganitzat *
 235. desossar * *
 236. desoxiribosa *
 237. despatx n
 238. despatxar v
 239. despectiu adj *
 240. despedida *
 241. despedir * *
 242. despendre v
 243. despert adj *
 244. despertador n adj * *
 245. despertar v * *
 246. despertar-se v *
 247. despesa *
 248. despit *
 249. desplaçament cap al roig *
 250. desplaçar v
 251. desprendre v
 252. desprendre's v
 253. després adv * *
 254. després de prep *
 255. després que *
 256. despullat *
 257. des que *
 258. dessalar v *
 259. dessalinitzar v *
 260. dessota adv
 261. destí n * *
 262. destil·lar v *
 263. destilleria *
 264. destinatari n
 265. destituir v * * * *
 266. destorbar v * *
 267. destral n *
 268. destre adj *
 269. destresa *
 270. destriar v
 271. destructible *
 272. destructor n *
 273. desvestit *
 274. desvetllament n
 275. desvetllar v
 276. desviar * *
 277. desviar-se *
 278. detall n *
 279. detecció *
 280. detectar v *
 281. detectiu *
 282. deterioració *
 283. determinar v *
 284. deu num *
 285. déu n * *
 286. Déu proper *
 287. Deu Manaments *
 288. Déu meu *
 289. deure n v * *
 290. deures *
 291. deute n
 292. deutor n *
 293. deutora *
 294. Devanagari *
 295. devastador *
 296. de vegades *
 297. devoció n
 298. devorar v * * *
 299. dew int

dh

 1. d'hora *

di

 1. di- *
 2. dia n * * *
 3. diabètic adj n *
 4. diabetis n *
 5. diabetis mellitus *
 6. diable n * * *
 7. diables adv *
 8. diabòlic adj *
 9. diabòlicament adv *
 10. diaca n *
 11. diacrònic *
 12. dia dejunat *
 13. Dia de la Mare n *
 14. dia feiner *
 15. diagnosi *
 16. diagnòstic *
 17. diagnosticar v
 18. diagonal *
 19. diagonalment adv *
 20. diagrama de Hertzsprung-Russell *
 21. dia laborable n *
 22. dialecte n *
 23. dialogar v *
 24. diamant n *
 25. diàmetre n *
 26. diana *
 27. diari adj n * * *
 28. diàriament adv *
 29. diarrea verbal *
 30. diàspora *
 31. diatomea n *
 32. diatòmic *
 33. dibuix n *
 34. dibuixar v *
 35. diccionari n *
 36. diccionari de sinònims *
 37. dicotomia *
 38. dicroic *
 39. dicroisme *
 40. dictar v
 41. didàctic adj *
 42. didàcticament adv *
 43. didal *
 44. didalera *
 45. dièresi n *
 46. difamació n *
 47. difamador *
 48. difamant *
 49. difamar v
 50. diferència n *
 51. diferenciació n
 52. diferent adj *
 53. diferentment adv *
 54. difícil adj * * *
 55. difícilment adv *
 56. dificultar v * *
 57. dificultat n *
 58. dificultats *
 59. difondre v
 60. diftèria *
 61. difunt *
 62. difusió n
 63. digamma n *
 64. digerir v
 65. digestió n
 66. dígit n
 67. digitalitzar v
 68. digne *
 69. dignitat n
 70. digressió n * *
 71. digueu Lluíiiis *
 72. digui *
 73. dihuit num
 74. dihuitè num *
 75. dijous n *
 76. diletantisme *
 77. dilluns n *
 78. diluvi *
 79. dimarts n *
 80. dimecres n *
 81. dimensió n *
 82. dímer adj n * *
 83. dimeritzar v
 84. diminut *
 85. diminuta *
 86. dimoni n * * * *
 87. dimonis adv *
 88. Dinamarca proper *
 89. dinàmic adj
 90. dinàmicament adv *
 91. dinamitzar v
 92. dinar n v * *
 93. dinastia *
 94. diner n *
 95. diners n
 96. dinosaure n *
 97. dinou num *
 98. dinovè num *
 99. dins prep * *
 100. Dioclecià *
 101. díode n *
 102. díode emissor de llum *
 103. Dionís proper *
 104. dionisíac adj * *
 105. diòxid n *
 106. diòxid de carboni *
 107. diplegia *
 108. diplodoc n *
 109. diploïdia *
 110. diploma *
 111. diplomàtic n *
 112. diplomàtica *
 113. dipòsit *
 114. dir v * *
 115. direcció n *
 116. directament adv *
 117. directe adj *
 118. director * *
 119. directora *
 120. dírham *
 121. dirigible * *
 122. dirigir v * *
 123. dir-se v * *
 124. disc n *
 125. disc compacte n
 126. disc dur n *
 127. disc flexible n *
 128. discrepància n
 129. disculpa n *
 130. disculpar v
 131. disculpar-se v
 132. discurs n *
 133. discussió n *
 134. discutible *
 135. discutir v * *
 136. disfòria n *
 137. disfunció erèctil n *
 138. disgustat *
 139. dislèxia *
 140. disminuir *
 141. disparar v * *
 142. dispersar v *
 143. disponible adj *
 144. disposar v
 145. disposat *
 146. disprosi n *
 147. disputa *
 148. disputar v
 149. disquet n *
 150. dissabte n *
 151. dissecar *
 152. disseminar v
 153. disseny n
 154. dissenyador n *
 155. dissenyar v *
 156. disseny intel·ligent *
 157. disset num *
 158. dissetè num *
 159. dissimular *
 160. dissociar v *
 161. dissoldre v
 162. dissuadir v
 163. dissuasiu *
 164. distància n *
 165. distanciar v
 166. distant *
 167. distendre v
 168. distintiu adj *
 169. distracció n *
 170. distreure v * *
 171. distribució n
 172. distribució de Laplace *
 173. distribuïdor n
 174. distribuir v
 175. Districte de Colúmbia proper *
 176. districte electoral *
 177. distròfia n *
 178. distròfic *
 179. disturbi n
 180. dit n * * *
 181. dita n * *
 182. dit anular *
 183. dit del mig *
 184. dit del peu *
 185. dit petit *
 186. diumenge n *
 187. diürn adj *
 188. divendres n *
 189. Divendres Sant *
 190. divers adj
 191. diversificar v *
 192. diversitat n
 193. diverteix-te phrase *
 194. divertir v * *
 195. divertir-se v * *
 196. divertit * *
 197. diví adj *
 198. dividir v *
 199. divinitat *
 200. divinitzar v
 201. divisa n *
 202. divisar *
 203. divorci n *
 204. divorciar v *
 205. divuit num *
 206. divuitè num *
 207. divulgar v * *

