Index:French/z

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
The 241 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z &

z

 1. z' prefix

za

 1. zabre n
 2. Zabulon proper
 3. ZAC init
 4. Zacharie proper * * * *
 5. Zachée proper
 6. Zagreb proper *
 7. Zaïre proper * *
 8. zaïre n *
 9. zaïrianiser v
 10. zaïrois n ^
 11. Zaïrois n ^
 12. zamal *
 13. Zambèze proper *
 14. zambézien adj ^
 15. Zambie proper *
 16. zambien adj ^
 17. Zambien n ^
 18. zanzi n =
 19. Zanzibar *
 20. zanzibar n
 21. zaouia n *
 22. zapothèque *
 23. Zapothèque *
 24. zappa v
 25. zapper v *
 26. zapping n *
 27. zazen *
 28. zazou n

ze

 1. de zéro *
 2. ZEAN init
 3. Zébédée proper
 4. zébioctet n ^
 5. zébrâne n ^
 6. zèbre n *
 7. zébreau n ^
 8. zébrelle = ^
 9. zébrer v ^
 10. zébresse n ^
 11. zébrette ^
 12. zébrule n ^
 13. zébrure n ^ ^
 14. zébu n *
 15. zédoaire n
 16. zée n *
 17. zef n
 18. zéine n
 19. zeitnot *
 20. zélandais *
 21. Zélande proper *
 22. zélateur n
 23. zélatrice n
 24. zelcova *
 25. Zelda *
 26. zélé adj *
 27. zèle n *
 28. zellige n
 29. Zélote proper
 30. zélote n *
 31. Zemfira proper *
 32. zen n adj * *
 33. zénith n *
 34. zénithal adj
 35. zéolite n
 36. zéolithe n
 37. zéphyr n *
 38. zéphyrien adj
 39. zeppelin n *
 40. zepto- ^
 41. zéro n *
 42. zéro absolu n * ^ ^
 43. zéro négatif *
 44. zéroième = ^
 45. zérotage n
 46. zérotième adj * ^
 47. zérumbet n
 48. ZES *
 49. zeste n
 50. zester v
 51. zéta *
 52. zêta n
 53. zétaoctet ^
 54. zêtes v
 55. zététique adj *
 56. Zetland proper * *
 57. zetta- ^
 58. zettamètre *
 59. Zeus proper
 60. zeuzère n
 61. zézaiement n
 62. zézayant adj
 63. zézayante adj
 64. zézayer v =

zh

 1. zhuang *
 2. zhuyin fuhao *

zi

 1. ZI init
 2. zibeline n *
 3. zieuter *
 4. ziggourat n *
 5. ziggurat *
 6. zigouiller v * =
 7. zigue n
 8. zigzag *
 9. zigzagant adj
 10. zigzaguer v *
 11. Zimbabwe *
 12. Zimbabwéen n *
 13. zimbabwéen adj *
 14. Zimbabwéenne *
 15. zinc n *
 16. zincifère adj
 17. zincique adj
 18. zincographie n ^
 19. zingibéracée n
 20. zinguer v *
 21. zingueur n * ^
 22. zinzin adj
 23. zinzinuler v
 24. zinzolin adj
 25. zipper v
 26. zircon n * * *
 27. zircone n *
 28. zirconium n *
 29. zizanie n *
 30. zizi n * * =
 31. zizi panpan n
 32. Zizou proper

zl

 1. zloty n *

zn

 1. ZNIEFF init

zo

 1. Zo ^
 2. zoanthropie n
 3. zob n * * * *
 4. zodiaque n *
 5. zoé *
 6. Zoé proper *
 7. zoïle n
 8. zombi n adj * = =
 9. zombie *
 10. zombifier v
 11. zombique adj =
 12. zombis *
 13. zona n * *
 14. zona pellucida *
 15. zonage n
 16. zonard n
 17. zone n
 18. zone de convergence intertropicale =
 19. zone de libre-échange *
 20. zone démilitarisée *
 21. zone de relégation *
 22. zone de saisie *
 23. zone des prises n *
 24. zone de vérité n
 25. zone d'exclusion aérienne *
 26. zone érogène n * ^
 27. zone euro *
 28. zone humide *
 29. zone pellucide n *
 30. zone proximale de développement *
 31. zone rouge *
 32. zone tampon *
 33. zoner v
 34. zones érogènes n
 35. zonoèdre *
 36. zonure ^
 37. zoo *
 38. zoochorie *
 39. zoogamète n
 40. zoogamie n
 41. zoogéographie n * ^
 42. zooglée n
 43. zooïde n
 44. zoolâtre n *
 45. zoolâtrie n
 46. zoologie n *
 47. zoologique adj *
 48. zoologiquement adv ^
 49. zoologiste n * =
 50. zoologue n * =
 51. zoom n
 52. zoomer v * ^
 53. zoomorphe adj ^
 54. zoomorphisme n =
 55. zoopathique adj
 56. zoopathologie *
 57. zoophage n * ^
 58. zoophilie n *
 59. zoophobie n *
 60. zoophobique adj
 61. zoopsie n
 62. zoosémiotique n adj
 63. zoosporange n
 64. zootaxie n
 65. zootechnicien n
 66. zootechnicienne n
 67. zootechnique adj
 68. zoothérapeutique adj
 69. zoothérapie n
 70. zoreille n
 71. zoroastrien adj
 72. zoroastrisme n
 73. Zoroastrisme *
 74. Zorobabel proper
 75. Zo/s ^
 76. zostérien adj
 77. zouave n *
 78. Zoug *
 79. zouker v
 80. Zoulou n *
 81. zoulou adj n *
 82. Zouloue n *
 83. zozo n
 84. zozoter v * =

zu

 1. zucchini *
 2. zugzwang n *
 3. Zumba *
 4. zunyite *
 5. Zurich proper *
 6. Zürich *
 7. Zurichois n
 8. zurichois adj
 9. zut int * * * *
 10. zut alors int ^
 11. zutique adj
 12. zutiste n

zw

 1. zwanzer v
 2. zwinglianisme n
 3. zwinglien adj *
 4. zwitterion *

zy

 1. zyeuter v
 2. zygène n
 3. zygomatique adj *
 4. zygomorphe adj
 5. zygomycète n
 6. zygopétale n
 7. zygoptère n *
 8. zygote *
 9. zymase n *
 10. zymotechnie n
 11. zymotique adj
 12. zython n