Index:Crimean Tatar/s

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V Y Z

sa

 1. saat n
 2. saba n
 3. sabalıq aş n
 4. sabiy n
 5. sabun n *
 6. sabunlamaq v
 7. saç n
 8. saçaq n
 9. sadizm n
 10. saga n
 11. sağa pronoun
 12. sağınmaq v
 13. sağır n *
 14. saharin n
 15. saharoza n
 16. saife *
 17. salata n
 18. saldırmaq v
 19. salmaq v
 20. salqın adj
 21. salüt n
 22. salya n *
 23. sanatoriy n
 24. sanatsiya n
 25. sandalet n
 26. sandıraqlamaq v
 27. sangvinik n
 28. saninstruktor n
 29. sanitar n adj
 30. sanktsiya n
 31. santimetr n
 32. saña pronoun *
 33. sapfir n
 34. saqal n
 35. saqav adj
 36. saq bolmaq v
 37. saqt olmaq v * *
 38. sarı may n
 39. sarı turup n
 40. sarı yağ n
 41. sarkazm n
 42. sarkoma n
 43. sarplıq n
 44. sasımaq v *
 45. sasıq adj *
 46. satellit n
 47. satın almaq v *
 48. satır başı n
 49. Saturn proper
 50. satuv n
 51. savanna n
 52. savut n
 53. say n
 54. sayğaq n *
 55. saylamaq v
 56. saylaşmaq v
 57. saylav n
 58. saylıq n
 59. sazan n

se

 1. seans n
 2. sebelemek v
 3. sebep n
 4. sedır n
 5. sefer n
 6. segment n
 7. segregatsiya n
 8. sekirge n
 9. sekirmek v *
 10. sekiz num *
 11. sekizinci num *
 12. sekiz yüz num *
 13. sekretsiya n
 14. seksen num *
 15. sekta n
 16. sektantlıq n
 17. sektsiya n
 18. sekundant n
 19. sekundomer n
 20. selektsiya n
 21. selen n
 22. selitra n
 23. semafor n
 24. semantika n
 25. seminariya n
 26. sen pronoun *
 27. senek n *
 28. senelik adj
 29. seniñ pronoun *
 30. sentâbr n
 31. sepelemek v
 32. sepmek v
 33. serbestlik n
 34. sernik n *
 35. sernik qutusı n
 36. sersem adj
 37. servi n
 38. ses *
 39. set n
 40. sevgi n
 41. sevgili adj *
 42. sevmek v *
 43. seysmologiya n

 1. sıcaq adj
 2. sıçan n
 3. sıdırmaq v
 4. sıfat *
 5. sıfır num n *
 6. sığır n *
 7. sığırçıq n
 8. sılamaq v
 9. sılanmaq v
 10. sılaq adj
 11. sılav n
 12. sımarlamaq v
 13. sındırmaq v
 14. sınıf n
 15. sınmaq v
 16. sıñarça parmaq n
 17. sıpra n
 18. sıq adj
 19. sıqlıq n
 20. sır n
 21. sıra n
 22. sırğa n
 23. sırlı keten n
 24. sırt n *
 25. sıtmaq v
 26. sıyır n *
 27. sıyırcıq n *
 28. sıylamaq v
 29. sıylı adj
 30. sıypamaq v
 31. sızğırmaq v *

si

 1. sibirtki n
 2. sik *
 3. silekiy n *
 4. silmek v
 5. sipirki n
 6. sipirmek v
 7. sipirtki n
 8. sipti adv *
 9. sirke n
 10. siydik n
 11. siymek v
 12. siyretmek v
 13. siz pronoun *
 14. sizge *
 15. siziñ pronoun *

sk

 1. skemle n
 2. skeptitsizm *

sl

 1. Slovakiya *
 2. Sloveniya *

so

 1. soba *
 2. sofra n
 3. soğan n *
 4. sol n adj
 5. solaqay adj
 6. sona n
 7. soñ adj
 8. soñra adj
 9. soqur adj
 10. sorpa n
 11. sovet adj
 12. soymaq v
 13. sozmaq v

 1. sögünmek v
 2. söylemek v

sp

 1. sprut n

st

 1. start n

su

 1. sual *
 2. suv n
 3. suv ayğırı *
 4. suvbaqa n *
 5. suvuq adj *
 6. suvurmaq v

 1. süme n
 2. süngü n
 3. sürüngen *
 4. süt n
 5. sütlü adj
 6. süyek n
 7. süygili adj
 8. süygü *
 9. süymek v
 10. süyremek v
 11. süyrü balıq n

sv

 1. sviter n