dj

 1. Djibouti *

do

 1. do n *
 2. doble adj
 3. doblegar *
 4. doble sentit *
 5. Dobra *
 6. doctrina n *
 7. document *
 8. documentació n *
 9. documental *
 10. documentar *
 11. dodecaedre *
 12. dodecàedre *
 13. dodecafonisme *
 14. dodecàgon n *
 15. dodecagonal *
 16. doents num
 17. dofí n *
 18. dogmàtic *
 19. dogmatitzar v
 20. dol n
 21. dòlar n *
 22. dolç adj *
 23. dolçamara *
 24. dolçament adv * *
 25. doldre v
 26. dolent *
 27. doll n
 28. dolor n * *
 29. dolorós adj
 30. dolorosament adv *
 31. Dolors proper
 32. domàs *
 33. domesticat *
 34. domicili *
 35. dominar *
 36. dominical *
 37. domini públic n *
 38. dona n * *
 39. donació n *
 40. donant n
 41. donar v * * *
 42. donar forma *
 43. donar-se pressa *
 44. dònat *
 45. donatisme *
 46. donatiu n
 47. doncs adv int
 48. d'on ets phrase *
 49. donzell *
 50. -dor suffix
 51. d'or *
 52. Dordonya proper
 53. dòric *
 54. dormilega *
 55. dormint *
 56. dormir v *
 57. dormitori *
 58. dorsal *
 59. dos num * *
 60. dos-centè num
 61. dos-cents num *
 62. dosi n *
 63. dos punts *
 64. dot *
 65. dotor n adj * * *
 66. dotoreig *
 67. dotorejar v *
 68. dotze num *
 69. dotzè n num *
 70. dotzena n
 71. dotzena de frare n *

dr

 1. drac n *
 2. draconià adj *
 3. draga *
 4. dragamines *
 5. dragar v *
 6. dragó n
 7. dragó de Komodo n *
 8. dramàtic adj
 9. dramàticament adv *
 10. dramatitzar v
 11. dràstic *
 12. drecera n *
 13. Drenthe *
 14. dret adj n * *
 15. dreta n
 16. dret humà *
 17. dret públic *
 18. drets civils *
 19. drets humans n *
 20. Drina *
 21. dringar *
 22. drissa *
 23. droga *
 24. drogat *
 25. drogoaddicte *
 26. dromedari n *
 27. druida n *
 28. druídic adj *
 29. druïdisme *

du

 1. duana *
 2. dublinès *
 3. dublinesa *
 4. dubni n *
 5. Dubrovnik *
 6. dubtar v *
 7. dubte n * *
 8. dubtós adj *
 9. dubtosament adv *
 10. duc * *
 11. ducado *
 12. duel *
 13. duelista n *
 14. dues * *
 15. dues-centes *
 16. dulces *
 17. dulcimer *
 18. d'una banda *
 19. duo *
 20. duplicació *
 21. duplicar v * *
 22. duplicat n *
 23. duquessa n *
 24. dur adj v *
 25. dura *
 26. durant prep
 27. durar v
 28. dur d'orella *
 29. duríssim adj
 30. dutxa n *
 31. dutxar v
 32. dutxar-se v *