Index:Catalan/q

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 135 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z &

qa

 1. qatariano adj n

qu

 1. quadern n *
 2. quaderna *
 3. quadragèsim *
 4. quadrant *
 5. quadrar *
 6. quadrat *
 7. quadrat màgic *
 8. quadre *
 9. quadrifònic adj
 10. quadriga *
 11. quadrilàter *
 12. quadrilió num * *
 13. quadrilionèsim num
 14. qualcú pronoun
 15. qualificació n *
 16. qualitat n *
 17. qualitat de vida n *
 18. qualitatiu adj *
 19. quality *
 20. qualsevol determiner pronoun * *
 21. qualsevol cosa pronoun *
 22. quan adv
 23. quan les vaques volin *
 24. quant adj *
 25. quant a prep *
 26. quant de temps phrase
 27. quant és *
 28. quantificar v
 29. quantitat n * *
 30. quántizació *
 31. quants anys tens *
 32. quàntum n *
 33. quant val *
 34. quàquer *
 35. quaranta num *
 36. quaranta-cinc num *
 37. quaranta-cinquè num
 38. quaranta-dos num *
 39. quaranta-dosè num
 40. quaranta-huit num
 41. quaranta-huitè num
 42. quaranta-nou num *
 43. quaranta-novè num
 44. quaranta-quatre num *
 45. quaranta-quatrè num
 46. quaranta-set num *
 47. quaranta-setè num *
 48. quaranta-sis num *
 49. quaranta-sisè num
 50. quaranta-tres num *
 51. quaranta-tresè num
 52. quaranta-un num *
 53. quaranta-unè num
 54. quaranta-vuit num *
 55. quaranta-vuitè num
 56. quarantè num *
 57. quarantena n *
 58. quark n *
 59. quars *
 60. quart n num * * * *
 61. quarta n
 62. quarter n *
 63. quarter general *
 64. quasi * *
 65. quaternari *
 66. quaternària *
 67. quatre num *
 68. quatre-centè num
 69. quatre-cents num *
 70. que pronoun conj adv * * *
 71. què pronoun *
 72. què collons *
 73. quedar v *
 74. quedar-se v
 75. quedar-se sense paraules *
 76. queixa n *
 77. queixal *
 78. queixar-se v *
 79. quelació *
 80. quelcom pronoun adv * *
 81. quer *
 82. qüern n *
 83. qüestió n *
 84. qüestionar v
 85. qüestionari n *
 86. quetxup *
 87. quètxup *
 88. que ve adj *
 89. qui pronoun *
 90. quiasme n *
 91. Quidditch *
 92. quiet adj
 93. quilla n *
 94. quilo n *
 95. quilo- prefix *
 96. quilocaloria n
 97. quilogram n *
 98. quilohertz n
 99. quilometratge *
 100. quilòmetre n *
 101. quilooctet n *
 102. quilotona n *
 103. quilovolt n *
 104. quilowatt n *
 105. quimera n *
 106. químic adj n * *
 107. química n *
 108. química inorgànica *
 109. químicament *
 110. química orgànica *
 111. quin adj
 112. quina hora és *
 113. quinari *
 114. quinària *
 115. quinina *
 116. quint num *
 117. quinta n *
 118. quinta forca n *
 119. quintar n *
 120. Quintí *
 121. quintilió num * *
 122. quintilionèsim num
 123. quinze num *
 124. quinzè num *
 125. quinzena n *
 126. quiquiriquic *
 127. quirat n * *
 128. quiròfan n * *
 129. Quirze proper
 130. quitina *
 131. quitrà *
 132. quítxua adj n proper * *
 133. quixotesc adj *
 134. quotidià adj *